Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

SINSOL 100/200/300

1-συστατικού, άχρωμο, συνθετικό υγρό αποτελούμενο από συμπολυμερή μεθυλο-μεθ-ακρυλικής ρητίνης (MMA). Σκληρή, ανθεκτική, διάφανη στρώση σφράγισης (βερνίκι) που διατίθεται σε τρεις τύπους. Οι τρεις εκδόσεις του προϊόντος χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, ως στρώσεις σφράγισης σταμπωτών δαπέδων (νέων αλλά και υφιστάμενων) και σταθεροποίησης πορωδών υποστρωμάτων και δαπέδων σκυροδέματος γενικότερα, με ή χωρίς σκληρυντικό επιφανείας, καθώς και ως στρώσεις προστασίας anti-dust, δηλαδή για σταθεροποίηση επιφανειών έναντι σκόνης (π.χ. για σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες δαπέδων, ινοπλισμένες πλάκες κλπ.). Το προϊόν ωριμάζει σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος, διαμορφώνοντας επιφανειακό φιλμ, με καλή δυνατότητα διείσδυσης. Ανάλογα με τον τύπο που εξετάζεται 100/ 200/ 300, όσο μικρότερο το νούμερο του κωδικού, τόσο μεγαλύτερος ο βαθμός εμποτισμού του υποστρώματος που επιτυγχάνεται. Αντιθέτως, από πλευράς διαμόρφωσης επιφανειακού υμένα προστασίας, όσο μεγαλύτερο το νούμερο του κωδικού, τόσο πλουσιότερο το πάχος της στρώσης σφράγισης που ανθίσταται σε τριβές και επιφανειακή καταπόνηση. Πολύ καλή αντίσταση σε τριβές,  προερχόμενες από επιφανειακή καταπόνηση. Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή με πιστόλι ανάερου ψεκασμού (airless-spray). Σε 1 ή 2 στρώσεις το πολύ, ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής και την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Ενδεικτικός χρόνος μεταξύ των στρώσεων περίπου 3-6 ώρες, ανάλογα με τις επικρατούσες στο έργο συνθήκες περιβάλλοντος. Ανθεκτικό σε αλκάλια και ζέστη. Χρώμα: διαυγές. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 9 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.