Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

SINTECNO Cleaning-pump for drilled holes

Ειδική αντλία μορφής tube (φυσητήρας) με χειροκίνητο έμβολο. Για την εισπίεση αέρα στο εσωτερικό της οπής, με σκοπό τον καθαρισμό οπών διατρημάτων διανοιγμένων σε στοιχεία σκυροδέματος, τοιχοποιίας κλπ., για την απομάκρυνση σκόνης, υπολειμμάτων και λοιπών χαλαρών στοιχείων που προέκυψαν μετά τη διάνοιξη και παραμένουν.