Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

SINTECNO Metal PACKERS PU 19mm x 150 mm

Ειδικά μεταλλικά ακροφύσια με εσωτερική βαλβίδα, για ενέματα πολυουρεθανικής ενέσιμης ρητίνης. Ειδικά μεταλλικά ακροφύσια, με ενσωμάτωση, εσωτερικά, ανεπίστροφης βαλβίδας για την εφαρμογή ενέσιμης πολυουρεθανικής ρητίνης (π.χ. TECNO-INJECT PU-R & PU-RT Systems κ.ο.κ., για αποκατάσταση ρηγματώσεων – διαδικασία ένεσης σε ρηγματώσεις παρουσία νερού, κατά τη διαδικασία σφράγισης εισροών και διεισδύσεων νερού). Σημείωση: Διατίθεται επίσης και ειδικός τύπος με πλαστικό στέλεχος με σπείρωμα και ενσωμάτωση επίσης εσωτερικά, ανεπίστροφης βαλβίδας.