Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

SINTECNO PSF & EPOXYFAST Anchor (Mixer 14) spare Mixing-Nozzles

Πρόσθετες μύτες στατικής ανάμιξης (ακροφύσιο), με ενσωματωμένο σπείρωμα ελικοειδούς διαδρομής (εσωτερικά) Ως είδος αναλώσιμο κατά την εφαρμογή των συστημάτων πάκτωσης αγκυρίων και βλήτρων και αγκύρωσης ντιζών, που διατίθενται σε μονή και διπλή φύσιγγα, Sinmast PSF Anchor και Sinmast Epoxyfast Anchor, αντίστοιχα. Τυπική διάσταση μήκους ως αυτήν του set. Αποτελεί παρελκόμενο είδος, αναλώσιμο στη χρήση του.