Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

SINTECNO TECNOFIB GLASS NET 510 (510 gr/ m2)

 είδος παρατεταμένα σε έλλειψη )

Περιγραφή:

2-διευθύνσεων, σύστημα ειδικού πλέγματος στατικής ενίσχυσης, αποτελούμενο από πολυμερικές ίνες υάλου (ΙΟΠ/ FRPs), οι οποίες φέρουν ειδική επίστρωση αντι-αλκαλικής προστασίας (alkali–treatment), ώστε να είναι ανθεκτικές και μόνιμα προστατευμένες σε αλκαλικό περιβάλλον. Πλέγμα ινών υάλου, με υψηλή εφελκυστική αντοχή, με δυνατότητα από πλευράς εφαρμογής να προσαρτάται επί υποστρωμάτων φέρουσας τοιχοποιίας, με τη βοήθεια ειδικού κονιάματος επιπέδωσης/ εξομάλυνσης επιφανειών και αναβάθμισης της θλιπτικής τους αντοχής προερχόμενο από τις σειρές Tectoria, Betonfix, Basic και Kimisteel, αποτελώντας έτσι ενισχύσεις γνωστές με τον όρο FRCM/ CRM (Composite-Reinforced Mortar) Reinforcing systems. Σύστημα κατάλληλο για αναβάθμιση της φέρουσας ικανότητας του στοιχείου που εξετάζεται. Ιδανικό για στατική ενίσχυση φέρουσας τοιχοποιίας όποιας μορφής (π.χ. λιθοδομής/ τουβλοδομής ή/και συνδυασμένης, μικτής κατάστασης), , καθώς επίσης και για στοιχεία τοιχο-πληρώσεων, για οροφές και την αντιμετώπιση κατασκευαστικών ατελειών αυτών, για προστασία έναντι κατάρρευσης χωρισμάτων και επενδύσεων, ομοίως για πεσσούς, καμάρες και τοξωτά στοιχεία, για υφιστάμενες στρώσεις κονιαμάτων και αντιμετώπιση δαπέδων σε επεμβάσεις Ιστορικού ενδιαφέροντος, για ενισχύσεις στοιχείων σκυροδέματος και λοιπές ενισχυτικές εργασίες. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ενισχύσεων από σεισμούς. Κατάλληλο επίσης για περιμετρικές ενώσεις και συνδέσεις τοιχοποιίας, για σημεία συναρμογών μεταξύ τοιχοποιίας ή μεταξύ σκυροδέματος και τοιχοποιίας κλπ.

Πλέγμα ως άνω, που φέρει άνοιγμα βρογχίδας σε διάταξη καρέ, εσωτερικών διαστάσεων περίπου 10 x 8mm ως 12 x 10mm, πλέγματος ενδεικτικού βάρους (μικτό, συμπεριλαμβανομένης της αντιαλκαλικής προστασίας των ινών) 510 gr/m2, με συντελεστή παραμόρφωσης των ινών ≥ 3.5%, μέτρο ελαστικότητας: στημόνι/ 73 GPa & υφάδι/ 81 GPa,  και αντοχή εφελκυσμού: >6600 N/ 5cm (οριζόντια διεύθυνση /διαμήκης) και >6200 N/ 5cm (κατακόρυφη διεύθυνση /εγκάρσια) και εφελκυστική αντοχή (στη διεύθυνση των ινών): > 3.400 MPa (στημόνι) και >2.200-2.500 MPa (υφάδι). Πάχος ίνας (μέσο): ~1,0 mm. Διατίθεται σε ανθρακί απόχρωση.

Αποθήκευση:

Χωρίς χρονικό περιορισμό.

Κατανάλωση:

~1,1 m υαλοπλέγματος /1 μ.μ. επιφάνειας αναπτύγματος

Συσκευασίες:

Ρολά πλάτους 100 cm, μήκους 50 m