Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

SINTECNO Wire-brushes for drilled holes

Ειδικά βουρτσάκια (συρματόβουρτσες), για τον καθαρισμό οπών διατρημάτων διανοιγμένων σε στοιχεία σκυροδέματος, τοιχοποιίας Για την απομάκρυνση σκόνης, υπολειμμάτων και λοιπών χαλαρών στοιχείων που προέκυψαν μετά τη διάνοιξη και παραμένουν. Επίσης, για τη δημιουργία αυλακώσεων στα τοιχώματα της οπής, για την εξασφάλιση ακόμα υψηλότερης τάσης συνάφειας. Διατίθενται στους ακόλουθους τύπους: Διάμετρος / Μήκος βούρτσας / Μικτό μήκος με τη λαβή (mm) 13/ 80/ 150 mm 15/ 80 /250 mm