Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

SINTOCRETE AntiCorr ST

Ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης κονίαμα αντιδιαβρωτικής προστασίας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επαλειφόμενο κονίαμα αντιδιαβρωτικής προστασίας στοιχείων αποκαλυμμένων οπλισμών και ανάκτησης βαθμού αλκαλικότητας σκυροδέματος. Σύστημα ενός συστατικού, με σύνθεση ειδικά σχεδιασμένη με βάση το τσιμέντο Portland. Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1504-7 (περί προστασίας οπλισμών από τη διάβρωση). Παράλληλα, λειτουργεί ως στρώση ενίσχυσης πρόσφυσης και αύξησης της συνάφειας μεταξύ του υποστρώματος και του κονιάματος επισκευής της διατομής σκυροδέματος που έχει επιλεγεί και αναμένεται να ακολουθήσει, για την αποκατάσταση της γεωμετρίας του στοιχείου. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ · Κονίαμα ενός συστατικού, έτοιμο προς χρήση μόνο με την απλή προσθήκη νερού. · Εξαιρετική πρόσφυση στο χαλύβδινο οπλισμό και στο σκυρόδεμα · Αναστέλλει τη διάβρωση μετά το πέρας της επισκευής κι αποκατάστασης της διατομής. · Εξαιρετική προστασία από τη διείσδυση του νερού/ Υψηλή αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον, στο νερό, στις καιρικές συνθήκες και στις δυσμένειες ατμοσφαιρικών ρύπων. XΡΗΣΕΙΣ To SINTOCRETE AntiCorr ST χρησιμοποιείται σε επισκευές διατομών σκυροδέματος για την προστασία των αποκαλυμμένων στοιχείων οπλισμών από τη διάβρωση. Χρησιμοποιείται επίσης ως συνδετική στρώση μεταξύ παλαιού υποστρώματος και της νέας στρώσης κονιάματος σε επισκευές σκυροδέματος ή σε άλλη επισκευαστική εργασία. Προληπτικά δύναται να εφαρμοστεί στον οπλισμό δομικών στοιχείων που βρίσκονται σε υγρό περιβάλλον.