Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

SINTOCRETE Basic

ΣΗΜΑΝΣΗ - EN 1504-3 / Class R3 1-συστ. Ινοπλισμένο, Επισκευαστικό Κονίαμα Σταθερού Όγκου με Θιξοτροπία, για Δομικές Αποκαταστάσεις και Επισκευές ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Sintocrete Basic είναι ένα ενός συστατικού, μη συρρικνούμενο, επισκευαστικό κονίαμα με θιξοτροπία με κανονικό χρόνο πήξης, κατάλληλο για δομικές επισκευές και αποκαταστάσεις στοιχείων σκυροδέματος. Πρόκειται για ένα έτοιμο προς χρήση, μίγμα τσιμέντου με πολυμερή και χαλαζιακά αδρανή, ενισχυμένο με συνθετικές ίνες πολυ-ακρυλικής βάσης, το οποίο μετά την ανάμιξη του με νερό δίνει υψηλής αντοχής, στεγανό κονίαμα με υψηλή συνάφεια με τον χάλυβα και το σκυρόδεμα. Το Sintocrete Basic δύναται να εφαρμοστεί με μηχανήματα ψεκασμού, μίγμα πλήρως επεξεργάσιμο επίσης με μυστρί ή σπάτουλα καθώς και με τα συνήθη εργαλεία εφαρμογής κονιαμάτων αποκατάστασης όψεων σκυροδέματος. Το προϊόν είναι αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης τόσο στην φάση που είναι ακόμα νωπό, όσο και όταν σκληρυνθεί. Οι στρώσεις εφαρμογής του προϊόντος μετά την σκλήρυνση, χαρακτηρίζονται από την πολύ καλή δύναμη πρόσφυσης και την ανθεκτικότητά τους, τη στεγανότητα και τις εξαίρετες μηχανικές τους αντοχές. Το υπόστρωμα πρέπει να διαβραχεί πολύ καλά με νερό πριν την εφαρμογή και η επιφάνεια της ζώνης επισκευής να διατηρείται υγρή για τουλάχιστον 24 έως 48 ώρες, μετά το πέρας της εφαρμογής και κατά τη φάση ωρίμανσης της στρώσης, ιδίως όταν το περιβάλλον είναι θερμό και ξηρό.