Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

SINTOCRETE

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE/ EN 1504-3 / Class R4 1-συστατικού, έτοιμο προς χρήση, τσιμεντοειδούς βάσης, ινοπλισμένο, επισκευαστικό κονίαμα, με κανονικό χρόνο πήξης. Προϊόν θιξοτροπικό, αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης, αποτελούμενο από μίγμα τσιμέντου τροποποιημένο με ειδικά πολυμερή, που εμπεριέχει πρόσμικτα, επιλεγμένα ποιοτικά αδρανή, ενισχυμένο με συνθετικές ίνες πολύ-ακρυλικής βάσης. Χαρακτηρίζεται από υψηλή συνάφεια με τον χάλυβα, την εξαίρετη πρόσφυση στο σκυρόδεμα. Πυκνόπορο, ιδιαίτερα ανθεκτικό έναντι χημικής προσβολής και έκθεσης σε θειικά άλατα, αδιαπέρατο από διεισδύσεις νερού ακόμα και υπό πίεση. Προϊόν ελεύθερο από χλωριόντα ή λοιπές προσμίξεις από παραπροϊόντα μετάλλων. Κατάλληλο για αποκαταστάσεις βλαβών και παθολογίας σκυροδέματος, για δομική επισκευή γεωμετρίας φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος που παρουσιάζουν φθορά λόγω διάβρωσης του οπλισμού (υποστυλώματα, κάτω ζώνες δοκών οπλισμένων ή προ-εντεταμένων, πυλώνες, δοκάρια, προβόλους, τοιχοποιίες, γέφυρες, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, κανάλια, φράγματα σήραγγες, κλπ). Επισκευές σε βιομηχανικές περιοχές, ιδιαίτερα σε περιβάλλον που περιέχει βιομηχανικούς ρύπους (Ζώνη C5I). Επισκευές φερόντων στοιχείων σκυροδέματος που υπόκεινται σε περιβάλλον με έντονη παρουσία θειικών αλάτων (Ζώνη C5M) ή αλλιώς [XS] κατά ΕΝ 206-1. Προϊόν/  Επισκευή και Δομική Αποκατάσταση στοιχείων  σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-3, Αρχή (3) (Αποκατάσταση σκυροδέματος), Μέθοδοι (3.1) & (3.3), Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδος (4.4) και Αρχή (7) (Διατήρηση ή αποκατάσταση της παθητικότητας), Μέθοδος (7.1) & (7.2). Κατάλληλο επίσης για ανασυγκρότηση κατασκευών τοιχοποιίας από φυσικές πέτρες ή τούβλα (συμπαγή και μη), για αρμολογήματα όψεων και στερέωση δομόλιθων σε λιθοδομές.  Κονίαμα εξαίρετων τεχνικών χαρακτηριστικών και φυσικών ιδιοτήτων,  υψηλών αντοχών με παρατεταμένο χρόνο εργασιμότητας. Σχεδιασμένο για πάχη ανάπτυξης 10–40 mm, με την φιλοσοφία ανάπτυξης με επαλληλία στρώσεων. Αναμίξτε 3,3–3,5 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Εφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα, φραγκόφτυαρο ή μηχανή εκτόξευσης (για μίγματα σοβάδων). Διατίθεται σε γκρι. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ 534.1.48β