Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

SINTOMIX SM N

Περιγραφή: Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος σε υγρή μορφή, ως πρόσθετο. Συμβατό με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου. Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 934-2/T9, καθώς και EN 934-2/T2. Προστιθέμενο στην μάζα του σκυροδέματος και/ή των κονιαμάτων, δρα στο μικρο-πορώδες και παρεμβάλλεται μεταξύ των κόκκων των αδρανών κάνοντας το σκυρόδεμα και/ή τα κονιάματα αδιαπέρατα έναντι διεισδύσεων νερού, αυξάνοντας έτσι την υδατοστεγάνωση. Βελτιώνει την εργασιμότητα και ρευστότητα του μίγματος. Δεν αντιδρά με τον χάλυβα. Ιδανικό για έργα θεμελιώσεων, για διαμόρφωση και κατασκευή τοιχίων υπογείων και πλακών επί εδάφους (κύριες/ εδαφόπλακες ή για πλάκες gross-beton/ μπετόν καθαριότητας). Ιδανική λύση σε κατασκευές υδραυλικών έργων όπως δεξαμενές, κανάλια – αγωγούς μεταφοράς, φράγματα, αρδευτικά και/ή αποχετευτικά έργα υποδομών, τεχνητές λίμνες, συλλεκτήρες κλπ. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κατανάλωση: ~0,5 kg /100 kg τσιμέντου (~0,5% κ.β. τσιμέντου). Συσκευασίες: Δοχεία 4 kg, 20 kg / Βαρέλια 200 kg / Δεξαμενές 1000 kg Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 529.1.22