Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

SLOWSET

Υγρός ρευστοποιητής σκυροδέματος (ΕΝ 934-2,Τ8). Χρησιμοποιείται όπου απαιτείται επιβράδυνση του χρόνου πήξης του σκυροδέματος με παράλληλη βελτίωση των ιδιοτήτων του. Προσθήκη σε μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος (Ready Mix Units). Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 530.1.6