Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

SOL 220/250/290

Διεισδυτικές εποξειδικές ρητίνες εμποτισμού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Είναι εποξειδικά συστήματα δύο συστατικών με ειδικούς διαλύτες με βάση το αμιγές συνδετικό μέσο ενίσχυσης πρόσφυσης S2. Διατίθεται στις εκδόσεις: SOL 220-230-240-250-260-270-280-290. ΧΡΗΣΕΙΣ Χρησιμοποιούνται κυρίως για την αύξηση των μηχανικών αντοχών και σταθεροποίηση επιφανειών από σκυρόδεμα, οπτοπλινθοδομών, τσιμεντοκονιαμάτων, πέτρας και γενικότερα επιφανειών με αυξημένο πορώδες πριν την εφαρμογή της τελικής εποξειδικής επένδυσης – προστασίας. Έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνες τους ή σε συνδυασμό με άλλα εποξειδικά συστήματα σε ειδικά βιομηχανικά δάπεδα, όψεις κτιρίων κλπ.