Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

S&P C-Laminates HM (200/2000) (Ε-mod: ≥ 205 GPa)

Περιγραφή:

Σύνθετες διατομές ως άνω, οι οποίες αποτελούν υψηλών αντοχών και εξαίρετων μηχανικών ιδιοτήτων σκληρά, προδιαμορφωμένα, ελάσματα από ίνες άνθρακα (ανθρακο-ελάσματα / ανθρακό-λαμες) σε συνδυασμό με ρητίνη, συστήματα τεχνολογίας Ινοπλισμένων Πολυμερών ΙΟΠ/ FRPs. Οι προδιαμορφωμένες αυτές διατομές παράγονται με διαδικασία εξέλασης των ινών του άνθρακα, που με τη σειρά τους διέρχονται μέσα από στρώμα υγρής ρητίνης, χαμηλού ιξώδους, αποτελώντας, μετά την σκλήρυνση, ένα σύνθετο πλέον, σκληρό έλασμα. Συστήματα χαμηλής πυκνότητας (≥ 1,6 gr/cm3), με σχεδόν αμελητέο, ίδιο βάρος προϊόντος. Τα ελάσματα αυτά είναι ειδικά σχεδιασμένα για δομική ενίσχυση για επεμβάσεις σε φέροντα στοιχεία κατασκευών από σκυρόδεμα, ξύλο, μεταλλικούς φορείς και τοιχοποιία (λιθοδομή/ πλινθοδομή). Παρουσιάζουν εξαίρετη συμπεριφορά έναντι κόπωσης (fatigue) και γήρανσης. Αποτελούν τύπους με καινοτομία, κατάλληλους για καμπτική αναβάθμιση φέρουσας ικανότητας δομικών στοιχείων κατασκευών από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, ξύλο, κλπ., σχεδιασμένα ειδικά  για την εφαρμογή τους ως εξωτερικά, επικολλητά συστήματα αναβάθμισης φέρουσας ικανότητας δομικών μελών/ στοιχείων κατασκευών οπλ. σκυροδέματος και παράλληλα προσθήκη ενεργούς διατομής (ως επιπρόσθετος, συμπληρωματικά οπλισμός), με σκοπό την αύξηση του παραλαμβανόμενου φορτίου, σε περιπτώσεις επεμβάσεων από σεισμούς, ως μέτρο ενίσχυσης κοντά σε θέσεις στηρίξεων ή λόγω αλλαγής χρήσης λειτουργίας κτηρίων, ανεπάρκεια ή απώλεια διατομής υφιστάμενων οπλισμών π.χ. λόγω διάβρωσης, κλπ. Ομοίως, ως μέτρο αντιμετώπισης βλαβών που έχουν προκληθεί από κρούσεις, βανδαλισμούς, ανατινάξεις, πυρκαγιά κ.α. Ως μέθοδος ενίσχυσης, αποτελούν αναστρέψιμη μέθοδο επέμβασης, με τη μικρότερη δυνατή όχληση των δομικών μελών, που σπάνια μάλιστα απαιτεί μέτρα συντήρησης. Αποτελούν σύστημα ενίσχυσης που δεν τροποποιεί τις αρχικές, εξωτερικές διαστάσεις των δομικών στοιχείων πάνω στα οποία προσαρμόζεται. Πάχος διατομών ελασμάτων: 1,4 mm και τύπος πάχους 2.8 mm. Ελάσματα μέσου μέτρου ελαστικότητας (min. ≥ 205 GPa) και υψηλή εφελκυστική αντοχή θραύσης: (≥ 2.800 N/mm2).

Τύποι διαθέσιμων διατομών:  50/1,4 mm–60/1,4 mm–80/1,4 mm–100/1,4 mm–120/1,4 mm–120/2,8 mm

Καθώς και ειδικοί τύποι ελασμάτων εγκοπής τύπου NSM (to cut in): 10/1.4 mm–20/1.4 mm

Αποθήκευση: Χωρίς χρονικό περιορισμό. Κατανάλωση: Ανάλογα με τη διατομή του στοιχείου που εξετάζεται, ένα ή περισσότερα τεμ x ~1 m ελάσματος / 1 μ.μ. αναπτύγματος Συσκευασίες: Διατίθενται σε ρολά μήκους 100–150 μέτρων.