Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων

SINTECNO ULTISEAL WB

1-συστατικού, έτοιμο προς χρήση, ουδέτερο συνθετικό υγρό αποτελούμενο από (100%) συμπολυμερή ακρυλικών ρητινών. Προϊόν άχρωμο και άοσμο, υδατικής βάσης, με σχετικό βαθμό ευκαμψίας, κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Πρόκειται για μία σκληρή, ανθεκτική, διάφανη στρώση σφράγισης (βερνίκι) που χρησιμοποιείται ως στρώση σφράγισης και προστασίας σταμπωτών δαπέδων, επιφανειών πέτρας, για σταθεροποίηση και προστασία πορωδών υποστρωμάτων και δαπέδων σκυροδέματος γενικότερα, με ή χωρίς σκληρυντικό επιφανείας, γενικότερα. Ομοίως, ως μεμβράνη ωρίμανσης για τον έλεγχο του ρυθμού εξάτμισης της υγρασίας από την επιφάνεια του νέου σκυροδέματος. Επίσης, ως στρώση προστασίας anti-dust, δηλαδή για σταθεροποίηση επιφανειών έναντι σκόνης (π.χ. για σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες δαπέδων, ινοπλισμένες πλάκες κλπ.). Το προϊόν ωριμάζει σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος, διαμορφώνοντας επιφανειακό φιλμ, με πολύ καλή δυνατότητα διείσδυσης. Πολύ καλή αντίσταση σε τριβές,  προερχόμενες από επιφανειακή καταπόνηση. Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή με πιστόλι ανάερου ψεκασμού (airless-spray). Σε 1 ή 2 στρώσεις το πολύ, ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής και την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Ενδεικτικός χρόνος μεταξύ των στρώσεων περίπου 30–120 λεπτά, ανάλογα με τις επικρατούσες στο έργο συνθήκες περιβάλλοντος. Ανθεκτικό σε αλκάλια και ζέστη, δεν επηρεάζεται από την ηλιακή ακτινοβολία (UV). Χρώμα: διαυγές. Αποθήκευση: Τουλάχιστον12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Kimitech K60

Ρητίνη ενός συστατικού με βάση το ακρυλικό που χρησιμοποιείται για αντισκονιστικές επεξεργασίες σε σκυρόδεμα, τούβλα και πέτρες ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Kimitech K60 είναι μια συνθετική ρητίνη ενός συστατικού υψηλής διείσδυσης. Τέλεια ανθεκτική στο νερό και στα αλκάλια. Χάρη στην εξαιρετική λεπτότητα των σωματιδίων, το Kimitech K60 διεισδύει βαθιά στο υπόστρωμα, εξασφαλίζοντας εξαιρετικό βαθμό στερεοποίησης. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε υγρά υποστρώματα, που δεν υπόκεινται σε έντονη κυκλοφορία. ΧΡΗΣΕΙΣ Το Kimitech K60 χρησιμοποιείται για την αντισκωριακή εξυγίανση σκονισμένων εσωτερικών επιφανειών (τοίχοι, δάπεδα, θόλοι) από τούβλα, φυσική ή τεχνητή πέτρα, σοβά και ξύλινες κατασκευές. Χρησιμοποιείται ως διαφανής αντισκωριακή επεξεργασία δαπέδων από σκυρόδεμα που υπόκεινται επίσης σε ανερχόμενη υγρασία, αλλά δεν υπόκεινται σε έντονη τριβή. Εφαρμόζεται ως έχει με πινέλο, ρολό ή ψεκασμό.

Kimistone KSF

Ισχυρό στερεωτικό με βάση το πυριτικό αιθύλιο για πυριτικά υλικά πέτρας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ισχυρό στερεωτικό με βάση αιθυλεστέρες πυριτικού οξέος σε αλκοολικό διαλύτη. Υπό κανονικές περιβαλλοντικές συνθήκες (+ 20 ° C, 50% UR) ο τελικός βαθμός παγίωσης επιτυγχάνεται μετά από περίπου 2 εβδομάδες. Το στερεωτικό αποτέλεσμα εξασφαλίζεται με την υδρόλυση των άμορφων αιθυλοπυριτικών αλάτων πυριτίου, που εξασφαλίζεται με τη χρήση κατάλληλων καταλυτών ικανών να καθορίσουν το ρυθμό της αντίδρασης. Δεν οδηγεί σε μείωση της χρωματικότητας, της μεμβράνης, της διαπερατότητας. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - Υψηλή παγιωτική ικανότητα - Περιεκτικότητα σε αιθυλοπυριτικά μεγαλύτερου του 75% - Υψηλή ικανότητα διείσδυσης λόγω του τύπου του διαλύτη που χρησιμοποιείται - Χρήση διαλύτη χαμηλής τοξικότητας - Παρουσία καταλυτών που ρυθμίζουν την κινητική της αντίδρασης - Καμία χρωματική αλλαγή μετά την εφαρμογή - Δεν σχηματίζει φιλμ - Χαμηλή μείωση της διαπερατότητας από τους ατμούς  

Kimistone K55

Στερεωτικό και προστατευτικό προϊόν από αιθυλεστέρες πυριτικού οξέος και σύνθετες ενώσεις σιλανίου-σιλοξάνης σε διαλύτη αλκοόλης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λεπτό στερεωτικό προϊόν με προστατευτική λειτουργία με βάση αιθυλεστέρες πυριτικού οξέος και ενώσεις σιλάνης/σιλοξάνης σε διαλύτη αλκοόλης. Σε συνήθεις συνθήκες περιβάλλοντος (+20°C- 50% RH) ο τελικός βαθμός σταθεροποίησης επιτυγχάνεται μετά από περίπου 2 εβδομάδες. Χάρη στην παρουσία ενώσεων σιλανίου/σιλοξάνης, το Kimistone K55 ασκεί επίσης προστατευτική λειτουργία, εξασφαλίζοντας την υδροφοβίωση του φορέα. Το αποτέλεσμα της ενδυνάμωσης εξασφαλίζεται από την υδρόλυση του πυριτικού αιθυλεστέρα στο άμορφο διοξείδιο του πυριτίου. Δεν δημιουργεί χρωματικές αλλαγές. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - Εκτέλεση: ισχυρή υδατοαπωθητική δράση για την προστασία των υποστρωμάτων, βαθιά διείσδυση χάρη στον τύπο του διαλύτη με πολύ χαμηλή τοξικότητα, καμία χρωματική τροποποίηση της αρχικής επιφάνειας, πολύ χαμηλή μείωση της διαπερατότητας από τους υδρατμούς, καμία διαμόρφωση φιλμ.

Kimistone K10

Συμπληρωματικό και προστατευτικό προϊόν από συμπολυμερή ακρυλσιλοξάνης σε διάλυμα με βάση το διαλύτη ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προστατευτικό, στερεωτικό προϊόν με βάση συμπολυμερή ακρυλ-σιλοξάνης. Το προϊόν προστατεύει τα υλικά περιορίζοντας την απορρόφηση νερού και βελτιώνει επίσης την επιφανειακή συνοχή της πέτρας χάρη στο πρόσθετο αποτέλεσμα παγίωσης. Αυτό καθιστά τα πέτρινα υλικά πιο ανθεκτικά στον παγετό, στην έκθεση σε παράκτιες/θαλάσσιες περιοχές και σε όλες τις διαδικασίες φθοράς στις οποίες το νερό είναι ο κύριος καταλύτης. Η ειδική σύνθεση παρέχει επίσης έναν μικρό βαθμό παγίωσης που μπορεί να αντιμετωπίσει τυχόν επιφανειακή σκόνη. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - Εκτέλεση: ισχυρή υδατοαπωθητική δράση για την προστασία των υποστρωμάτων, βαθιά διείσδυση χάρη στον τύπο του διαλύτη με πολύ χαμηλή τοξικότητα, καμία χρωματική τροποποίηση της αρχικής επιφάνειας, πολύ χαμηλή μείωση της διαπερατότητας από τους υδρατμούς, καμία διαμόρφωση φιλμ.