Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων

VANDEX AM10 Crystalline Admixture

ΣΗΜΑΝΣΗ  / EN 934-2  Ενδοχημικής δράσης στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος σε μορφή σκόνης, ως ειδικό πρόσθετο για μόνιμη προστασία σκυροδέματος, βασιζόμενο στην Τεχνολογία ανάπτυξης κρυστάλλων (Crystal-growth Technology), με βάση ενεργά συστατικά που αντιδρούν χημικά κατά τη διείσδυση και διασπορά τους στο σκυρόδεμα, δημιουργώντας κρυσταλλικούς δεσμούς σε βάθος, για την αντιμετώπιση και σφράγιση πόρων, τριχοειδών και μικρο-ρηγματώσεων ή όποιων εσωτερικών μικρο-διάκενων εστιάζονται στην μάζα του ίδιου του στοιχείου. Συμβατό με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου, πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 934-2, καθώς και ASTM C494 (Type S). Προστιθέμενο στο σκυρόδεμα, δρα στο μικρο-πορώδες και παρεμβάλλεται μεταξύ των κόκκων των αδρανών κάνοντας το σκυρόδεμα αδιαπέρατα έναντι της διείσδυσης του νερού, επιτυγχάνοντας έτσι υδατοστεγάνωση. Σύστημα στεγανοποίησης που δρα παρουσία νερού, με δυνατότητα αντιμετώπισης υψηλής υδροστατικής πίεσης, θετικής ή αρνητικής, που μπλοκάρει ουσιαστικά το νερό, σε νέες κατασκευές. Υψηλή αντίσταση έναντι χημικής προσβολής π.χ. θειικά (έλεγχος κατά ASTM C-1012), παγολυτικά άλατα, κλπ. Παράλληλα βελτιώνει σημαντικά την αντίσταση στη διείσδυση και στις δράσεις χλωριόντων (έλεγχος κατά ASTM C-1202). Κατάλληλο για χώρους υπογείων και θεμελιώσεων, φρεάτια ανελκυστήρων, κελάρια, στρώσεις εξυγίανσης και πλάκες σκυροδέματος επί εδάφους, σε δεξαμενές νερού (πόσιμο, πυρόσβεσης, ποτίσματος, ιχθυοτροφείων, δελφινάρια κλπ.), υδατόπυργους, κολυμβητικές δεξαμενές, οδικές σήραγγες, για πλάκες δαπέδων και χώρους στάθμευσης οχημάτων, οδικά καταστρώματα, και άλλες κατασκευές. Ιδανικό για θεμελιώσεις έργων και για την διαμόρφωση και κατασκευή τοιχίων υπογείων και πλακών επί εδάφους, αναλημματικών τοίχων, φραγμάτων, υδατόπυργων, δεξαμενών πυρόσβεσης, κολυμβητικών δεξαμενών και  φρεατίων συγκέντρωσης, καναλιών ροής και/ή περισυλλογής όμβριων υδάτων, όπως και κατασκευές υποδομής που εκτίθενται σε θειικά, κλπ. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

SINTOMIX SM N

Περιγραφή: Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος σε υγρή μορφή, ως πρόσθετο. Συμβατό με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου. Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 934-2/T9, καθώς και EN 934-2/T2. Προστιθέμενο στην μάζα του σκυροδέματος και/ή των κονιαμάτων, δρα στο μικρο-πορώδες και παρεμβάλλεται μεταξύ των κόκκων των αδρανών κάνοντας το σκυρόδεμα και/ή τα κονιάματα αδιαπέρατα έναντι διεισδύσεων νερού, αυξάνοντας έτσι την υδατοστεγάνωση. Βελτιώνει την εργασιμότητα και ρευστότητα του μίγματος. Δεν αντιδρά με τον χάλυβα. Ιδανικό για έργα θεμελιώσεων, για διαμόρφωση και κατασκευή τοιχίων υπογείων και πλακών επί εδάφους (κύριες/ εδαφόπλακες ή για πλάκες gross-beton/ μπετόν καθαριότητας). Ιδανική λύση σε κατασκευές υδραυλικών έργων όπως δεξαμενές, κανάλια – αγωγούς μεταφοράς, φράγματα, αρδευτικά και/ή αποχετευτικά έργα υποδομών, τεχνητές λίμνες, συλλεκτήρες κλπ. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κατανάλωση: ~0,5 kg /100 kg τσιμέντου (~0,5% κ.β. τσιμέντου). Συσκευασίες: Δοχεία 4 kg, 20 kg / Βαρέλια 200 kg / Δεξαμενές 1000 kg Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 529.1.22