Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

SUPERSTOP

Διαστελλόμενο κορδόνι από φυσικό, καθαρό, νατριούχο μπεντονίτη και ειδικά πρόσθετα, για την εξασφάλιση στεγάνωσης σε αρμούς διακοπής επαναληπτικών σκυροδετήσεων υπογείων κατασκευών, καθώς και για περιμετρική στεγάνωση αγκυρίων σε τοίχους αντιστήριξης πρανών, διαφραγματικούς τοίχους κλπ. Διογκώνεται με την παρουσία νερού έως και 600% (σε περίπτωση έκθεσης σε θειικά άλατα, ανάλογα πάντοτε με το ποσοστό συγκέντρωσης, υψηλό ή χαμηλό, ο μέγιστος βαθμός διόγκωσης από πλευράς επιδόσεων, δύναται να επηρεαστεί σημαντικά, εκτός αν επιλεγεί συμβατικός τύπος Superstop (S)). Δυνατότητα αντιμετώπισης υψηλής υδροστατικής πίεσης >3.0 bar, συγκεκριμένα ύψος στήλης νερού μέχρι και 33 m. Τύπος σχεδιασμένος ειδικά, κατάλληλος για όμβρια ύδατα, γλυκό νερό και καρτεσιανό. Αποτελεί ιδανική λύση σε εφαρμογές στεγανολεκάνης (συναρμογή τοιχίων περιμέτρου με πλάκα ραντιέ (radier). Προσαρμογή με καρφίδες (π.χ. ανά 30 cm) ή/και σε συνδυασμό με κατάλληλη υδροδιογκούμενη μαστίχη PU (π.χ. PC Leakseal, περιστασιακά, σε περιπτώσεις έντονης αδρότητας υποστρώματος). Διατομή γκρίζας απόχρωσης με θαλασσί αυτοκόλλητη αποσπώμενη (αφαιρετή) ταινία ασφαλείας. Αποθήκευση: Χρονικά, χωρίς περιορισμό. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 540.2.18