Βλέπετε 1–12 από 19 αποτελέσματα

PC ECOCLEAN

Μη τοξικό, οικολογικό καθαριστικό μέσο σε αντικατάσταση των οργανικών – Ειδικός διαλύτης βάσει εστέρων θειούχου οξέως. Kατάλληλος για τον καθαρισμό των εργαλείων και του εξοπλισμού λειτουργίας (αντλίες εφαρμογής συστημάτων 1- ή 2-συστατικών). Τύπος ειδικού σχεδιασμού, που χρησιμοποιείται ιδιαίτερα αν η αντλία φέρει ανοξείδωτο στέλεχος, ενιαίο ή ενσωματωμένα σε επιμέρους τμήματα. Εφαρμόζεται μετά την χρησιμοποίηση συστημάτων ενέσιμης πολυουρεθανικής ρητίνης σφράγισης εισροών και διεισδύσεων νερού (π.χ. σειρές PC Leakinject, PC Leakinject Flex, PC Leakinject 2K Flex και PC Tunnelinject system type resins) υπολείμματα της οποίας, φαίνεται πως δεν έχουν αντιδράσει και παραμένουν μέσα στον εξοπλισμό. Απόχρωση: ελαφρώς υποκίτρινη. Ειδικό βάρος: 1,05 kg/lt. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.        

Χαλαζιακή άμμος – Χαλαζιακά αδρανή

Ποιοτικά χαλαζιακά αδρανή για ανάμιξη και παραγωγή τσιμεντοειδών κονιαμάτων και ρητινοκονιαμάτων προστασίας βιομηχανικών δαπέδων.

TOLCLEAN

Ειδικός διαλύτης καθαρισμού εργαλείων & εξοπλισμού, μετά τη χρήση ενέσιμης πολυουρεθάνης. Για τον καθαρισμό των εργαλείων και του εξοπλισμού λειτουργίας, μετά την χρησιμοποίηση συστημάτων ενέσιμης πολυουρεθανικής ρητίνης σφράγισης εισροών και διεισδύσεων νερού (π.χ. PC Leakinject, PC Leakinject Flex και PC Tunnelinject system types).

SINTECNO Wire-brushes for drilled holes

Ειδικά βουρτσάκια (συρματόβουρτσες), για τον καθαρισμό οπών διατρημάτων διανοιγμένων σε στοιχεία σκυροδέματος, τοιχοποιίας Για την απομάκρυνση σκόνης, υπολειμμάτων και λοιπών χαλαρών στοιχείων που προέκυψαν μετά τη διάνοιξη και παραμένουν. Επίσης, για τη δημιουργία αυλακώσεων στα τοιχώματα της οπής, για την εξασφάλιση ακόμα υψηλότερης τάσης συνάφειας. Διατίθενται στους ακόλουθους τύπους: Διάμετρος / Μήκος βούρτσας / Μικτό μήκος με τη λαβή (mm) 13/ 80/ 150 mm 15/ 80 /250 mm

SINTECNO TROWELS

 (διατίθενται κατόπιν παραγγελίας) Επαγγελματικές σπάτουλες για διάστρωση βιομηχανικών δαπέδων, για κόλλες πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης κλπ.  

SINTECNO PSF & EPOXYFAST Anchor Extension-Nozzles

Μύτες προέκτασης από πολυαιθυλένιο (PE), που προσαρμόζονται στο ακροφύσιο (μύτη) στατικής ανάμιξης Ως είδος αναλώσιμο κατά την εφαρμογή των συστημάτων πάκτωσης αγκυρίων και βλήτρων και αγκύρωσης ντιζών, που διατίθενται σε μονή και διπλή φύσιγγα, Sinmast PSF Anchor και Sinmast Epoxyfast Anchor, αντίστοιχα, σε περίπτωση που κληθούμε να αντιμετωπίσουμε διατρήματα μεγαλύτερου βάθους από το μήκος της μύτης στατικής ανάμιξης. Τυπική διάσταση μήκους μύτης προέκτασης: 20 cm. Αποτελεί παρελκόμενο είδος, αναλώσιμο στη χρήση του.

SINTECNO Rubber Spatula

Ειδική σπάτουλα με λάστιχο, για το άπλωμα και τον εμποτισμό των ινών των υφασμάτων των Ινοπλισμένων Πολυμερών (ΙΟΠ/ FRPs), με την κόλλα επικόλλησης, κατά την προσαρμογή των συστημάτων, πάνω στην επιφάνεια σκυροδέματος.

SINTECNO PSF & EPOXYFAST Anchor (Mixer 14) spare Mixing-Nozzles

Πρόσθετες μύτες στατικής ανάμιξης (ακροφύσιο), με ενσωματωμένο σπείρωμα ελικοειδούς διαδρομής (εσωτερικά) Ως είδος αναλώσιμο κατά την εφαρμογή των συστημάτων πάκτωσης αγκυρίων και βλήτρων και αγκύρωσης ντιζών, που διατίθενται σε μονή και διπλή φύσιγγα, Sinmast PSF Anchor και Sinmast Epoxyfast Anchor, αντίστοιχα. Τυπική διάσταση μήκους ως αυτήν του set. Αποτελεί παρελκόμενο είδος, αναλώσιμο στη χρήση του.

SINTECNO Metal PACKERS PU 19mm x 150 mm

Ειδικά μεταλλικά ακροφύσια με εσωτερική βαλβίδα, για ενέματα πολυουρεθανικής ενέσιμης ρητίνης. Ειδικά μεταλλικά ακροφύσια, με ενσωμάτωση, εσωτερικά, ανεπίστροφης βαλβίδας για την εφαρμογή ενέσιμης πολυουρεθανικής ρητίνης (π.χ. TECNO-INJECT PU-R & PU-RT Systems κ.ο.κ., για αποκατάσταση ρηγματώσεων – διαδικασία ένεσης σε ρηγματώσεις παρουσία νερού, κατά τη διαδικασία σφράγισης εισροών και διεισδύσεων νερού). Σημείωση: Διατίθεται επίσης και ειδικός τύπος με πλαστικό στέλεχος με σπείρωμα και ενσωμάτωση επίσης εσωτερικά, ανεπίστροφης βαλβίδας.

SINTECNO Cleaning-pump for drilled holes

Ειδική αντλία μορφής tube (φυσητήρας) με χειροκίνητο έμβολο. Για την εισπίεση αέρα στο εσωτερικό της οπής, με σκοπό τον καθαρισμό οπών διατρημάτων διανοιγμένων σε στοιχεία σκυροδέματος, τοιχοποιίας κλπ., για την απομάκρυνση σκόνης, υπολειμμάτων και λοιπών χαλαρών στοιχείων που προέκυψαν μετά τη διάνοιξη και παραμένουν.

PLASTCLEAN

Ειδικός διαλύτης που χρησιμοποιείται για καθαρισμό υπολειμμάτων σοβάδων, ασβέστη, τσιμεντοπολτού ή τσιμεντόνερων.