Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

FRPs/ GLASS ANCHORS

Υψηλής Αντοχής Αγκύρια Ινών Υάλου, Σύνδεσμοι Αγκύρωσης και Προσαρμογής Υαλοϋφασμάτων Τεχνολογίας ΙΟΠ /FRPs ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα FRPs / Glass Anchors αποτελούν υψηλής αντοχής και εξαίρετων μηχανικών ιδιοτήτων ειδικά αγκύρια, που διαμορφώνουν κορδόνι σχεδόν κυκλικής διατομής, αποτελούμενο από πολλαπλές ίνες υάλου τεχνολογίας Ινοπλισμένων Πολυμερών ΙΟΠ / FRPs, αναπτυγμένων σε μία διεύθυνση. Οι ίνες αυτές περιβάλλονται εξωτερικά από ειδικό πλέγμα συγκράτησης των ινών υάλου στη θέση τους. Τα FRPs/ Glass Anchors είναι σχεδιασμένα για την αγκύρωση, στερέωση υφασμάτων και πλεγμάτων υάλου, τεχνολογίας Ινοπλισμένων Πολυμερών ΙΟΠ / FRPs, κατά τη διάρκεια της προσαρμογής τους στο δομικό υπόστρωμα, σε επεμβάσεις σε κατασκευές σκυροδέματος, σε φέρουσες τοιχοποιίες ή λιθοδομές κ.α. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ • Υψηλή αντοχή και εξαίρετες μηχανικές ιδιότητες. • Υψηλός συντελεστής παραμόρφωσης. • Δεν διαβρώνεται. • Προϊόν ευκολόχρηστο – Παρουσιάζει αμελητέο βάρος. • Μέσο μέτρο ελαστικότητας. • Ευκολία μεταφοράς.