Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

LAB/ Liquid Adhesive Bond

1-συστατικού, καινοτόμο γαλάκτωμα με βάση τις συνθετικές ρητίνες. Λειτουργεί ως συνδετικό μέσο συγκόλλησης, δηλαδή ως γέφυρα συνάφειας μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος, με δυνατότητα επανα-γαλακτωματοποίησης. , Διαμορφώνει υμένα (φιλμ), υψηλής δομής και χρησιμοποιείται για την σύνδεση και προσαρμογή νέων στρώσεων τσιμεντοειδούς βάσης (υδραυλικής ωρίμανσης), πάνω σε υφιστάμενες, ξηρές και δομικά σταθερές επιφάνειες, χωρίς σκόνη. Όταν η νέα στρώση σκυροδέματος, επιχρίσματος – σοβά, τσιμεντοκονίας, κονιάματος ή άλλου υλικού, τσιμεντοειδούς βάσης, ακόμα και γύψου, εφαρμοστεί πάνω στη μεμβράνη που έχει σχηματίσει το προϊόν, ο υμένας επαν-υγραίνεται και αναπτύσσει ισχυρό χημικό δεσμό συγκόλλησης μεταξύ της νέας στρώσης και της παλαιάς επιφάνειας. Ο δεσμός ολοκληρώνεται με την ωρίμανση της νέας στρώσης εφαρμογής. Συνδετικό μέσο με παρατεταμένο χρόνο ενέργειας. Εφαρμόζεται για την σύνδεση νέου σκυροδέματος, επιχρίσματος – σοβά, τσιμεντοκονίας, κονιάματος ή άλλων υλικών, τσιμεντοειδούς βάσης ή γύψου, πάνω σε υπάρχουσες επιφάνειες όπως: σκυρόδεμα, τούβλα, τσιμεντόλιθοι, πέτρα, κεραμικά πλακίδια με απορροφητικότητα, γύψος, γυψοσανίδα, μπαγδατί ξυλεία, σκληρές πλάκες και ξύλο. Δε συνιστάται σε εφαρμογές με μόνιμη παρουσία υδροστατικών πιέσεων όπως υδατο-δεξαμενές, κολυμβητικές δεξαμενές –πισίνες–  και άλλες περιοχές μόνιμα εμβαπτισμένες σε νερό (θετικές πιέσεις). Μετά τη διάστρωση του συνδετικού μέσου συγκόλλησης, ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος αναμονής πριν την σκυροδέτηση: 60’ λεπτά. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Ειδικό βάρος: ~1,1  kg/ lt