Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ

Πλέγμα από FiberGlass πλάτους 100 cm, ως ενισχυτική διάταξη στεγανοποιητικών κονιαμάτων Πλέγμα από FiberGlass πλάτους 100 cm, μικρού ανοίγματος βροχίδας, για ενίσχυση και οπλισμό της μεμβράνης του ISOPLAST 116 W και των κονιαμάτων MuCis ELASPLAST 25 ή 28, σε περιπτώσεις επιφάνειας σκυροδέματος με ρηγματώσεις.

SINFIX

Στρώση προεπάλειψης (διαλύτου), πριν την εφαρμογή ISOPLAST 116 W & MULTIGAM σε σκυρόδεμα Στρώση προεπάλειψης (αστάρωμα) με διαλύτες, πριν την εφαρμογή του ISOPLAST 116 W, για εμποτισμό επιφανειών σκυροδέματος με μεγάλη απορροφητικότητα ή σκόνη.

Kimicover DUO

Ελαστικό στεγανωτικό τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών για μπαλκόνια και βεράντες και για αντι-ανθρακική επίστρωση κτηρίων r.c. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Το Kimicover DUO είναι ένα τσιμεντοειδές σύστημα στεγανοποίησης δύο συστατικών, με βάση τσιμέντα τροποποιημένα με ειδικά αλκαλι-ανθεκτικά πολυμερή (τεχνολογία HSR), το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί τόσο οριζόντια όσο και κάθετα, με εξαιρετική αντοχή στη χημική επιθετικότητα από θειικά άλατα, άλατα αποπάγωσης, όξινη βροχή, χλωρίδια. Πληρεί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο πρότυπο EN 14891 και φέρει σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-2. Χρησιμοποιείται για τις αρχές χρήσης PI (προστασία από την είσοδο μέσω της επίστρωσης), MC (προστασία από την υγρασία μέσω της επίστρωσης) και IR (αύξηση της ειδικής αντίστασης). ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - Εκτέλεση: μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και σε υποστρώματα χωρίς αρμούς (επιφάνειες < 25 m2). - Ευέλικτο: αλλάζοντας την αναλογία ανάμιξης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές με συγκεκριμένες ανάγκες. - Εύκολη εφαρμογή: εξαιρετική εργασιμότητα και εύκολη εφαρμογή (χειροκίνητη ή μηχανοποιημένη).