Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

TECNOS-95

Περιγραφή: Υγρός υπερρευστοποιητής, σκυροδέματος με επιβραδυντική ιδιότητα, με δυνατότητα μείωσης νερού ανάλογα με την δοσολογία προσθήκης, κατάλληλος για την παρασκευή σκυροδεμάτων αυξημένων μηχανικών αντοχών. Βελτιωμένες ιδιότητες άντλησης, για σκυροδετήσεις με αναβαθμισμένο ποιοτικά, αισθητικό αποτέλεσμα. Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 934-2/Τ11.1–Τ11.2. Συμβατό με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου καθώς και με ειδικά πρόσμικτα – αερακτικά. Δεν αντιδρά με τον χάλυβα αυξάνει τις τελικές αντοχές του σκυροδέματος. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 530.1.14