Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

TECNOSEAL 88

2-συστατικών, χυτή, ημι-ελαστική πολυουρεθανική μαστίχη πλήρωσης αρμών διαστολής ή/και διακοπής, για σφράγιση οριζόντιων αρμών. Ωριμάζει με την υγρασία περιβάλλοντος. Ανθεκτική σε υδρογονάνθρακες, στην απότριψη και στην γήρανση, με υψηλή αντοχή σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες, θερμοκρασιακές μεταβολές και σε χημικά συστατικά (όπως π.χ. λάδια, ορυκτέλαια, γράσα, ήπιας συγκέντρωσης οξέα και αραιωμένα αλκάλια). Με δυνατότητα παραλαβής κινητικότητας αρμού έως 10%, παρουσιάζει καλές μηχανικές και χημικές αντοχές, προφέροντας μακρόχρονα, μόνιμη και συνεχή ελαστική σφράγιση, κατάλληλη για σφραγίσεις με απαίτηση μόνιμης επαφής με το νερό. Για εξωτερική και εσωτερική χρήση, σε δάπεδα/ δώματα και αρμούς μεταξύ κτηρίων, οριζόντιους αρμούς σε διαμορφώσεις βιομηχανικών δαπέδων, σε δάπεδα εργασιών πεζοδρόμησης και σε χώρους φορτοεκφόρτωσης, σε χώρους στάθμευσης οχημάτων και γκαράζ, αεροδρόμια, εργασίες ανάπλασης πλατειών, κλπ. Δυνατότητα εφαρμογής στα περισσότερα δομικά υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, μέταλλο, βράχο/ πέτρα, ξύλο, κεραμικά, κλπ., με χρήση ανάλογης στρώσης ασταρώματος ως priming coat (Tecnofix-CI). Σε εύθρυπτα υποστρώματα, εφαρμόστε νωρίτερα ειδικό αστάρι (Kimicover-FIX). Το μίγμα μετά την ανάμιξη, χυτεύεται απευθείας στο διάκενο του αρμού χειρωνακτικά ή με τη βοήθεια ειδικού πιστολιού αρμολόγησης κατάλληλο για αρμούς (SINTECNO Pointing-Gun). Διατίθεται σε γκρίζα απόχρωση. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ 536.2.5