Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

TECNOSEAL 96

1-συστατικού, εξελάσιμης μορφής, έτοιμη προς χρήση, σφραγιστική, ελαστική πολυουρεθανική μαστίχη πλήρωσης αρμών διακοπής ή διαστολής,  που παρουσιάζει εξαίρετη δύναμη πρόσφυσης και θιξοτροπία. Ωριμάζει με την υγρασία περιβάλλοντος. Ανθεκτική στην γήρανση, στην έκθεση σε UV, στις θερμοκρασιακές εναλλαγές και τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Ανθεκτική, με δυνατότητα παραλαβής κινητικότητας αρμού έως ≥ 25%, παρουσιάζει καλές μηχανικές και χημικές αντοχές, ιδανική για μόνιμη ελαστική σφράγιση. Κατάλληλη, για εξωτερική και εσωτερική χρήση, για σφράγιση αρμών σε όψεις κτηρίων, δώματα, τοιχία, περιζώματα κουφωμάτων, σε ξύλινα στοιχεία, αρμούς μεταξύ κτηρίων, αρμούς δαπέδων, σε στοιχεία προκατασκευών κλπ. Δυνατότητα εφαρμογής στα περισσότερα δομικά υποστρώματα με χρήση ανάλογης στρώσης ασταρώματος (Tecnofix CI). Διατίθεται σε λευκή και γκρίζα απόχρωση. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 536.2.8