Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

TECTORIA-MONO

(πρώην LIMEPOR-MONO) ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 998-1/ Type R CS II 1-συστατικού, έτοιμο κονίαμα υψηλής διαπνοής, με ιδιότητες αφύγρανσης, που βασίζεται στην υδραυλική άσβεστο (NHL), ειδικής σύνθεσης υδραυλικά συνδετικά και φυσικά, λεπτόκοκκα και ποιοτικά αδρανή (μέγιστης κοκκομετρίας 1.4 mm), που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 998-1 και υπάγεται στην κατηγορία (R CS II). Αποτελεί μονοδιάστατο σύστημα όσον αφορά την περαίωση των σταδίων ανάπτυξης (με την μεθοδολογία πεταχτό (πιτσιλιστό) / χονδρόκοκκο / τριπτή). Χρησιμοποιείται σε τοιχοποιίες με φαινόμενα τριχοειδούς ανύψωσης, για την αποκατάσταση προβλημάτων ανερχόμενης υγρασίας. Ο μηχανισμός λειτουργίας του συστήματος είναι, να επιτρέπει στην ανερχόμενη υγρασία, ως αέρια μάζα, να διέρχεται μέσω του μακρο-πορώδους του και να εξέρχεται από τον σοβά πριν τον κορεσμό, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία συγκεντρώσεων. Αναμίξτε ~7,0–7,5 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη των 25 kg, για την εκτέλεση της 1ης στρώσης του πεταχτού, ανάλογα με τον βαθμό ανισοσταθμίας υποστρώματος (πάχος ανάπτυξης 5–10 mm, με μυστρί, σπάτουλα ή με ψεκασμό), κι αναμονή για (24) ώρες πριν την ακολουθία του επόμενου σταδίου. Αναμίξτε ~6,0–6,5 lt νερό με κάθε σάκο σκόνης 25 kg, για την εκτέλεση της 2ης στρώσης γεμίσματος (χονδρόκοκκη), σε μέγιστο πάχος ανάπτυξης 15 mm, την φορά. Εάν τώρα, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν αναπτύγματα υλικού σε παχιά στρώση, συνιστάται αυτό να γίνει με τη μέθοδο επαλληλίας, σε διαδοχικές στρώσεις μέγιστου πάχους  ≤ 2 cm, τη φορά, εφαρμοζόμενη η καθεμία τους, εννοείται, αφού στεγνώσει η προηγούμενη στρώση. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι, σε περίπτωση που η εφαρμογή του μίγματος γίνεται χειρωνακτικά, δεν πρέπει ποτέ να αναμιγνύεται το μίγμα με δράπανο παρά μόνο σε μπετονιέρα. Εφαρμογή με σπάτουλα και/ή με ξύλινη πήχη. Έντονη ανισοσταθμία υποστρώματος αντιμετωπίζεται με επαλληλία στρώσεων αρκεί να τηρούνται πάντοτε α μέγιστα πάχη ανάπτυξης. Ατέλειες φινιρίσματος (σε πάχη ανάπτυξης 2–3 mm), ομοίως εκτελούνται, με το ίδιο προϊόν, μετά την ωρίμανση της στρώσης, δηλαδή μετά την πάροδο (3) εβδομάδων, τουλάχιστον. Τo ανάπτυγμα της στρώσης φινιρίσματος, αν συντρέχει λόγος, δύναται να οπλιστεί με πλέγμα ενίσχυσης όπως το Kimitech-350. Μετά το πέρας της εφαρμογής, η στρώση μπορεί να παραμείνει ως έχει ή πιο ολοκληρωμένα, να επικαλυφθεί με ορυκτής βάσης ή άλλου κατάλληλου τύπου, έγχρωμης, διακοσμητικής βαφής με δυνατότητα υψηλής διαπνοής. Το προϊόν, διατίθεται σε γκρι. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.