Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

TOLCLEAN

Ειδικός διαλύτης καθαρισμού εργαλείων & εξοπλισμού, μετά τη χρήση ενέσιμης πολυουρεθάνης. Για τον καθαρισμό των εργαλείων και του εξοπλισμού λειτουργίας, μετά την χρησιμοποίηση συστημάτων ενέσιμης πολυουρεθανικής ρητίνης σφράγισης εισροών και διεισδύσεων νερού (π.χ. PC Leakinject, PC Leakinject Flex και PC Tunnelinject system types).