Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων

Betonfix CR

Ρευστό τσιμεντοκονίαμα για δομικές επισκευές και εργασίες εξυγίανσης Το Betonfix CR είναι ένα κονίαμα αντι-συρρικνωτικό, ενισχυμένο με ίνες, με ελεγχόμενη διαστολή, με χυτή σύσταση και υψηλές ιδιότητες μηχανικής αντοχής τόσο για βραχεία όσο και για μακρά ωρίμανση, εμπλουτισμένο με αναστολείς διάβρωσης. Το Betonfix CR φέρει σήμανση CE ως κονίαμα R4 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1504-3 (δομικές και μη δομικές επισκευές).

Betonfix AQM GG

Τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών Το Betonfix AQM GG είναι ένα ινοπλισμένο κονίαμα δύο συστατικών με υψηλή ποζολανική δράση και υψηλή ολκιμότητα. Βασίζεται σε ποζολανικά και ανθεκτικά στα διαλύματα υδραυλικά συνδετικά τσιμέντου, επιλεγμένα αδρανή με μέγιστη κοκκομετρία 1 mm, χημικά πρόσθετα και πολυμερή σε υδατική διασπορά που προσδίδουν άριστα χαρακτηριστικά στεγανότητας και πρόσφυσης στο υπόστρωμα. Έχει σήμανση CE ως κονίαμα R2 σύμφωνα με το EN 1504-3 και ως κονίαμα τοιχοποιίας σύμφωνα με το 998-2.