Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων

PC CRISTAL Concentrate

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 1504-2 & EN 1504-3 / Class R1 1-συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης, κονίαμα στεγανοποίησης χημικής δράσης και μόνιμης προστασίας σκυροδέματος, βασιζόμενο στην Τεχνολογία ανάπτυξης κρυστάλλων (Crystal-growth Technology), με βάση ενεργά συστατικά που αντιδρούν χημικά κατά τη διείσδυσή τους στο εσωτερικό του σκυροδέματος, δημιουργώντας κρυσταλλικούς δεσμούς σε βάθος, για την αντιμετώπιση και σφράγιση πόρων, τριχοειδών και μικρο-ρηγματώσεων ή όποιων εσωτερικών μικρο-διάκενων εστιάζονται στην μάζα του στοιχείου, στα σημεία επέμβασης. Σύστημα στεγανοποίησης που δρα με την παρουσία νερού, με δυνατότητα αντιμετώπισης υδροστατικής πίεσης, θετικής ή αρνητικής, που μπλοκάρει ουσιαστικά το νερό, σε νέες ή σε υφιστάμενες κατασκευές. Όταν το νερό απουσιάζει δεν θα υπάρξει κάποια αντίδραση. Παραταύτα, τα χημικά συστατικά του προϊόντος εξακολουθούν να παραμένουν ενεργά, ουσιαστικά σε αναμονή, μέχρις ότου εκτεθούν σε δράσεις νερού και αρχίσει έτσι η διαδικασία ενεργοποίησης βαθμιαία της ανάπτυξης των κρυστάλλων. Υψηλή αντίσταση έναντι χημικής προσβολής (π.χ. θειικά, παγολυτικά άλατα, υδροχλωρικό οξύ κλπ.). Κατάλληλο για χώρους υπογείων και θεμελιώσεων, φρεάτια ανελκυστήρων, κελάρια, για δεξαμενές νερού (πόσιμο, πυρόσβεσης, ποτίσματος, ιχθυοτροφείων, δελφινάρια κλπ.), υδατόπυργους, κολυμβητικές δεξαμενές, οδικές σήραγγες,  για πλάκες δωμάτων, για πλάκες δαπέδων σκυροδέματος και χώρους στάθμευσης οχημάτων, οδικά καταστρώματα, και άλλες κατασκευές. Δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών ≤ 0.3mm. Επίσης, δυνατότητα εφαρμογής του και σε νοτισμένες, υγρές επιφάνειες. Μη τοξικό, πλήρως συμβατό με πόσιμο νερό. Αναμίξτε 7,0–8,0 lt ή 8,0–9,0 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg, ανάλογα αν η εφαρμογή θα γίνει με βούρτσα ή με ψεκασμό, αντίστοιχα. Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων: από 3 ως 24 ώρες (+20 oC). Διατίθεται σε γκρι. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

BETONFIX-300SR

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 1504-2 1-συστατικού, ανθεκτικό σε θειικά, εύκαμπτο, ωσμωτικό, στεγανοποιητικό επιφανείας με δυνατότητα ανάπτυξης σε στρώσεις λεπτού πάχους, που βασίζεται σε ειδικής σύνθεσης τσιμέντο Portland (SR/ Sulphate Resistant, ανθεκτικό σε θειικά), τροποποιημένο με πολυμερή, υδραυλικά συνθετικά που το καθιστούν ιδιαίτερα στεγανό, επιλεγμένα ποιοτικά αδρανή (μέγιστη κοκκομετρία 0,5 mm) και ειδικά χημικά πρόσθετα. Προϊόν/ Επίστρωση επιφανειακής προστασίας επιφανειών σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-2, Αρχές ΜC, δηλαδή (2) (Έλεγχος υγρασίας) & IR, δηλαδή (8) (Αύξηση ανθεκτικότητας). Παρουσιάζει εξαίρετη δυνατότητα σφράγισης πορώδους, τριχοειδών και μικρο-ρηγματώσεων, καθώς και ευελιξία για να αντιμετωπίσει όλες τις πιθανές ανωμαλίες της επιφάνειας εφαρμογής. Κονίαμα υψηλών αντοχών με διαπνοή (Class I), για εσωτερική και εξωτερική στεγανοποίηση επιφανειών σκυροδέματος, τουβλοδομών, λιθοδομών κλπ., σε χώρους υπογείων και θεμελιώσεων, φρεατίων, ανθρωπο-θυρίδες/ man-holes, καναλιών, δικτύων σωληνώσεων, δεξαμενών νερού, κολυμβητικών δεξαμενών, για πλάκες δωμάτων, δάπεδα σκυροδέματος, ζαρντινιέρες κ.α., που υπόκεινται σε υψηλές θετικές και αρνητικές πιέσεις νερού. Για πρόσθετο βαθμό ευκαμψίας, δυνατότητα προσθήκης και ανάμιξης γαλακτώματος (π.χ. Kimitech-ELASTOFIX ή Sinweld). Αναμίξτε ~5,0–6,0 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 20 kg. Εφαρμόζεται με βούρτσα, σπάτουλα ή με κατάλληλη αντλία ψεκασμού. Τα αναπτύγματα των στρώσεων δύναται να οπλιστούν με πλέγμα ενίσχυσης όπως το Kimitech-350, κάτι όμως που αναμένεται να αυξήσει την κατανάλωση του τσιμεντοειδούς. Διατίθεται σε γκρι, κατόπιν όμως ειδικής παραγγελίας, με εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης ~10–15 ημερών από την κοινοποίηση εγγράφως, οποιασδήποτε έντυπης παραγγελίας. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

BETONFIX-300

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 1504-2 1-συστατικού, εύκαμπτο, ωσμωτικό, στεγανοποιητικό επιφανείας με δυνατότητα ανάπτυξης σε στρώσεις λεπτού πάχους, που βασίζεται σε τσιμέντο Portland, τροποποιημένο με πολυμερή, υδραυλικά συνθετικά που το καθιστούν ιδιαίτερα στεγανό, επιλεγμένα ποιοτικά αδρανή (μέγιστη κοκκομετρία 0,5 mm) και ειδικά χημικά πρόσθετα. Προϊόν/ Επίστρωση επιφανειακής προστασίας επιφανειών σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-2, Αρχές ΜC, δηλαδή (2) (Έλεγχος υγρασίας) & IR, δηλαδή (8) (Αύξηση ανθεκτικότητας). Παρουσιάζει εξαίρετη δυνατότητα σφράγισης πορώδους, τριχοειδών και μικρο-ρηγματώσεων, καθώς και ευελιξία για να αντιμετωπίσει όλες τις πιθανές ανωμαλίες της επιφάνειας εφαρμογής. Κονίαμα υψηλών αντοχών με διαπνοή (Class I), για εσωτερική και εξωτερική στεγανοποίηση επιφανειών σκυροδέματος, τουβλοδομών, λιθοδομών κλπ., σε χώρους υπογείων και θεμελιώσεων, φρεατίων, καναλιών, δικτύων σωληνώσεων, δεξαμενών νερού, κολυμβητικών δεξαμενών, για πλάκες δωμάτων, δάπεδα σκυροδέματος, ζαρντινιέρες κ.α., που υπόκεινται σε υψηλές θετικές και αρνητικές πιέσεις νερού. Κονίαμα συμβατό για επαφή με πόσιμο νερό. Για πρόσθετο βαθμό ευκαμψίας, δυνατότητα προσθήκης και ανάμιξης γαλακτώματος (π.χ. Kimitech-ELASTOFIX ή Sinweld). Αυτούσιο το υλικό, είναι συμβατό με πόσιμο νερό. Αναμίξτε ~5,0–6,0 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 20 kg. Εφαρμόζεται με βούρτσα, σπάτουλα ή με κατάλληλη αντλία ψεκασμού. Τα αναπτύγματα των στρώσεων δύναται να οπλιστούν με πλέγμα ενίσχυσης όπως το Kimitech-350, κάτι όμως που αναμένεται να αυξήσει την κατανάλωση του τσιμεντοειδούς. Δυνατότητα μέγιστου συνολικού πάχους ανάπτυξης έως 5 mm, με μέθοδο επαλληλίας στρώσεων. Διατίθεται σε γκρι και λευκό. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

SINTOSEAL (GRAY)

1-συστατικού, στεγανοποιητικό επιφανείας, με δυνατότητα ανάπτυξης σε στρώσεις λεπτού πάχους, που βασίζεται σε τσιμέντο Portland, τροποποιημένο με πολυμερή συνθετικών ρητινών, ειδικά υδραυλικά συνθετικά που το καθιστούν ιδιαίτερα στεγανό με ικανότητα να ανθίσταται στις διεισδύσεις και πιέσεις του νερού, επιλεγμένα ποιοτικά αδρανή και χημικά πρόσθετα. Προϊόν/ Επίστρωση επιφανειακής προστασίας επιφανειών σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-2, Αρχή (2) (Έλεγχος Υγρασίας), Μέθοδος (2.2) και Αρχή (8) (Αύξηση ανθεκτικότητας), Μέθοδοι (8.1) & (8.2). Χαρακτηρίζεται από υψηλή δύναμη πρόσφυσης και εξαίρετη δυνατότητα σφράγισης πορώδους, τριχοειδών και μικρο-ρηγματώσεων. Κονίαμα υψηλών αντοχών με διαπνοή (Class I), κατάλληλο για στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα ή τοιχοποιία (τουβλοδομών, λιθοδομών κλπ.), άνω ή κάτω από το επίπεδο του εδάφους, όπως υπόγεια και θεμελιώσεις, δεξαμενές ποτίσματος και πυρόσβεσης, φρεάτια, δεξαμενές ποσίμου νερού και πισίνες, σήραγγες, κανάλια, φρεάτια ανελκυστήρων, προκατασκευασμένων σωλήνων σκυροδέματος κλπ, γενικότερα για κατασκευές που υπόκεινται σε υψηλές θετικές και αρνητικές πιέσεις νερού. Κατάλληλο για κατακόρυφα ή οριζόντια στοιχεία σε χώρους αποδυτηρίων, λουτρών, ντους και WC, πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων. Για πρόσθετο βαθμό ευκαμψίας, δυνατότητα προσθήκης και ανάμιξης γαλακτώματος (Sinweld). Αναμίξτε ~8,5 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Εφαρμόζεται με βούρτσα, σπάτουλα ή με κατάλληλη αντλία ψεκασμού. Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων: ≤ 24 ώρες. Τα αναπτύγματα των στρώσεων δύναται να οπλιστούν με πλέγματα ενίσχυσης όπως τα Kimitech-120 ή/και Kimitech-350, κάτι όμως που αναμένεται να αυξήσει την κατανάλωση του τσιμεντοειδούς. Διατίθεται σε γκρι και λευκό. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.