Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

VANDEX FLEXTAPE E

Υψηλών επιδόσεων, σύστημα αρμοκάλυψης, σχεδιασμένο ειδικά για την εξασφάλιση, προστασία και στεγανοποίηση, διαστολικών αρμών, μικρού ή μεγάλου πλάτους, αρμών διακοπής, ψυχρών αρμών και ρηγματώσεων σκυροδέματος. Αποτελείται από εύκαμπτη, θερμοπλαστική, ελαστομερική ταινία πολυολεφίνης TPE/ FPO (Thermoplastic Elastomer/ Flexible Polyolefine Tape), που χρησιμοποιείται για τη γεφύρωση του κενού του αρμού (με πάτημά της και στις δυο πλευρές, εκατέρωθεν ≥50 mm) και από υλικό/ συγκολλητικό προσαρμογής, κατάλληλο για την επικόλληση της ταινίας, εποξειδικής βάσης 2-συστατικών, σε μορφή πάστας. Σύστημα κατάλληλο για τη στεγανοποίηση αρμών ή ρηγματώσεων ως άνω, μεταξύ δύο κτηριακών έργων (ανεξάρτητοι πλαισιωτοί φορείς), σε υπόγεια ή σε δώματα, σε δεξαμενές νερού ή λυμάτων, κολυμβητικές δεξαμενές, σε αντιπλημμυρικά έργα, φράγματα, αρδευτικά κανάλια, υδροηλεκτρικά εργοστάσια, σε προκατασκευασμένα στοιχεία δικτύων σωληνώσεων κλπ. Σύστημα ικανό να αντιμετωπίσει διαφοροποιημένες καθιζήσεις, έντονη κινητικότητα αρμού, ακόμα και υψηλή, θετική υδροστατική πίεση νερού (>4.0 bar, από την ενεργητική πλευρά). Αρνητική υδροστατική πίεση νερού έως ≤ 0.3 bar). Εύκολο στην εφαρμογή, παραμένει εύκαμπτο και στεγανό ανεξάρτητα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες (ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες), προσφέρει μόνιμη αντίσταση εμβαπτισμένο στο νερό (γλυκό, καρτεσιανό, υφάλμυρο ή θαλασσινό), δεν επηρεάζεται από υδρόλυση, υπεριώδη ακτινοβολία και καιρικές επιδράσεις, ανθεκτικό σε ριζικά συστήματα, ριζικά οξέα ή οξέα αστικών λυμάτων, ήπιες συγκεντρώσεις οξέων, μικροοργανισμούς, ασφαλτικά υδατοδιαλυτά γαλακτώματα, καθώς παρουσιάζει καλή χημική αντοχή. Άριστη πρόσφυση σε όλα σχεδόν τα πορώδη υποστρώματα και σε μέταλλα. Επεκτάσεις δύναται να πραγματοποιηθούν με θερμο-συγκόλληση (Leister welder/ με πιστόλι θερμού αέρα) των απολήξεων των ρολών, ανάλογα με το πάχος της ταινίας (+320ο C, για ταινίες πλάτους 1 mm και +350ο C, για ταινίες πλάτους 2 mm, αντίστοιχα). Διατίθεται σε γκρι. Αποθήκευση: Ταινία & Ρητίνη: Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.