Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

WATERSTOP

ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΒΑΣΕΩΣ PVC ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΩΝ ΑΡΜΩΝ Ta WATERSTOP είναι εύκαμπτες υδροφραγές βάσεως  PVC. Είναι προ-διαμορφωμένες για προστασία και σφράγιση κατασκευαστικών/Διαστολικών  αρμών όταν εγκιβωτίζονται στο σκυρόδεμα. όπως σε κατασκευές δεξαμενών νερού, κανάλια, μονάδες επεξεργασίας βιολογικών, πισίνες, φράγματα κ.τ.λ. Για  στεγανές κατασκευές σκυροδέματος πολλών κτιριακών κατασκευών, όπως υπόγειους χώρους στάθμευσης, υπόγεια μεγάλων επιφανειών,  σήραγγες, τοίχους αντιστήριξης σε έργα υπογειοποίησης, κ.τ.λ.
  • Εύκολη θερμοσυγκόλληση επί τόπου στο έργο
  • Υψηλής ποιότητας PVC με για μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα
  • Κατάλληλη για υψηλή πίεση νερού