Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

WP 55S

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 1504-2 Υψηλών επιδόσεων, άχρωμο, λεπτόρρευστο, υγρό διάλυμα σιλανίων/ σιλοξάνης σε μορφή αλκοόλης  με διαλύτες, που αποτελεί προϊόν διείσδυσης και δρα ως μέσο προστασίας για την απώθηση του νερού σε πορώδη υποστρώματα με απορροφητικότητα. Προϊόν/ Διεισδυτική δράση για προστασία επιφανειών σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-2, Αρχή (1) (Προστασία έναντι διεισδύσεων), Μέθοδος (1.1), Αρχή (2) (Έλεγχος Υγρασίας), Μέθοδος (2.1) και Αρχή (8) (Αύξηση ανθεκτικότητας), Μέθοδοι (8.1). Προϊόν προηγμένης σύνθεσης και Τεχνολογίας, με υψηλή αντίσταση σε αλκάλια, ανθεκτικό ακόμα και σε περιπτώσεις έκθεσης σε συνθήκες παγετού. Δυνατότητα υψηλού βάθους διείσδυσης, ισχυρό μέτρο αδιαβροχοποίησης, με υψηλή απόδοση ως προς την ποιότητα δράσης, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα ελέγχου της αντίδρασής του στο υπόστρωμα μιας και περιέχει ειδικά ενεργά συστατικά ελέγχου του ρυθμού δράσης ως καταλύτες. Επιτρέπει τη διαπνοή, ανθεκτικό στην υπεριώδη, μιας και δρα σε βάθος, οπότε δεν αφήνει επιφανειακό υμένα (film), ούτε διαφοροποιεί το χρώμα της επιφάνειας του αρχικού υποστρώματος πάνω στο οποίο εφαρμόζεται. Με δυνατότητα γεφύρωσης μικρο-τριχοειδών ρηγματώσεων με πλάτος εύρους έως 0,25 mm, κατάλληλο για επιφάνειες σκυροδέματος, τσιμεντοκονιάματα, επιχρίσματα, μωσαϊκά, κεραμίδια και κεραμικά γενικότερα, τουβλοδομές, λιθοδομές ή λιθενδύσεις φυσικής ή/και τεχνητής πέτρας, ασβεστολιθικά πετρώματα, πορόπετρες, αμμοκονίες, καθώς επίσης, κατόπιν δειγματισμού και σε μάρμαρα, γρανίτες κλπ. Το προϊόν δεν ενδείκνυται για γύψινα και γύψινες διακοσμήσεις, όπως επίσης, δεν επιδέχεται ακολουθία βαφής. Εφαρμόζεται τουλάχιστον σε (1) ή (2) στρώσεις ανάπτυξης με ρολό, πινέλο ή με πιστόλι ανάερου ψεκασμού (airless-spray). Ενδεικτικός χρόνος μεταξύ των στρώσεων περίπου 2–4 ώρες, ανάλογα με τις επικρατούσες στο έργο συνθήκες περιβάλλοντος. Το βέλτιστο αποτέλεσμα ως προς τις επιδόσεις σταθεροποίησης, επιτυγχάνεται βαθμιαία και προσδιορίζεται χρονικά, μετά την πάροδο (≥ 7) ημερών. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.