Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ

Πλέγμα από FiberGlass πλάτους 100 cm, ως ενισχυτική διάταξη στεγανοποιητικών κονιαμάτων Πλέγμα από FiberGlass πλάτους 100 cm, μικρού ανοίγματος βροχίδας, για ενίσχυση και οπλισμό της μεμβράνης του ISOPLAST 116 W και των κονιαμάτων MuCis ELASPLAST 25 ή 28, σε περιπτώσεις επιφάνειας σκυροδέματος με ρηγματώσεις.