Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

S&P C-SHEET 240 (230 gr/ m2)

Υψηλών αντοχών και εξαίρετων μηχανικών ιδιοτήτων εύκαμπτα, υφάσματα ενίσχυσης, από πολυμερικές ίνες άνθρακα, σε αναπτύγματα μονής διεύθυνσης, τεχνολογίας Ινοπλισμένων Πολυμερών ΙΟΠ/ FRPs. Ύφανση χαμηλής πυκνότητας (1,77–1,80–1,80 gr/cm3), με σχεδόν αμελητέο, ίδιο βάρος προϊόντος. Τα υφάσματα αυτά είναι ανθεκτικά στο χρόνο και σε αλκαλικό περιβάλλον, φέρουν αμφίπλευρη πλέξη συγκράτησης των ινών άνθρακα και είναι ειδικά σχεδιασμένα για δομική ενίσχυση, κυρίως με την ξηρή μέθοδο εφαρμογής, σε επεμβάσεις, στα πλαίσια της αναβάθμισης της φέρουσας ικανότητας, σε φέροντα στοιχεία δομικών κατασκευών από σκυρόδεμα, ξύλο και τοιχοποιία (λιθοδομή/ πλινθοδομή). Παρουσιάζουν εξαίρετη συμπεριφορά έναντι κόπωσης (fatigue) και γήρανσης. Κατάλληλα για αύξηση της ικανότητας ανάληψης αξονικής φόρτισης, θλιπτικού φορτίου, καθώς και την απορρόφηση ενέργειας, για διατμητική και καμπτική αναβάθμιση στοιχείων οπλ. σκυροδέματος όπου εστιάζονται απώλειες ενεργούς διατομής οπλισμών ή εξετάζονται δομικά μέλη από οπλ. σκυρόδεμα ακόμα και με χαμηλή ποιότητα. Χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση σε διάτμηση και εξωτερική περίσφιγξη (κλειστή) κατακόρυφων στοιχείων σκυροδέματος (υποστυλώματα) και τη διαμόρφωση ανοικτού μανδύα ενίσχυσης (σε δοκούς – πλακοδοκούς), καθώς επίσης την αναβάθμιση έναντι κάμψης και παράλληλα προσθήκη ενεργούς διατομής (ως επιπρόσθετος, συμπληρωματικά οπλισμός) σε οριζόντια στοιχεία (πλάκες κλπ.), με σκοπό την αύξηση του παραλαμβανόμενου φορτίου σε περιπτώσεις επεμβάσεων από σεισμούς, αλλαγή χρήσης λειτουργίας κτηρίων, ανεπάρκεια ή απώλεια διατομής υφιστάμενων οπλισμών π.χ. λόγω διάβρωσης, κλπ. Ομοίως, ως μέτρα αντιμετώπισης βλαβών που έχουν προκληθεί από κρούσεις, βανδαλισμούς, ανατινάξεις, πυρκαγιά κ.α. Ως μέθοδος ενίσχυσης, αποτελούν αναστρέψιμη μέθοδο επέμβασης, με τη μικρότερη δυνατή όχληση των δομικών μελών, που σπάνια μάλιστα απαιτεί μέτρα συντήρησης. Αποτελούν σύστημα ενίσχυσης που δεν τροποποιεί τις αρχικές, εξωτερικές διαστάσεις των δομικών στοιχείων πάνω στα οποία προσαρμόζεται. Πάχος υφάσματος για στατικό σχεδιασμό: 0,113 mm/ 0,167 mm/ 0,222 mm, αντίστοιχα.  Μικτό βάρος υφάσματος 230, 330 και 430 gr/m2. Τύποι υφασμάτων με υψηλό μέτρο ελαστικότητας (≥ 240, ≥ 265 & ≥ 265 GPa, αντίστοιχα) και ίνες υψηλής εφελκυστικής αντοχής: (≥ 4.400–5.100–5.100 N/mm2, αντίστοιχα). Αποθήκευση: Χωρίς χρονικό περιορισμό. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 547.1