Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

FRPs/ CARBON ANCHORS

Υψηλής Αντοχής Αγκύρια Ινών Άνθρακα, Σύνδεσμοι Αγκύρωσης και Προσαρμογής Ανθρακοϋφασμάτων Τεχνολογίας ΙΟΠ /FRPs ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα FRPs / Carbon Anchors αποτελούν υψηλής αντοχής και εξαίρετων μηχανικών ιδιοτήτων ειδικά αγκύρια, που διαμορφώνουν κορδόνι σχεδόν κυκλικής διατομής, αποτελούμενο από πολλαπλές ίνες άνθρακα τεχνολογίας Ινοπλισμένων Πολυμερών ΙΟΠ/ CFRPs, αναπτυγμένων σε μία διεύθυνση. Οι ίνες αυτές περιβάλλονται εξωτερικά από ειδικό πλέγμα συγκράτησης των ινών άνθρακα στη θέση τους. Τα FRPs/ Carbon Anchors είναι σχεδιασμένα για την αγκύρωση, στερέωση υφασμάτων και πλεγμάτων άνθρακα, τεχνολογίας Ινοπλισμένων Πολυμερών ΙΟΠ / FRPs, κατά τη διάρκεια της προσαρμογής τους στο δομικό υπόστρωμα, σε επεμβάσεις σε κατασκευές σκυροδέματος, σε φέρουσες τοιχοποιίες ή λιθοδομές κ.α. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ • Πολύ υψηλή αντοχή και εξαίρετες μηχανικές ιδιότητες. • Προϊόν ανθεκτικό σε δυσμένειες περιβάλλοντος, υψηλών χημικών αντοχών. • Δεν διαβρώνεται. • Προϊόν ευκολόχρηστο – Παρουσιάζει αμελητέο βάρος και ευκολία μεταφοράς. • Υψηλό μέτρο ελαστικότητας.