Διεύθυνση

ΝΕΔΟΝΤΟΣ 130 ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, Καλαμάτα 241 00, Ελλάδα

Τηλέφωνα

2721023436

Ιστοσελίδα

ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ