Διεύθυνση

Καραϊσκάκη, Κάτω Νεοχωρόπουλο 455 00

Τηλέφωνο

26510-27774

Ιστοσελίδα

Πατραμάνης Ιωάννινα