Διεύθυνση

Strada Duiliu Zamfirescu 31bis, Constanța 900380, Ρουμανία

Τηλέφωνα

+40766244590

Ιστοσελίδα

SC NEMO GLOBAL SYSTEM SRL