Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων

VANDEX AM10 Crystalline Admixture

ΣΗΜΑΝΣΗ  / EN 934-2  Ενδοχημικής δράσης στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος σε μορφή σκόνης, ως ειδικό πρόσθετο για μόνιμη προστασία σκυροδέματος, βασιζόμενο στην Τεχνολογία ανάπτυξης κρυστάλλων (Crystal-growth Technology), με βάση ενεργά συστατικά που αντιδρούν χημικά κατά τη διείσδυση και διασπορά τους στο σκυρόδεμα, δημιουργώντας κρυσταλλικούς δεσμούς σε βάθος, για την αντιμετώπιση και σφράγιση πόρων, τριχοειδών και μικρο-ρηγματώσεων ή όποιων εσωτερικών μικρο-διάκενων εστιάζονται στην μάζα του ίδιου του στοιχείου. Συμβατό με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου, πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 934-2, καθώς και ASTM C494 (Type S). Προστιθέμενο στο σκυρόδεμα, δρα στο μικρο-πορώδες και παρεμβάλλεται μεταξύ των κόκκων των αδρανών κάνοντας το σκυρόδεμα αδιαπέρατα έναντι της διείσδυσης του νερού, επιτυγχάνοντας έτσι υδατοστεγάνωση. Σύστημα στεγανοποίησης που δρα παρουσία νερού, με δυνατότητα αντιμετώπισης υψηλής υδροστατικής πίεσης, θετικής ή αρνητικής, που μπλοκάρει ουσιαστικά το νερό, σε νέες κατασκευές. Υψηλή αντίσταση έναντι χημικής προσβολής π.χ. θειικά (έλεγχος κατά ASTM C-1012), παγολυτικά άλατα, κλπ. Παράλληλα βελτιώνει σημαντικά την αντίσταση στη διείσδυση και στις δράσεις χλωριόντων (έλεγχος κατά ASTM C-1202). Κατάλληλο για χώρους υπογείων και θεμελιώσεων, φρεάτια ανελκυστήρων, κελάρια, στρώσεις εξυγίανσης και πλάκες σκυροδέματος επί εδάφους, σε δεξαμενές νερού (πόσιμο, πυρόσβεσης, ποτίσματος, ιχθυοτροφείων, δελφινάρια κλπ.), υδατόπυργους, κολυμβητικές δεξαμενές, οδικές σήραγγες, για πλάκες δαπέδων και χώρους στάθμευσης οχημάτων, οδικά καταστρώματα, και άλλες κατασκευές. Ιδανικό για θεμελιώσεις έργων και για την διαμόρφωση και κατασκευή τοιχίων υπογείων και πλακών επί εδάφους, αναλημματικών τοίχων, φραγμάτων, υδατόπυργων, δεξαμενών πυρόσβεσης, κολυμβητικών δεξαμενών και  φρεατίων συγκέντρωσης, καναλιών ροής και/ή περισυλλογής όμβριων υδάτων, όπως και κατασκευές υποδομής που εκτίθενται σε θειικά, κλπ. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

DUAL SEAL PARASEAL

Μπεντονιτική μεμβράνη στεγανοποίησης με HDPE (για δώματα με διαμορφώσεις roof-garden, κ.α.) Ειδική μεμβράνη υπογείων έργων, αποτελούμενη από διπλό ενισχυμένο σύστημα στεγάνωσης, από στρώμα φυσικού, ορυκτού, νατριούχου μπεντονίτη με δυνατότητα υδροδιόγκωσης (διαστολής) παρουσία νερού και κατ’ επέκταση αυτο-επούλωσης επιφανειακών μηχανικών φθορών, ενισχυμένου μονόπλευρα με πολυεστερικό πλέγμα συγκράτησης, τα οποία είναι ενσωματωμένα εργοστασιακά πάνω σε φύλλα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE). Σύστημα μεμβράνης μικτού πάχους > 4,9 mm, δίχρωμη (γκρι – ανθρακί), με υψηλές μηχανικές αντοχές, ανθεκτική σε ραδόνιο, διάτρηση ριζικών συστημάτων και στην επίδραση μικροοργανισμών και βακτηριακών κοινοτήτων, κατάλληλη για την κάλυψη οριζόντιων, κατακόρυφων και καμπύλων επιφανειών υπόγειων κατασκευών. Τοποθετείται εύκολα σε διάφορους τύπους υπόγειων έργων όπως γαλαρίες, σήραγγες cut and cover, τοιχεία υπογείων και/ή αντιστήριξης, υπόγειες πλάκες σκυροδέματος, πασσαλοσανίδες, διαφραγματικούς τοίχους, μικροπασσάλους, υπόγεια parking αυτοκινήτων, κατασκευές διαμόρφωσης στεγανολεκάνης, συστήματα ανάπτυξης ταρατσόκηπων κλπ. Για έργα σε παραθαλάσσια ζώνη, με παρουσία υφάλμυρου ή αλμυρού νερού, συστήνεται η εφαρμογή του ειδικού τύπου DUAL SEAL PARASEAL (S). Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.2.115

ALUMANATION 301

1-συστ., υψηλών προδιαγραφών & επιδόσεων, εύκαμπτη βαφή προστασίας μεταλλικών επιφανειών Για όλες σχεδόν τις μεταλλικές επιφάνειες: Υψηλής δομής & υψηλών προδιαγραφών και επιδόσεων, εύκαμπτη βαφή, εξωτερικής προστασίας, με διαλύτες, ενισχυμένη με ίνες. Γρήγορης ωρίμανσης, υψηλής μηχανικής και χημικής αντοχής, κατάλληλη για όλες σχεδόν τις μεταλλικές επιφάνειες των κατασκευών. Δείκτες υψηλής προστασίας για μεγάλο χρόνο υπηρεσίας. Στεγανοποίηση και προστασία έναντι διάβρωσης λόγω δράσης διαβρωτικών παραγόντων ή λοιπών περιβαλλοντικών και καιρικών επιδράσεων. Διατήρηση ευκαμψίας, διάρκεια και σταθερότητα έναντι έκθεσης σε UV. Υψηλή μείωση κόστους εφαρμογής, καθώς δεν απαιτείται στρώση ασταρώματος, ενώ παράλληλα συγκριτικά με συστήματα ανάπτυξης πολλαπλών στρώσεων προστασίας, επιτυγχάνεται πάχος στρώσης υψηλής δομής, 350 μm (ξηρό φιλμ), σε μία (1) μόνο στρώση εφαρμογής! Κατάλληλη για μεταλλικές γέφυρες και πεζογέφυρες, γέφυρες σιδηροδρόμων, συρμούς τρένων, γερανογέφυρες, εξωτερική προστασία για δεξαμενές καυσίμων σε μονάδες διυλιστηρίων πετρελαιοειδών, δεξαμενές αποθήκευσης, σιλό, στοιχεία δομικού χάλυβα, πυλώνες μεταφοράς ρεύματος, τραπεζοειδή λαμαρίνα, δίκτυα σωληνώσεων κλπ. Πρόκειται για καινοτόμο προϊόν, εγκεκριμένο ακόμα και από τον Εθνικό Οργανισμό Γαλλικών Σιδηροδρόμων (SNCF). Διατίθεται σε ασημί ανοικτό/ γκρι. Aνατρέξτε και στην σχετική ενημερωτική καταχώρηση στα Εμπορικά Φυλλάδια της Εταιρείας.

VANDEX FLEXTAPE E

Υψηλών επιδόσεων, σύστημα αρμοκάλυψης, σχεδιασμένο ειδικά για την εξασφάλιση, προστασία και στεγανοποίηση, διαστολικών αρμών, μικρού ή μεγάλου πλάτους, αρμών διακοπής, ψυχρών αρμών και ρηγματώσεων σκυροδέματος. Αποτελείται από εύκαμπτη, θερμοπλαστική, ελαστομερική ταινία πολυολεφίνης TPE/ FPO (Thermoplastic Elastomer/ Flexible Polyolefine Tape), που χρησιμοποιείται για τη γεφύρωση του κενού του αρμού (με πάτημά της και στις δυο πλευρές, εκατέρωθεν ≥50 mm) και από υλικό/ συγκολλητικό προσαρμογής, κατάλληλο για την επικόλληση της ταινίας, εποξειδικής βάσης 2-συστατικών, σε μορφή πάστας. Σύστημα κατάλληλο για τη στεγανοποίηση αρμών ή ρηγματώσεων ως άνω, μεταξύ δύο κτηριακών έργων (ανεξάρτητοι πλαισιωτοί φορείς), σε υπόγεια ή σε δώματα, σε δεξαμενές νερού ή λυμάτων, κολυμβητικές δεξαμενές, σε αντιπλημμυρικά έργα, φράγματα, αρδευτικά κανάλια, υδροηλεκτρικά εργοστάσια, σε προκατασκευασμένα στοιχεία δικτύων σωληνώσεων κλπ. Σύστημα ικανό να αντιμετωπίσει διαφοροποιημένες καθιζήσεις, έντονη κινητικότητα αρμού, ακόμα και υψηλή, θετική υδροστατική πίεση νερού (>4.0 bar, από την ενεργητική πλευρά). Αρνητική υδροστατική πίεση νερού έως ≤ 0.3 bar). Εύκολο στην εφαρμογή, παραμένει εύκαμπτο και στεγανό ανεξάρτητα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες (ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες), προσφέρει μόνιμη αντίσταση εμβαπτισμένο στο νερό (γλυκό, καρτεσιανό, υφάλμυρο ή θαλασσινό), δεν επηρεάζεται από υδρόλυση, υπεριώδη ακτινοβολία και καιρικές επιδράσεις, ανθεκτικό σε ριζικά συστήματα, ριζικά οξέα ή οξέα αστικών λυμάτων, ήπιες συγκεντρώσεις οξέων, μικροοργανισμούς, ασφαλτικά υδατοδιαλυτά γαλακτώματα, καθώς παρουσιάζει καλή χημική αντοχή. Άριστη πρόσφυση σε όλα σχεδόν τα πορώδη υποστρώματα και σε μέταλλα. Επεκτάσεις δύναται να πραγματοποιηθούν με θερμο-συγκόλληση (Leister welder/ με πιστόλι θερμού αέρα) των απολήξεων των ρολών, ανάλογα με το πάχος της ταινίας (+320ο C, για ταινίες πλάτους 1 mm και +350ο C, για ταινίες πλάτους 2 mm, αντίστοιχα). Διατίθεται σε γκρι. Αποθήκευση: Ταινία & Ρητίνη: Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

SUPERSTOP

Διαστελλόμενο κορδόνι από φυσικό, καθαρό, νατριούχο μπεντονίτη και ειδικά πρόσθετα, για την εξασφάλιση στεγάνωσης σε αρμούς διακοπής επαναληπτικών σκυροδετήσεων υπογείων κατασκευών, καθώς και για περιμετρική στεγάνωση αγκυρίων σε τοίχους αντιστήριξης πρανών, διαφραγματικούς τοίχους κλπ. Διογκώνεται με την παρουσία νερού έως και 600% (σε περίπτωση έκθεσης σε θειικά άλατα, ανάλογα πάντοτε με το ποσοστό συγκέντρωσης, υψηλό ή χαμηλό, ο μέγιστος βαθμός διόγκωσης από πλευράς επιδόσεων, δύναται να επηρεαστεί σημαντικά, εκτός αν επιλεγεί συμβατικός τύπος Superstop (S)). Δυνατότητα αντιμετώπισης υψηλής υδροστατικής πίεσης >3.0 bar, συγκεκριμένα ύψος στήλης νερού μέχρι και 33 m. Τύπος σχεδιασμένος ειδικά, κατάλληλος για όμβρια ύδατα, γλυκό νερό και καρτεσιανό. Αποτελεί ιδανική λύση σε εφαρμογές στεγανολεκάνης (συναρμογή τοιχίων περιμέτρου με πλάκα ραντιέ (radier). Προσαρμογή με καρφίδες (π.χ. ανά 30 cm) ή/και σε συνδυασμό με κατάλληλη υδροδιογκούμενη μαστίχη PU (π.χ. PC Leakseal, περιστασιακά, σε περιπτώσεις έντονης αδρότητας υποστρώματος). Διατομή γκρίζας απόχρωσης με θαλασσί αυτοκόλλητη αποσπώμενη (αφαιρετή) ταινία ασφαλείας. Αποθήκευση: Χρονικά, χωρίς περιορισμό. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 540.2.18