Βλέπετε 1–12 από 150 αποτελέσματα

SINTOCRETE-H

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 1504-6 & EN 1504-3 / Class R4 Έτοιμο προς χρήση κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, 1-συστατικού, που αποτελείται από μίγμα τσιμέντου με πολυμερή και ποιοτικά χαλαζιακά αδρανή, ενισχυμένο πρόσθετα με συνθετικές ίνες πολυ-ακρυλικής βάσης. Μετά την ανάμιξη του με νερό, παράγεται χυτού τύπου μίγμα, ρεοπλαστικού κονιάματος (grouting mortar), αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης, υψηλών αντοχών, με κανονικό χρόνο πήξης ιδανικό για χυτεύσεις ακριβείας, κατάλληλο για πακτώσεις – αγκυρώσεις, όπως και για δομικές επισκευές, για αποκατάσταση και ενίσχυση στοιχείων σκυροδέματος κλπ. Προϊόν/  Επισκευή και Δομική Αποκατάσταση στοιχείων  σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-3, Αρχή (3) (Αποκατάσταση σκυροδέματος), Μέθοδος (3.2), Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδος (4.4) και Αρχή (7) (Διατήρηση ή αποκατάσταση της παθητικότητας), Μέθοδος (7.1) & (7.2). Κονίαμα υψηλής συνάφειας με τον χάλυβα και το σκυρόδεμα. Χρησιμοποιείται χυτό σε καλούπι, για την προσαρμογή στοιχείων μεταλλικών κατασκευών, την εφαρμογή και τοποθέτηση προκατασκευασμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος,  για τη διαμόρφωση βάσεων έδρασης όλων σχεδόν των τύπων των μηχανημάτων, την στερέωση, αγκύρωση και πάκτωση των στοιχείων στήριξής τους (αγκυρόβιδες, τζινέτια κλπ.) κατά την προσαρμογή τους στις θέσεις εφαρμογής. Προϊόν/ Πάκτωση και Αγκύρωση ράβδων σιδηροπλισμού και στοιχείων χάλυβα  σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-6, Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδος (4.2). Κατάλληλο, για αγκυρώσεις πάσης φύσεως (ακόμα και μεγάλου μήκους αγκυρίων σε βράχο, αρκεί το διάτρημα να είναι υπό κλίση), για πακτώσεις και χυτεύσεις ακριβείας, για δομικές επισκευές φωλεών, εσοχών και κοιλοτήτων, την αποκατάσταση φθορών σκυροδέματος, διακοπών σκυροδέτησης, για διαμορφώσεις εφεδράνων γεφυρών κ.α. Το πάχος εφαρμογής του για πακτώσεις ακριβείας κυμαίνεται μεταξύ 10–80 mm και για δομικές επισκευές, αποκαταστάσεις διάκενων, φωλεών κλπ., μεταξύ 10–50 mm. Πυκνόπορο, κονίαμα πάρα πολύ υψηλών χημικών και μηχανικών αντοχών, με δυνατότητα προσθήκης χαλαζιακών αδρανών (κοκκομετρίας 2–5 mm & 8–13 mm) σε ποσοστό μέχρι και 30%, για πλήρωση μεγάλων όγκων ή για αναπτύγματα μεγάλου πάχους (> 50 mm). Αναμίξτε 3,0–4,5 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Διατίθεται σε γκρι. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ 534.1.48α  

SINTOCRETE FC

Ταχύπηκτο αυτοεπιπεδούμενο υλικό επίστρωσης δαπέδων, για τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, κεραμικού γρανίτη, μαρμάρων παρκέ και ,καθώς και δημιουργία κλίσεων. Αντικαθιστά το άοπλο σκυρόδεμα και το ελαφρομπετόν. Για πάχος έως 10 mm / στρώση. κατάλληλο για εσωτερικές, εξωτερικές επιφάνειες. Με παρατεταμένη εργασιμότητα και αντισταθμιζόμενη συρρίκνωση, για στρώσεις 2-30 mm. Χρησιμοποιείται για εξομάλυνση και επιπέδωση ανώμαλων δαπέδων, με γρήγορη πήξη και εξαιρετική εργασιμότητα κυρίως για εσωτερικούς χώρους. Μπορεί να παραμείνει ως τελική επιφάνεια σε δάπεδα οικιακών αποθηκών, υπογείων.. Κατατάσσεται ως τσιμεντοειδούς βάσης υλικό επίστρωσης δαπέδων για εσωτερική χρήση τύπου CT-C35-F10-AR2 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13813 ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 1504-6  

SINTOCRETE SL

Το SINTOCRETE-SL είναι ένα έτοιμο προς χρήση, προ-συσκευασμένο κονίαμα με βάση το τσιμέντο, ενισχυμένο με ειδικά πρόσθετα, τροποποιημένο με πολυμερή, το οποίο περιέχει επίσης στη σύνθεσή του χαλαζιακά αδρανή υψηλής ποιότητας. Μετά την ανάμιξη της σκόνης με νερό, παράγεται μίγμα με εξαίρετη εργασιμότητα, εύκολο στην εφαρμογή. Κονίαμα αυτό-επιπεδούμενο ως προς τη συμπεριφορά, ταχείας ωρίμανσης και σκλήρυνσης, με δυνατότητα ανάπτυξης σε πάχη 2– 10 mm, που εφαρμόζεται για εξομάλυνση και ισοστάθμιση επιφανειών. Στρώση εξομάλυνσης και διευθέτησης ανισοσταθμίας επιφανειών δαπέδων σκυροδέματος, γαρμπιλομπετόν, τσιμεντοκονιών κλπ., σχεδιασμένο κυρίως για εσωτερική χρήση.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ – ΕΛΕΓΧΟΙ

Το προϊόν σαν επίστρωση τσιμεντοειδούς βάσης, κατηγοριοποιείται ως CT-C30-F7-A1fl-S1, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13813.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Προϊόν έτοιμο προς χρήση, με ευκολία εφαρμογής.
  • Μίγμα με εξαίρετη εργασιμότητα μετά την ανάμιξη της σκόνης με νερό.
  • Διάστρωση χειρονακτικά ή με εξοπλισμό υποβοήθησης (αντλία εφαρμογής).
  • Προϊόν με αντιστάθμιση συρρίκνωσης/ Ιδιαίτερα ανθεκτικό, τελικό αποτέλεσμα.
  • Τηρώντας τις αναλογίες ανάμιξης, δεν παρατηρούνται φαινόμενα απόμιξης του υλικού ή διαχωρισμός.
  • Υψηλή δύναμη πρόσφυσης, εξαίρετες μηχανικές αντοχές. Αποδίδει σκληρή και πυκνόπορη
επιφάνεια με αισθητικό τελείωμα μετά την ωρίμανση.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  • Δυνατότητα εφαρμογής σε σκυρόδεμα, γαρμπιλομπετόν, τσιμεντοκονίες, μωσαϊκά δάπεδα, σε κεραμικά πλακίδια (με προϋπόθεση ότι είναι ικανοποιητικής αντοχής), σε υφιστάμενες επιστρώσεις τσιμεντοειδούς βάσης και άλλα ακόμα υποστρώματα.
  • Μετά την εφαρμογή, αποτελεί υπόστρωμα για τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, μαρμάρων, τεχνητών ή φυσικών λίθων, ξύλινων δαπέδων π.χ. παρκέτων στοιχείων επικολλητής ξυλείας, μοκέτας ή ελαστικών ταπήτων από EPDM, PVC, Linoleum ή PE, ενδεικτικά, βαφές ρητινικών δαπέδων κ.α.
  • Συμβατό, κατάλληλο για χρήση σε δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση.
  • Δύναται να παραμείνει ως τελική επιφάνεια σε δάπεδα υπογείων, παταριών, αποθηκών και εσωτερικών, βοηθητικών χώρων κατοικιών κ.α.
   

SINTOCRETE

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE/ EN 1504-3 / Class R4 1-συστατικού, έτοιμο προς χρήση, τσιμεντοειδούς βάσης, ινοπλισμένο, επισκευαστικό κονίαμα, με κανονικό χρόνο πήξης. Προϊόν θιξοτροπικό, αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης, αποτελούμενο από μίγμα τσιμέντου τροποποιημένο με ειδικά πολυμερή, που εμπεριέχει πρόσμικτα, επιλεγμένα ποιοτικά αδρανή, ενισχυμένο με συνθετικές ίνες πολύ-ακρυλικής βάσης. Χαρακτηρίζεται από υψηλή συνάφεια με τον χάλυβα, την εξαίρετη πρόσφυση στο σκυρόδεμα. Πυκνόπορο, ιδιαίτερα ανθεκτικό έναντι χημικής προσβολής και έκθεσης σε θειικά άλατα, αδιαπέρατο από διεισδύσεις νερού ακόμα και υπό πίεση. Προϊόν ελεύθερο από χλωριόντα ή λοιπές προσμίξεις από παραπροϊόντα μετάλλων. Κατάλληλο για αποκαταστάσεις βλαβών και παθολογίας σκυροδέματος, για δομική επισκευή γεωμετρίας φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος που παρουσιάζουν φθορά λόγω διάβρωσης του οπλισμού (υποστυλώματα, κάτω ζώνες δοκών οπλισμένων ή προ-εντεταμένων, πυλώνες, δοκάρια, προβόλους, τοιχοποιίες, γέφυρες, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, κανάλια, φράγματα σήραγγες, κλπ). Επισκευές σε βιομηχανικές περιοχές, ιδιαίτερα σε περιβάλλον που περιέχει βιομηχανικούς ρύπους (Ζώνη C5I). Επισκευές φερόντων στοιχείων σκυροδέματος που υπόκεινται σε περιβάλλον με έντονη παρουσία θειικών αλάτων (Ζώνη C5M) ή αλλιώς [XS] κατά ΕΝ 206-1. Προϊόν/  Επισκευή και Δομική Αποκατάσταση στοιχείων  σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-3, Αρχή (3) (Αποκατάσταση σκυροδέματος), Μέθοδοι (3.1) & (3.3), Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδος (4.4) και Αρχή (7) (Διατήρηση ή αποκατάσταση της παθητικότητας), Μέθοδος (7.1) & (7.2). Κατάλληλο επίσης για ανασυγκρότηση κατασκευών τοιχοποιίας από φυσικές πέτρες ή τούβλα (συμπαγή και μη), για αρμολογήματα όψεων και στερέωση δομόλιθων σε λιθοδομές.  Κονίαμα εξαίρετων τεχνικών χαρακτηριστικών και φυσικών ιδιοτήτων,  υψηλών αντοχών με παρατεταμένο χρόνο εργασιμότητας. Σχεδιασμένο για πάχη ανάπτυξης 10–40 mm, με την φιλοσοφία ανάπτυξης με επαλληλία στρώσεων. Αναμίξτε 3,3–3,5 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Εφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα, φραγκόφτυαρο ή μηχανή εκτόξευσης (για μίγματα σοβάδων). Διατίθεται σε γκρι. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ 534.1.48β

SINMADUR

ΣΗΜΑΝΣΗ CE - EN 13813 / ZA.1.1 & ΖΑ.2 Έτοιμο προς χρήση, ορυκτό μίγμα σε μορφή σκόνης, από ειδικά επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή, υψηλής ποιότητας και μεγάλης σκληρότητας, με κατάλληλη κοκκομετρική διαβάθμιση, σχήμα και ποιότητα, ενισχυμένα με τσιμέντο Portland και ειδικά βελτιωτικά πρόσμικτα και χρωστικές. Εφαρμόζεται ως επίπαση, χειρωνακτικά ή με μηχάνημα ενιαίας κατανομής (Laser–screed),  πάνω σε νωπή πλάκα σκυροδέματος διαμόρφωσης βιομηχανικού δαπέδου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους, ενώ τα επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή προστατευτική πυκνότητα της επιφάνειας του δαπέδου. Κατάλληλο για την αναβάθμιση της αντοχής σε τριβή και σε κρούση (3–4 φορές ανώτερη από εκείνη του κλασικού σκυροδέματος), σε δάπεδα όπου αναμένονται υψηλές μηχανικές καταπονήσεις και έντονη κυκλοφορία, σε χώρους όπως βιομηχανικά δάπεδα αποθηκών (logistics), χώρους στάθμευσης οχημάτων, διόδια, χώρους φόρτωσης και εκφόρτωσης εμπορευμάτων, εμπορικά κέντρα και καταστήματα, σχολικά κτήρια και γυμναστήρια, εκθεσιακούς χώρους, δάπεδα σε αναπλάσεις πλατειών, υπόστεγα και πρατήρια διανομής καυσίμων, προβλήτες σε λιμάνια κλπ. Διατίθεται σε γκρίζα απόχρωση. Επίσης, σε κόκκινο, κίτρινο και πράσινο όμως, κατόπιν ειδικής παραγγελίας, μόνο για μεγάλες ποσότητες. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.   Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.6

GLUESINT

Έτοιμο προς χρήση, συνθετικό, υγρό, ενισχυμένο με πρόσθετα, χωρίς όμως να περιέχει διαλύτες, ιδανικό ως αποκαλουπωτικό ξυλοτύπων, για αποτέλεσμα υψηλής απόδοσης. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

AIRFLOW L

Υγρό πρόσμικτο - Αερακτικό σκυροδέματος, κισσηροδεμάτων, περλιτο-σκυροδεμάτων κ.α. Υγρό αερακτικό πρόσμικτο σκυροδέματος. Μεγαλώνει την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος στον παγετό. Αντικαθιστά επίσης τα μικρομόρια που χάνονται σύμφωνα με DIN 1045, εισάγοντας μικρο-φυσσαλίδες στο μίγμα. Συστήνεται η διεξαγωγή δοκιμών σύνθεσης για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης δοσολογίας..

AIRFLOW P

Aερακτικό υλικό σκυροδέματος και κονιαμάτων Το AIRFLOW είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για όλα τα προϊόντα σκυροδέματος και τα σύνθετα στοιχεία σκυροδέματος που υφίστανται, συχνά κύκλους πήξης / τήξης ή έρχονται σε επαφή με άλατα αποπάγωσης. Το AIRFLOW βελτιώνει την ικανότητα επεξεργασίας μιγμάτων σκυροδέματος, κονιαμάτων και στρώσεων επιχρίσματος με χαμηλή περιεκτικότητα σε μικρομερή στοιχεία. Είναι κατάλληλο για χρήση σε προεντεταμένο σκυρόδεμα.

SINTOMIX SM N

Περιγραφή: Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος σε υγρή μορφή, ως πρόσθετο. Συμβατό με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου. Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 934-2/T9, καθώς και EN 934-2/T2. Προστιθέμενο στην μάζα του σκυροδέματος και/ή των κονιαμάτων, δρα στο μικρο-πορώδες και παρεμβάλλεται μεταξύ των κόκκων των αδρανών κάνοντας το σκυρόδεμα και/ή τα κονιάματα αδιαπέρατα έναντι διεισδύσεων νερού, αυξάνοντας έτσι την υδατοστεγάνωση. Βελτιώνει την εργασιμότητα και ρευστότητα του μίγματος. Δεν αντιδρά με τον χάλυβα. Ιδανικό για έργα θεμελιώσεων, για διαμόρφωση και κατασκευή τοιχίων υπογείων και πλακών επί εδάφους (κύριες/ εδαφόπλακες ή για πλάκες gross-beton/ μπετόν καθαριότητας). Ιδανική λύση σε κατασκευές υδραυλικών έργων όπως δεξαμενές, κανάλια – αγωγούς μεταφοράς, φράγματα, αρδευτικά και/ή αποχετευτικά έργα υποδομών, τεχνητές λίμνες, συλλεκτήρες κλπ. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κατανάλωση: ~0,5 kg /100 kg τσιμέντου (~0,5% κ.β. τσιμέντου). Συσκευασίες: Δοχεία 4 kg, 20 kg / Βαρέλια 200 kg / Δεξαμενές 1000 kg Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 529.1.22

FASTSET L

Επιταχυντής πήξης σκυροδέματος και κονιαμάτων σε υγρή μορφή, ως πρόσθετο. Συμβατός με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου. Προστιθέμενος, επιταχύνει  τη διαδικασία έναρξης της πήξης σε σκυροδέματα και/ή κονιάματα. Χρησιμοποιείται όπου απαιτείται επιτάχυνση του χρόνου πήξης του σκυροδέματος, με παράλληλη βελτίωση στη γρήγορη ανάπτυξη υψηλών πρώιμων αντοχών.   Παράλληλα, αποτελεί υγρό επιταχυντή πήξης εκτοξευόμενου σκυροδέματος (Gunite), ως πρόσθετο. Προϊόν ελεύθερο επιβλαβών χλωριούχων ενώσεων και αλάτων, δεν προσβάλει τους οπλισμούς. Σχεδιασμένο ειδικά για την υγρή μέθοδο εφαρμογής, συμβατό με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου. Αποτελεί ειδικό πρόσμικτο, κατάλληλο για επιτάχυνση της διαδικασίας έναρξης της πήξης του σκυροδέματος, βελτίωση της πρόσφυσης, μείωση φαινομένου αναπήδησης (ανακλώμενο/ rebound) και την ανάπτυξη υψηλών πρώιμων και τελικών αντοχών. Κατάλληλο για εφαρμογές όπως αντιστηρίξεις πρανών και βράχων, επενδύσεις σηράγγων και θολωτών τμημάτων, καθώς και ενισχύσεις κτηριακών κατασκευών. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 531.1.5

FASTSET P

Επιταχυντής πήξης σκυροδέματος και κονιαμάτων σε μορφή σκόνης, ως πρόσθετο. Συμβατός με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου. Ανάμιξη με το ξηρό μίγμα τσιμέντου άμμου και αδρανών, πριν την προσθήκη του νερού του μίγματος. Προστιθέμενος, επιταχύνει τη διαδικασία έναρξης της πήξης σε σκυροδέματα και/ή κονιάματα. Χρησιμοποιείται όπου απαιτείται επιτάχυνση του χρόνου πήξης του σκυροδέματος ή των κονιαμάτων, με παράλληλη βελτίωση στη γρήγορη ανάπτυξη υψηλών πρώιμων αντοχών. Παράλληλα, αποτελεί επιταχυντή πήξης εκτοξευόμενου σκυροδέματος (Gunite), σε μορφή σκόνης, ως πρόσθετο. Προϊόν ελεύθερο επιβλαβών χλωριούχων ενώσεων και αλάτων, δεν προσβάλει τους οπλισμούς. Σχεδιασμένο ειδικά για την ξηρή μέθοδο εφαρμογής, συμβατό με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου. Αποτελεί ειδικό πρόσμικτο, κατάλληλο για επιτάχυνση της διαδικασίας έναρξης της πήξης του σκυροδέματος, βελτίωση της πρόσφυσης, μείωση φαινομένου αναπήδησης (ανακλώμενο/ rebound) και την ανάπτυξη υψηλών πρώιμων και τελικών αντοχών. Κατάλληλο για εφαρμογές σε κτηριακές κατασκευές, όπως επενδύσεις – ενισχύσεις μελών κατασκευών οπλ. σκυροδέματος και/ή φέρουσας τοιχοποιίας (π.χ. λιθοδομής), για αντιστηρίξεις πρανών, βράχων κλπ. Ανάμιξη με το ξηρό μίγμα τσιμέντου, άμμου και αδρανών, πριν την προσθήκη του νερού του μίγματος. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.   Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 531.1.4

SLOWSET

Υγρός ρευστοποιητής σκυροδέματος (ΕΝ 934-2,Τ8). Χρησιμοποιείται όπου απαιτείται επιβράδυνση του χρόνου πήξης του σκυροδέματος με παράλληλη βελτίωση των ιδιοτήτων του. Προσθήκη σε μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος (Ready Mix Units). Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 530.1.6