Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων

MuCis ad 19/ L

Διαχεόμενος αναστολέας για ανοδική και καθοδική προστασία οπλισμών έναντι διάβρωσης σε υγρή μορφή, ως πρόσθετο. Νεότερης γενιάς, πολυλειτουργικός, διαχεόμενος αναστολέας για ανοδική και καθοδική προστασία οπλισμών έναντι διάβρωσης σε υγρή μορφή, ως πρόσθετο. Ειδικό πρόσμικτο σκυροδέματος για εκτεταμένη προστασία χαλύβδινων οπλισμών κατασκευών σε έντονη δυσμένεια περιβάλλοντος, ακόμα και μόνιμα εμβαπτισμένων . Μέτρο ιδιαίτερα κατάλληλο για κατασκευές που αναμένεται να εκτεθούν σε έντονο αστικό περιβάλλον (ζώνες XC1 έως ΧC4), βιομηχανικές ζώνες ή για κατασκευές παρακείμενες σε θαλάσσιο περιβάλλον (ζώνες XS1 έως ΧS3), σε απόσταση ≤ 1,5 χλμ από την ακτή (CO2, χλωριόντα, θειικά άλατα και/ή οξέα, ζώνες XA1 έως ΧA3) και γενικότερα για ζώνες έκθεσης και δυσμένειες περιβάλλοντος ως αυτές ορίζονται από σχετικό Πίνακα στο πρότυπο ΕΝ 206-1. Προϊόν ουδέτερο, συμβατό με κάθε Τεχνολογίας από πλευράς σύνθεσης, πρόσμικτο σκυροδέματος, που ως υγρός Αναστολέας ανήκει στην ομάδα New generation & Advanced Technology Corrosion Inhibitors systems/ Νεότερης γενιάς, προηγμένης Τεχνολογίας συστήματα Αναστολής της Διάβρωσης). Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.   Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.2.128  

TECNOS-95

Περιγραφή: Υγρός υπερρευστοποιητής, σκυροδέματος με επιβραδυντική ιδιότητα, με δυνατότητα μείωσης νερού ανάλογα με την δοσολογία προσθήκης, κατάλληλος για την παρασκευή σκυροδεμάτων αυξημένων μηχανικών αντοχών. Βελτιωμένες ιδιότητες άντλησης, για σκυροδετήσεις με αναβαθμισμένο ποιοτικά, αισθητικό αποτέλεσμα. Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 934-2/Τ11.1–Τ11.2. Συμβατό με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου καθώς και με ειδικά πρόσμικτα – αερακτικά. Δεν αντιδρά με τον χάλυβα αυξάνει τις τελικές αντοχές του σκυροδέματος. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 530.1.14  

MuCis mia 200

Άχρωμος, πολυλειτουργικός, υγρός αναστολέας διάβρωσης, που εφαρμόζεται ως εμποτισμός στην επιφάνεια του σκυροδέματος για προστασία μη αποκαλυμμένων στοιχείων οπλισμών και την αντιμετώπιση φαινομένων άρχουσας ανόδου, σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος. Συμμορφώνεται με την αρχή 11 του EN 1504-9, μέθοδος 11.3. Εφαρμόζεται με επάλειψη σε υπάρχουσα επιφάνεια σκυροδέματος. Υγρής μορφής, υδατικό διάλυμα, που εκμεταλλεύεται την απορροφητικότητα του υποστρώματος, έλκεται ηλεκτροχημικά από τον οπλισμό (με ανοδική / Αρχή (11) ή καθοδική αντίδραση / Αρχή (9)), διεισδύει μέσω του σκυροδέματος (μέγιστη δυνατότητα δράσης ως προς το βάθος διείσδυσης: ≤ 55 mm)  και μειώνει – αναστέλλει τη διαδικασία οξείδωσης προσφέροντας μακρόχρονη προστασία στον χαλύβδινο οπλισμό, επιμηκύνοντας σχεδόν στο διπλάσιο, τον αναμενόμενο χρόνο λειτουργίας της υφιστάμενης κατασκευής. Ουσιαστικά, αποτελεί προστασία με τριπλή δράση λειτουργίας, εξουδετέρωση φαινομένου άρχουσας ανόδου και αναστολή έναρξης διάβρωσης, καθώς επίσης και μείωση του ρυθμού διάβρωσης των σιδηρών οπλισμών. Χάρη στη σύνθεσή του, το προϊόν επιτρέπει συνάμα την ταχεία και αποτελεσματική επαν-αλκαλοποίηση του σκυροδέματος, αποτελώντας μέτρο ιδανικό για την αναβάθμιση των δεικτών (pH). Προστασία κατά της ενανθράκωσης, με δυνατότητα επαναφοράς και διατήρησης σταθερά, των αναβαθμισμένων δεικτών αλκαλικότητας, ακόμα και σε ιδιαίτερες επικρατούσες συνθήκες. Σύστημα ιδιαίτερα κατάλληλο για κατασκευές που εκτίθενται σε έντονο αστικό περιβάλλον, βιομηχανικές ζώνες ή για κατασκευές παρακείμενες σε θαλάσσιο περιβάλλον (CO2, θειικά άλατα και/ή οξέα) και γενικότερα για ζώνες έκθεσης και δυσμένειες περιβάλλοντος ως αυτές ορίζονται από σχετικό Πίνακα στο πρότυπο ΕΝ 206-1. Προϊόν ασφαλές, και φιλικό στον χρήστη και στο περιβάλλον. Ανήκει στην ομάδα Advanced Corrosion inhibiting synergies/ διαχεόμενης μορφής -πτητικός- αναστολέας διάβρωσης. Εφαρμόζεται σε 1 ή 2 στρώσεις με πινέλο, ρολό ή με ψεκασμό. Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων: συνήθως 2–8 ώρες (max. 24 ώρες). Μετά την πάροδο 1–2 ημερών από την εφαρμογή του προϊόντος, προληπτικά, οι επιφάνειες εφαρμογής μπορούν να ξεπλυθούν με νερό. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Ειδικό βάρος: ~1,03 kg/lt Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.2.129