ΣΠΜΕ & ΤΕΕ/ΤΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ: ΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΪΟΣ 2024

3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΔΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2024

27o ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΠΑΤΡΑ Φεβρουάριος 2024