Προβολή όλων των 10 αποτελεσμάτων

BASIC MALTA-M15

Κονίαμα από φυσικό υδραυλικό ασβέστη για τοιχοποιία κατηγορίας M15 Το Basic MALTA M15 είναι ένα έτοιμο προς χρήση κονίαμα βασισμένο σε φυσικές υδραυλικές ίνες, ενισχυμένο με ίνες, έχει πλήρως ανακυκλώσιμα φυσικά υλικά, ψήνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες, μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων και την κατανάλωση ενέργειας, είναι απαλλαγμένο από χρώμιο VI, περιέχει παραδοσιακά υλικά με χαμηλή περιεκτικότητα σε διαλυτά άλατα, σε επαφή με το νερό σχηματίζει πολύ λίγο διαλυτά και πολύ σταθερά προϊόντα ενυδάτωσης βασικής φύσης. Έχει σήμανση CE σύμφωνα με τις απαιτήσεις του UNI EN 998-2 για κονίαμα για τοιχοποιία κατηγορίας M15 και σύμφωνα με το UNI EN 998-1 ως κονίαμα για εσωτερική και εξωτερική χρήση GP CS IV.

LIMEPOR-SK

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 998-1 /Type GP CS II 1-συστατικού, πάρα-πάρα πολύ λεπτόκοκκο κονίαμα φινιρίσματος (stucco) με αφυγραντικές ιδιότητες, αποτελούμενο από σκόνη ειδικής ορυκτής σύνθεσης που βασίζεται στην υδραυλική άσβεστο (NHL), ειδικής σύνθεσης υδραυλικά συνδετικά και φυσικά ποιοτικά αδρανή (μέγιστης κοκκομετρίας 0,1 mm). Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 998-1/ GP CS II. Επίχρισμα υψηλής διαπνοής και εκτόνωσης φαινομένων τριχοειδούς ανύψωσης (ανοδική υγρασία). Ως στρώση φινιρίσματος για παραδοσιακά επιχρίσματα κλασικά λεγόμενα, καθώς και ως τρίτη λεπτόκοκκη στρώση, για φινίρισμα της στρώση χονδροκόκκου (λ.χ. Tectoria-DF ή Limepor-PMP ή Tectoria-MONO ή Limepor-MT, κλπ.) που έχει προηγηθεί. Αποτελεί το τελευταίο στάδιο του συστήματος αφύγρανσης και εξυγίανσης φαινομένων ως άνω, σε τοιχοποιίες (ακόμα και ιστορικών κτηρίων), με προβλήματα από ανερχόμενη υγρασία. Πάχη ανάπτυξης: 1–2 mm. Ουσιαστικά αποτελεί προϊόν για διευθέτηση ατέλειας φινιρίσματος κι εφαρμόζεται μετά την ωρίμανση της δεύτερης κατά σειρά των σταδίων ανάπτυξης (χονδρόκοκκης στρώσης, γεμίσματος), δηλαδή μετά την πάροδο (3) εβδομάδων, τουλάχιστον. Αναμίξτε ~6,5–7,5 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη των 20 kg, για την εκτέλεση της τρίτης, κατά σειρά εφαρμογής, στρώσης φινιρίσματος, σε μέγιστο πάχος ανάπτυξης ~1 mm. Μετά το πέρας της εφαρμογής, η στρώση μπορεί να παραμείνει ως έχει ή πιο ολοκληρωμένα, να επικαλυφθεί με ορυκτής βάσης ή άλλου κατάλληλου τύπου, έγχρωμης, διακοσμητικής βαφής με δυνατότητα υψηλής διαπνοής. Διατίθεται σε λευκό (εκρού). Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κατανάλωση:    

TECTORIA-MONO

(πρώην LIMEPOR-MONO) ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 998-1/ Type R CS II 1-συστατικού, έτοιμο κονίαμα υψηλής διαπνοής, με ιδιότητες αφύγρανσης, που βασίζεται στην υδραυλική άσβεστο (NHL), ειδικής σύνθεσης υδραυλικά συνδετικά και φυσικά, λεπτόκοκκα και ποιοτικά αδρανή (μέγιστης κοκκομετρίας 1.4 mm), που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 998-1 και υπάγεται στην κατηγορία (R CS II). Αποτελεί μονοδιάστατο σύστημα όσον αφορά την περαίωση των σταδίων ανάπτυξης (με την μεθοδολογία πεταχτό (πιτσιλιστό) / χονδρόκοκκο / τριπτή). Χρησιμοποιείται σε τοιχοποιίες με φαινόμενα τριχοειδούς ανύψωσης, για την αποκατάσταση προβλημάτων ανερχόμενης υγρασίας. Ο μηχανισμός λειτουργίας του συστήματος είναι, να επιτρέπει στην ανερχόμενη υγρασία, ως αέρια μάζα, να διέρχεται μέσω του μακρο-πορώδους του και να εξέρχεται από τον σοβά πριν τον κορεσμό, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία συγκεντρώσεων. Αναμίξτε ~7,0–7,5 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη των 25 kg, για την εκτέλεση της 1ης στρώσης του πεταχτού, ανάλογα με τον βαθμό ανισοσταθμίας υποστρώματος (πάχος ανάπτυξης 5–10 mm, με μυστρί, σπάτουλα ή με ψεκασμό), κι αναμονή για (24) ώρες πριν την ακολουθία του επόμενου σταδίου. Αναμίξτε ~6,0–6,5 lt νερό με κάθε σάκο σκόνης 25 kg, για την εκτέλεση της 2ης στρώσης γεμίσματος (χονδρόκοκκη), σε μέγιστο πάχος ανάπτυξης 15 mm, την φορά. Εάν τώρα, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν αναπτύγματα υλικού σε παχιά στρώση, συνιστάται αυτό να γίνει με τη μέθοδο επαλληλίας, σε διαδοχικές στρώσεις μέγιστου πάχους  ≤ 2 cm, τη φορά, εφαρμοζόμενη η καθεμία τους, εννοείται, αφού στεγνώσει η προηγούμενη στρώση. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι, σε περίπτωση που η εφαρμογή του μίγματος γίνεται χειρωνακτικά, δεν πρέπει ποτέ να αναμιγνύεται το μίγμα με δράπανο παρά μόνο σε μπετονιέρα. Εφαρμογή με σπάτουλα και/ή με ξύλινη πήχη. Έντονη ανισοσταθμία υποστρώματος αντιμετωπίζεται με επαλληλία στρώσεων αρκεί να τηρούνται πάντοτε α μέγιστα πάχη ανάπτυξης. Ατέλειες φινιρίσματος (σε πάχη ανάπτυξης 2–3 mm), ομοίως εκτελούνται, με το ίδιο προϊόν, μετά την ωρίμανση της στρώσης, δηλαδή μετά την πάροδο (3) εβδομάδων, τουλάχιστον. Τo ανάπτυγμα της στρώσης φινιρίσματος, αν συντρέχει λόγος, δύναται να οπλιστεί με πλέγμα ενίσχυσης όπως το Kimitech-350. Μετά το πέρας της εφαρμογής, η στρώση μπορεί να παραμείνει ως έχει ή πιο ολοκληρωμένα, να επικαλυφθεί με ορυκτής βάσης ή άλλου κατάλληλου τύπου, έγχρωμης, διακοσμητικής βαφής με δυνατότητα υψηλής διαπνοής. Το προϊόν, διατίθεται σε γκρι. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.    

TECTORIA-M15

ΣΗΜΑΝΣΗ CE / EN 998-1 (GP CS ΙV) ΣΗΜΑΝΣΗ CE / EN 998-2/ Χαρακτηρισμένο ως >Μ15 1-συστατικού, ειδικής σύνθεσης, έτοιμο προς χρήση, ινοπλισμένο κονίαμα αποτελούμενο από φυσική υδραυλική άσβεστο (NHL), για επίχριση εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών και αρμολόγηση όψεων τοιχοποιίας (λιθοδομών / οπτοπλινθοδομών). Συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 998-2 και φέρει σήμανση CE (χαρακτηρισμένο ως Μ15 / Θλιπτική αντοχή 28 ημερών: ≥15 MPa). Συμμορφώνεται επίσης με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 998-1 και φέρει σήμανση CE.  Προϊόν από πλευράς σύνθεσης, αποτελούμενο από φυσικά συστατικά, συμβατό με απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας, τόσο για τον ίδιο τον εφαρμοστή, όσο και το περιβάλλον που βασίζεται σε φυσική υδραυλική άσβεστο (NHL), και φυσικά ανακυκλώσιμα συστατικά με πάρα πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά άλατα, καθώς επίσης και ποιοτικά, φυσικά αδρανή (μέγιστης κοκκομετρίας <2,0 mm). Περιέχει πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται αφού πρωτίστως έχουν ψηθεί σε χαμηλή θερμοκρασία σύμφωνα με την τεχνική παραδοσιακών μεθόδων.. Κατόπιν παραγγελίας το προϊόν διατίθεται και στην έκδοση Tectoria-Μ15/ F (Fine, με μέγιστη κοκκομετρία 1,2 mm). Λόγω της σύνθεσής του κρίνεται ως απολύτως συμβατό με υλικά που χρησιμοποιούνται σε επεμβάσεις και εργασίες αναβάθμισης Ιστορικών κτηρίων και κατασκευών Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αποτελεί ιδανική λύση για τη δημιουργία ενός πολύ ισχυρού, αρμολογήματος με βαθμό ευκαμψίας και δυνατότητα διαπνοής, για την πλήρωση αρμών τοιχοποιίας από τούβλα ή λιθοσώματα. Δεδομένων των μηχανικών του αντοχών και χαρακτηριστικών του ιδιοτήτων, δύναται να αποτελέσει στρώση ισοστάθμισης, δηλαδή να λειτουργήσει ως στρώση κονιάματος εξομάλυνσης, για την απορρόφηση της αδρότητας φέρουσας λιθοδομής ή τουβλοδομής ή για την ενίσχυση τοιχοπλήρωσης, κονίαμα προσαρμογής ανόργανης μήτρας, με το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί Ινοπλισμένο πλέγμα στατικής Ενίσχυσης από ίνες υάλου (τύπου CRM (Composite-Reinforced Mortar) Reinforcing systems / π.χ. Kimitech WALLMESH-MR, Kimitech WALLMESH-ΗR, κ.α.). Δύναται όμως να χρησιμοποιηθεί και ως ειδικό επίχρισμα για φινίρισμα, τελικής και λείας στρώσης, σε όλες τις επιφάνειες, κυρίως διατηρητέων κτιρίων, καθώς και σε εφαρμογές αποκατάστασης όπου υπάρχουν παλαιά υλικά με ασυνέχειες, φθορές και ρηγματώσεις. Εφαρμόζεται σε μέγιστο πάχος στρώσης τη φορά: ≤ 30 mm (σε καθετότητα τοίχου).  Για πάχη ανάπτυξης μεγαλύτερα από 30 mm, η εφαρμογή πρέπει να γίνεται με τη φιλοσοφία επαλληλίας στρώσεων, λαμβάνοντας υπ΄ όψη κατά την ανάπτυξη των σταδίων ότι, η επόμενη στρώση απλώνεται μόλις η προηγούμενη έχει ωριμάσει (αποφύγετε τη διευθέτησή της προηγούμενης με σπάτουλα). Αναμίξτε ~4,5–4,75 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη των 25 kg. Εφαρμογή με παραδοσιακά εργαλεία διαμόρφωσης επιχρισμάτων. Σε περίπτωση ανάμιξης και εφαρμογής με μηχανή σοβά, φορτώστε την και ρυθμίστε το ροόμετρο της με ρυθμό ροής 5-6 lt/λεπτό. Εφαρμόστε το ανάμιγμα από απόσταση περίπου 20 cm, ξεκινώντας σταδιακά, από την κάτω ζώνη του τοίχου μέχρι την κορυφή. Στην περίπτωση εφαρμογής των στη φιλοσοφία ενισχυμένων σοβάδων με υαλοπλέγματα (CRM Reinforcing systems, αναπτύξετε μια στρώση με αδρότητα, βυθίστε/ πατήστε το πλέγμα στο νωπό κονίαμα, εφαρμόστε τους συνδέσμους (Kimisteel-Connectors ή/και αγκύρια υάλου) και στην συνέχεια καλύψτε τα με πρόσθετη στρώση κονιάματος. Διατίθεται σε αποχρώσεις του λευκού με ορισμένους τόνους σταχτί. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

LIMEPOR-EDO

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 998-1 /GP CS III 1-συστατικού, πολύ λεπτόκοκκο κονίαμα φινιρίσματος με αφυγραντικές ιδιότητες, αποτελούμενο από σκόνη ειδικής ορυκτής σύνθεσης που βασίζεται στην υδραυλική άσβεστο (NHL), ειδικής σύνθεσης υδραυλικά συνδετικά και φυσικά ποιοτικά αδρανή (μέγιστης κοκκομετρίας 0,6 mm). Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 998-1/ GP CS III. Επίχρισμα υψηλής διαπνοής και εκτόνωσης φαινομένων τριχοειδούς ανύψωσης (ανοδική υγρασία). Ως στρώση φινιρίσματος για παραδοσιακά επιχρίσματα κλασικά λεγόμενα, καθώς και ως τρίτη λεπτόκοκκη στρώση, για φινίρισμα της στρώση χονδροκόκκου (λ.χ. Tectoria-DF ή Limepor-PMP ή Tectoria-MONO ή Limepor-MT, κλπ.) που έχει προηγηθεί. Αποτελεί το τελευταίο στάδιο του συστήματος αφύγρανσης και εξυγίανσης φαινομένων ως άνω, σε τοιχοποιίες (ακόμα και ιστορικών κτηρίων), με προβλήματα από ανερχόμενη υγρασία. Πάχη ανάπτυξης: 1–2 mm. Ουσιαστικά αποτελεί προϊόν για διευθέτηση ατέλειας φινιρίσματος κι εφαρμόζεται μετά την ωρίμανση της δεύτερης κατά σειρά των σταδίων ανάπτυξης (χονδρόκοκκης στρώσης, γεμίσματος), δηλαδή μετά την πάροδο (3) εβδομάδων, τουλάχιστον. Αναμίξτε ~5,5–6,0 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη των 25 kg, για την εκτέλεση της τρίτης, κατά σειρά εφαρμογής, στρώσης φινιρίσματος, σε μέγιστο πάχος ανάπτυξης ≤ 2 mm. Τo ανάπτυγμα της στρώσης φινιρίσματος, αν συντρέχει λόγος πρόσθετης ενισχυτικής διάταξης, δύναται να οπλιστεί με πλέγμα ενίσχυσης τέτοιο όπως το Kimitech-350. Μετά το πέρας της εφαρμογής, η στρώση μπορεί να παραμείνει ως έχει ή πιο ολοκληρωμένα, να επικαλυφθεί με ορυκτής βάσης ή άλλου κατάλληλου τύπου, έγχρωμης, διακοσμητικής βαφής με δυνατότητα υψηλής διαπνοής. Διατίθεται σε λευκό (εκρού). Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.    

TECTORIA-M10

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 998-1 (GP CS ΙV) ΣΗΜΑΝΣΗ CE / EN 998-2/ Χαρακτηρισμένο ως >Μ10 1-συστατικού, ειδικής σύνθεσης, έτοιμο προς χρήση, ινοπλισμένο κονίαμα αποτελούμενο από φυσική υδραυλική άσβεστο (NHL), για επίχριση εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών και αρμολόγηση όψεων τοιχοποιίας (λιθοδομών / οπτοπλινθοδομών). Συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 998-2 και φέρει σήμανση CE (χαρακτηρισμένο ως Μ10 / Θλιπτική αντοχή 28 ημερών: ≥10 MPa). Συμμορφώνεται επίσης με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 998-1 και φέρει σήμανση CE. Προϊόν από πλευράς σύνθεσης, αποτελούμενο από φυσικά συστατικά, συμβατό με απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας, τόσο για τον ίδιο τον εφαρμοστή, όσο και το περιβάλλον που βασίζεται σε φυσική  υδραυλική άσβεστο (NHL), και φυσικά ανακυκλώσιμα συστατικά με πάρα πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά άλατα, καθώς επίσης και ποιοτικά, φυσικά αδρανή (μέγιστης κοκκομετρίας <2,0 mm). Περιέχει πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται αφού πρωτίστως έχουν ψηθεί σε χαμηλή θερμοκρασία σύμφωνα με την τεχνική παραδοσιακών μεθόδων. Κατόπιν παραγγελίας το προϊόν διατίθεται και στην έκδοση Tectoria-Μ10/ F (Fine, με μέγιστη κοκκομετρία 1,2 mm). Λόγω της σύνθεσής του κρίνεται ως απολύτως συμβατό με υλικά που χρησιμοποιούνται σε επεμβάσεις και εργασίες αναβάθμισης Ιστορικών κτηρίων και κατασκευών Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αποτελεί ιδανική λύση για τη δημιουργία ενός πολύ ισχυρού, αρμολογήματος με βαθμό ευκαμψίας και δυνατότητα διαπνοής, για την πλήρωση αρμών τοιχοποιίας από τούβλα ή λιθοσώματα. Δεδομένων των μηχανικών του αντοχών και χαρακτηριστικών του ιδιοτήτων, δύναται να αποτελέσει στρώση ισοστάθμισης, δηλαδή να λειτουργήσει ως στρώση κονιάματος εξομάλυνσης, για την απορρόφηση της αδρότητας φέρουσας λιθοδομής ή τουβλοδομής ή για την ενίσχυση τοιχοπλήρωσης, κονίαμα προσαρμογής ανόργανης μήτρας, με το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί Ινοπλισμένο πλέγμα στατικής Ενίσχυσης από ίνες υάλου (τύπου CRM (Composite-Reinforced Mortar) Reinforcing systems / π.χ. Kimitech WALLMESH-MR, Kimitech WALLMESH-ΗR, κ.α.). Δύναται όμως να χρησιμοποιηθεί και ως ειδικό επίχρισμα για φινίρισμα, τελικής και λείας στρώσης, σε όλες τις επιφάνειες, κυρίως διατηρητέων κτιρίων, καθώς και σε εφαρμογές αποκατάστασης όπου υπάρχουν παλαιά υλικά με ασυνέχειες, φθορές και ρηγματώσεις. Εφαρμόζεται σε μέγιστο πάχος στρώσης τη φορά: ≤ 30 mm (σε καθετότητα τοίχου). Για πάχη ανάπτυξης μεγαλύτερα από 30 mm, η εφαρμογή πρέπει να γίνεται με τη φιλοσοφία επαλληλίας στρώσεων, λαμβάνοντας υπ΄ όψη κατά την ανάπτυξη των σταδίων ότι, η επόμενη στρώση απλώνεται μόλις η προηγούμενη έχει ωριμάσει (αποφύγετε τη διευθέτησή της προηγούμενης με σπάτουλα). Αναμίξτε ~4,5–4,75 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη των 25 kg. Εφαρμογή με παραδοσιακά εργαλεία διαμόρφωσης επιχρισμάτων. Σε περίπτωση ανάμιξης και εφαρμογής με μηχανή σοβά, φορτώστε την και ρυθμίστε το ροόμετρο της με ρυθμό ροής 5-6 lt/λεπτό. Εφαρμόστε το ανάμιγμα από απόσταση περίπου 20 cm, ξεκινώντας σταδιακά, από την κάτω ζώνη του τοίχου μέχρι την κορυφή. Στην περίπτωση εφαρμογής των στη φιλοσοφία ενισχυμένων σοβάδων με υαλοπλέγματα (CRM Reinforcing systems), αναπτύξετε μια στρώση με αδρότητα, βυθίστε/ πατήστε το πλέγμα στο νωπό κονίαμα, εφαρμόστε τους συνδέσμους (Kimisteel-Connectors ή/και αγκύρια υάλου) και στην συνέχεια καλύψτε τα με πρόσθετη στρώση κονιάματος. Διατίθεται σε αποχρώσεις του λευκού με ορισμένους τόνους σταχτί. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

BASIC MALTA-M15/F

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 998-1 (GP CS ΙV)

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 998-2/ Χαρακτηρισμένο ως >Μ15

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 1504-3/ Class R2

1-συστατικού, ειδικής σύνθεσης, έτοιμο προς χρήση, ινοπλισμένο κονίαμα αποτελούμενο από φυσική υδραυλική άσβεστο (NHL), για επίχριση εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών και αρμολόγηση όψεων τοιχοποιίας (λιθοδομών / οπτοπλινθοδομών). Συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 998-2 και φέρει σήμανση CE (χαρακτηρισμένο ως Μ15 / Θλιπτική αντοχή 28 ημερών: ≥15 MPa). Συμμορφώνεται επίσης με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 998-1 και φέρει σήμανση CE.  Συμμορφώνεται επίσης με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1504-3, βαθμονομημένο ως Κατηγορία/ Class R2 και φέρει σήμανση CE (Θλιπτική αντοχή 28 ημερών: 20 MPa). Προϊόν από πλευράς σύνθεσης, αποτελούμενο από φυσικά συστατικά, συμβατό με απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας, τόσο για τον ίδιο τον εφαρμοστή, όσο και το περιβάλλον που βασίζεται σε φυσική υδραυλική άσβεστο (NHL), και φυσικά ανακυκλώσιμα συστατικά με πάρα πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά άλατα, καθώς επίσης και ποιοτικά, φυσικά αδρανή (μέγιστης κοκκομετρίας <1,2 mm). Περιέχει πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται αφού πρωτίστως έχουν ψηθεί σε χαμηλή θερμοκρασία σύμφωνα με την τεχνική παραδοσιακών μεθόδων. Η έκδοση αυτή ενδείκνυται για ενσωμάτωση καρέ με άνοιγμα βρογχίδας μέχρι 30x30 mm). Λόγω της σύνθεσής του κρίνεται ως απολύτως συμβατό με υλικά που χρησιμοποιούνται σε επεμβάσεις και εργασίες αναβάθμισης Ιστορικών κτηρίων και κατασκευών Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αποτελεί ιδανική λύση για τη δημιουργία ενός πολύ ισχυρού, αρμολογήματος με βαθμό ευκαμψίας και δυνατότητα διαπνοής, για την πλήρωση αρμών τοιχοποιίας από τούβλα ή λιθοσώματα. Δεδομένων των μηχανικών του αντοχών και χαρακτηριστικών του ιδιοτήτων, δύναται να αποτελέσει στρώση ισοστάθμισης/ επιπέδωσης και διευθέτησης υποστρώματος, δηλαδή να λειτουργήσει ως στρώση κονιάματος εξομάλυνσης, για την απορρόφηση της αδρότητας φέρουσας λιθοδομής ή τουβλοδομής ή για την ενίσχυση τοιχοπλήρωσης, κονίαμα προσαρμογής ανόργανης μήτρας, με το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί Ινοπλισμένο πλέγμα στατικής Ενίσχυσης από ίνες υάλου (τύπου CRM (Composite-Reinforced Mortar) Reinforcing systems / π.χ. Kimitech WALLMESH-MR, Kimitech WALLMESH-ΗR, πλέγματα από ίνες βασάλτη ή άλλους τύπους με ανοξείδωτες ή γαλβανισμένες Ίνες, ακόμα-ακόμα και συμβατικά πλέγματα ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα κ.α.). Δύναται όμως να χρησιμοποιηθεί και ως ειδικό επίχρισμα για φινίρισμα, τελικής και λείας στρώσης, σε όλες τις επιφάνειες, κυρίως διατηρητέων κτιρίων, καθώς και σε εφαρμογές αποκατάστασης όπου υπάρχουν παλαιά υλικά με ασυνέχειες, φθορές και ρηγματώσεις. Εφαρμόζεται σε μέγιστο πάχος στρώσης τη φορά: ≤ 30 mm (σε καθετότητα τοίχου).  Για πάχη ανάπτυξης μεγαλύτερα από 30 mm, η εφαρμογή πρέπει να γίνεται με τη φιλοσοφία επαλληλίας στρώσεων, λαμβάνοντας υπ΄ όψη κατά την ανάπτυξη των σταδίων ότι, η επόμενη στρώση απλώνεται μόλις η προηγούμενη έχει ωριμάσει (αποφύγετε τη διευθέτησή της προηγούμενης με σπάτουλα). Σε περίπτωση ανεστραμμένης επιφάνειας τα αναπτύγματα δεν θα υπερβαίνουν τα 15-20 mm την φορά (μάλιστα αν απαιτηθεί μεγαλύτερο πάχος συστήνεται όπως μεσολαβήσει χρόνος αναμονής από στρώση σε στρώση (24)ωρών, η επόμενη πάνω στην τραχειά επιφάνεια προηγούμενης αφού πρώτα προηγηθεί πολύ καλή διαβροχή). Αναμίξτε ~4,5–5,5 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη των 25 kg. Εφαρμογή με παραδοσιακά εργαλεία διαμόρφωσης επιχρισμάτων. Χρόνος εργασιμότητας (φρέσκο κονίαμα): ~60 λεπτά. Σε περίπτωση ανάμιξης και εφαρμογής με μηχανή σοβά, φορτώστε την και ρυθμίστε το ροόμετρο της με ρυθμό ροής 5-6 lt/λεπτό. Εφαρμόστε το ανάμιγμα από απόσταση περίπου 20 cm, ξεκινώντας σταδιακά, από την κάτω ζώνη του τοίχου μέχρι την κορυφή. Στην περίπτωση εφαρμογής των στη φιλοσοφία ενισχυμένων σοβάδων με υαλοπλέγματα (CRM Reinforcing systems), αναπτύξετε μια στρώση με αδρότητα, βυθίστε/ πατήστε το πλέγμα στο νωπό κονίαμα, εφαρμόστε τους συνδέσμους (Kimisteel-Connectors ή/και αγκύρια υάλου) και στην συνέχεια καλύψτε τα με πρόσθετη στρώση κονιάματος. Για πρόσθετο βαθμό ευκαμψίας και ακόμα μεγαλύτερη δύναμη πρόσφυσης δυνατότητα προσθήκης και ανάμιξης γαλακτώματος (Kimitech-BC). Το γαλάκτωμα δύναται να αντικαταστήσει μέρος της ποσότητας του νερού. Βέβαια, ανάλογα με το ποσοστό προσθήκης του γαλακτώματος, αναμένεται να μειωθεί σημαντικά ο διαθέσιμος χρόνος εργασιμότητας του μίγματος. Διατίθεται σε αποχρώσεις του λευκού με ορισμένους τόνους σταχτί. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Limepor MT

Φυσικό υδραυλικό κονίαμα με βάση τον ασβέστη για σοβάδες και έργα τοιχοποιίας (σπάσιμο και πλήρωση αρμών). Μέγιστη κοκκομετρία 3 mm. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Limepor MT είναι ένα έτοιμο προς χρήση κονίαμα που περιέχει φυσικό υδραυλικό ασβέστη NHL και αδρανή με μέγιστη κοκκομετρία 3 mm. Είναι κατάλληλο για σοβάδες/στοκαρίσματα, εργασίες πλήρωσης σπασίματος, δόμησης και πόντισης προσόψεων από τούβλα ή πέτρα. Σε επαφή με το νερό, ο υδραυλικός ασβέστης αντιδρά και σχηματίζει ενυδατωμένα προϊόντα που είναι εξαιρετικά αδιάλυτα και πολύ σταθερά ως προς τη χημική βάση. Με σήμανση CE ως κονίαμα για εσωτερική και εξωτερική χρήση GP CS III σύμφωνα με το EN 998-1 και ως κονίαμα M5 σύμφωνα με το EN 998-2. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - Εξαιρετικό χρωματικό αποτέλεσμα. - Χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά άλατα. - Χημικά και φυσιλογικά συμβατό με τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην ιστορική τοιχοποιία. ΧΡΗΣΕΙΣ Το Limepor MT είναι κατάλληλο για εργασίες σπασίματος, για σοβάτισμα/χρωματισμό και πόντιση προσόψεων από τερακότα ή εκτεθειμένων πέτρινων επιφανειών (για προσόψεις με εργασίες στόκου μικρότερες από 1 cm χρησιμοποιήστε το λεπτόκοκκο κονίαμα Limepor MT/F).  

Limepor FN

Φυσικό υδραυλικό κονίαμα με βάση τον ασβέστη για επιχρίσματα σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, μέγιστης κοκκομετρίας 1 mm. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Limepor FN είναι ένα κονίαμα για το ξεφλούδισμα παραδοσιακών σοβάδων ή σοβάδων με βάση το Limepor. Το χρώμα του είναι φουντουκί-μπεζ, είναι έτοιμο προς χρήση, με βάση τον υδραυλικό ασβέστη, με φυσικές ποζολάνες και αδρανή, με μέγιστη κοκκομετρία 1 mm. Σε επαφή με το νερό, ο υδραυλικός ασβέστης αντιδρά και σχηματίζει ενυδατωμένα προϊόντα που είναι εξαιρετικά δυσδιάλυτα και πολύ σταθερά από άποψη χημικής βάσης. Είναι προϊόν με σήμανση CE ως κονίαμα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους GP CS III σύμφωνα με το 998-1. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - Χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά άλατα. - Εξαιρετικό χρωματικό αποτέλεσμα. - Φυσιλογικά και χημικά συμβατό με τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην αρχαία τοιχοποιία. ΧΡΗΣΕΙΣ Σκονιστικό επίχρισμα για παραδοσιακούς εσωτερικούς/εξωτερικούς σοβάδες Limepor ή Tectoria- σκονιστικό επίχρισμα αφυγραντικών σοβάδων μονο- και πολυπροϊόντων- σκονιστικό επίχρισμα για θερμομονωτικούς σοβάδες (μαζί με το πλέγμα Kimitech 350 ή Kimitech 500).    

LIMEPOR-PMP

(πρώην TECTORIA-PMP) ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 998-1 (GP CS ΙV)/ Χαρακτηρισμένο ως >Μ6 ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 998-2/ Χαρακτηρισμένο ως >Μ10 1-συστατικού, ειδικής σύνθεσης, έτοιμο προς χρήση κονίαμα, που διατίθεται σε διάφορες εκδόσεις, ινοπλισμένο ή μη, αποτελούμενο από φυσική υδραυλική άσβεστο (NHL), για επίχριση εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών και αρμολόγηση όψεων τοιχοποιίας (λιθοδομών / οπτοπλινθοδομών). Συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις των προτύπων EN 998-1 και EN 998-2 και φέρει σήμανση CE. Προϊόν από πλευράς σύνθεσης, αποτελούμενο από φυσικά συστατικά, συμβατό με απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας, τόσο για τον ίδιο τον εφαρμοστή, όσο και το περιβάλλον που βασίζεται σε φυσική υδραυλική άσβεστο (NHL), και φυσικά ανακυκλώσιμα συστατικά (κεραμ-άλευρα, μαρμαρόσκονη, παιπάλη πέτρας και βράχων, κλπ.) με πάρα πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά άλατα, καθώς και ποιοτικά, φυσικά αδρανή (μέγιστης κοκκομετρίας <3,0 mm). Περιέχει πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται αφού πρωτίστως έχουν ψηθεί σε χαμηλή θερμοκρασία σύμφωνα με την τεχνική παραδοσιακών μεθόδων.  Χάρη στα αδρανή υλικά και στα ανακυκλώσιμα συστατικά που χρησιμοποιούνται, υπάρχει μια ποικιλία χρωμάτων που μπορούν περαιτέρω να αναμιχθούν για τη δημιουργία κονιαμάτων με προσαρμοσμένες χρωματικές επιλογές και αποχρώσεις, ταυτόσημες και πλήρως συμβατές με αποχρώσεις παραδοσιακών-κλασικών επιχρισμάτων ακόμα και Ιστορικών κτηρίων (π.χ. εκδόσεις τύπων Limepor-100/-101/-102/-105/-110/-140 κ.α.). Κονίαμα ελαφρο-βαρές, υψηλής διαπνοής, με ιδιαίτερα έντονο πορώδες, ιδιαίτερα ανθεκτικό σε θειικά. Δεν περιέχει εξασθενές χρώμιο. Ιδανικό για κτηριακά μπροστά στην θάλασσα, παλαιές κατασκευές, εκκλησίες, ιστορικούς ναούς, μοναστήρια και μονές, και κατασκευές Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Συμβατό για την αρμολόγηση τούβλων, κεραμικών στοιχείων cotto και terracotta και προφανώς ανεπίχριστης πέτρας. Δύναται όμως να χρησιμοποιηθεί και ως ειδικό επίχρισμα για φινίρισμα, τελικής και λείας στρώσης, σε όλες τις επιφάνειες, κυρίως διατηρητέων κτιρίων, καθώς και σε εφαρμογές αποκατάστασης όπου υπάρχουν παλαιά υλικά με ασυνέχειες, φθορές και ρηγματώσεις. Εφαρμόζεται σε μέγιστο πάχος στρώσης τη φορά: ≤ 20 mm. Αναμίξτε ~5,3–5,9 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη των 25 kg. Εφαρμογή με παραδοσιακά εργαλεία διαμόρφωσης επιχρισμάτων. Σε περίπτωση ανάμιξης και εφαρμογής με μηχανή για μίγματα σοβάδων, φορτώστε την και ρυθμίστε το ροόμετρο της με ρυθμό ροής 5-6 lt/λεπτό. Εφαρμόστε το ανάμιγμα από απόσταση περίπου 20 cm, ξεκινώντας σταδιακά, από την κάτω ζώνη του τοίχου μέχρι την κορυφή. Ως ανάπτυγμα στρώσης εξομάλυνσης, το υλικό στη ζώνη φινιρίσματος, αν συντρέχει λόγος πρόσθετης ενισχυτικής διάταξης, δύναται να οπλιστεί με πλέγμα ενίσχυσης τέτοιο όπως το Kimitech-350. Διατίθεται σε αποχρώσεις λευκού (παλαιωμένου) με τόνους φουντουκί, τριανταφυλλί με τόνους ώχρας/ καφέ κλπ. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.