Θιξοτροπικά κονιάματα, 1 & 2-συστατικών (14)

Χυτά, επιπεδούμενα κονιάματα για χυτεύσεις ακρίβειας (12)

Προϊόντα ελεγχόμενης διάρρηξης σκυροδέματος - βράχων & λοιπών πετρωμάτων (1)

Κονιάματα υδραυλικής άσβεστου για επισκευή και αρμολόγηση όψεων (10)