Βλέπετε 1–12 από 14 αποτελέσματα

BETONFIX-TX Rapid

Έτοιμο προς χρήση, τσιμεντοειδούς βάσης, επισκευαστικό κονίαμα αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης, 1-συστατικού Με χαμηλό μέτρο ελαστικότητας και δυνατότητα υπερ-ταχείας σκλήρυνσης και ιδιαίτερα ταχείας ανάπτυξης πρώιμων μηχανικών αντοχών και χαρακτηριστικών ιδιοτήτων, ακόμα γρηγορότερα σε σύγκριση και σε σχέση πάντα με την έκδοση Betonfix-TX. Κατά τα λοιπά, σε σχέση πάντα με την έκδοση Betonfix-TX, το Betonfix-TX RAPID, παρουσιάζει ίδια σύνθεση, ελαφρώς αυξημένο μέρος πολυμερών, ίδιο μέτρο ελαστικότητας και τεχνικά χαρακτηριστικά, υψηλή συνάφεια με τον χάλυβα, υψηλή δύναμη πρόσφυσης με το υπόστρωμα. Επίσης ενισχυμένο πρόσθετα με Αναστολείς διάβρωσης. Ομοίως, ελεύθερο από χλωριόντα ή λοιπές προσμίξεις μεταλλικών συστατικών. Κονίαμα δομικής επισκευής κι αποκατάστασης βλαβών/ φθορών, σχεδιασμένο ακριβώς, για τα ίδια Πεδία Εφαρμογών ως αυτά αναγράφονται επισταμένως, στην περιγραφή του Betonfix-TX. Σχεδιασμένο για ζώνες επισκευής με μέγιστο πάχος ανάπτυξης έως 30 mm τη φορά. Απαιτήσεις αναπτυγμάτων με μεγαλύτερο πάχος από πλευράς ζήτησης, δύναται να αντιμετωπιστούν, με την φιλοσοφία επαλληλίας στρώσεων αρκεί να μην υπερβαίνουν τα 30 mm πάχος, την φορά. Αναμίξτε 4,0–5,0 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Εφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα, ή/και φραγκόφτυαρο. Διατίθεται σε γκρι.

BASIC MALTA-R3

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE/ EN 1504-3 / Class R3

1-συστατικού, έτοιμο προς χρήση, τσιμεντοειδούς βάσης, ινοπλισμένο, κονίαμα αποκαταστάσεων και επισκευών. Προϊόν αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης, με θιξοτροπία, τροποποιημένο με ειδικά πολυμερή, που εμπεριέχει υδραυλικά συνθετικά, επιλεγμένα ποιοτικά αδρανή (μέγιστης κοκκομετρίας έως 2.0mm), ενισχυμένο πρόσθετα με Αναστολείς διάβρωσης. Χαρακτηρίζεται από την εξαίρετη πρόσφυση στο σκυρόδεμα, όπως επίσης, σε πρωτογενείς επιφάνειες τοιχοποιίας κλπ. Επίσης, για την υψηλή του αντοχή σε θειικά, σε παραθαλάσσιες κατασκευές σε εξαιρετικά επιθετικά συνθήκες (θαλάσσιες περιοχές, άλατα πάγου, όξινη βροχή) και κτηριακά παρακείμενα στη θάλασσα, γενικότερα. Προϊόν ελεύθερο από χλωριόντα ή λοιπές προσμίξεις από παραπροϊόντα μετάλλων. Δύναται να αποτελέσει στρώση ισοστάθμισης/ επιπέδωσης και διευθέτησης υποστρωμάτων τοιχοποιίας, δηλαδή να λειτουργήσει ως στρώση κονιάματος εξομάλυνσης. Ιδανικό λοιπόν για εργασίες ανασυγκρότησης αποδιοργανωμένων κατασκευών τοιχοποιίας σε συνδυασμό με την Τεχνική ενσωμάτωσης Ινοπλέγματος στατικής Ενίσχυσης από ίνες υάλου (τύπου CRM (Composite-Reinforced Mortar) Reinforcing systems / π.χ. Kimitech WALLMESH-MR, Kimitech WALLMESH-ΗR, Tecnofib GNET 510 ή άλλους τύπους. Κατάλληλο επίσης να αποτελέσει επέμβαση ενισχυμένου κονιάματος αν συνδυαστεί με ειδικούς συνδέσμους και καρφίδες στήριξης και ινοπλέγματα τέτοιου χαρακτήρα. Κονίαμα με κανονικό χρόνο πήξης, με εξαίρετα τεχνικά χαρακτηριστικά και φυσικές ιδιότητες, υψηλών αντοχών και υψηλής αντίστασης σε μηχανική καταπόνηση, σε τριβές, σημειακή κρούση και δυναμικές φορτίσεις. Κατάλληλο για δομικές επισκευές και αποκαταστάσεις βλαβών και παθολογίας σκυροδέματος, επισκευές γεωμετρίας φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος που παρουσιάζουν φθορά λόγω διάβρωσης οπλισμού. Ιδανικό για την ανασυγκρότηση κατασκευών τοιχοποιίας από φυσικές πέτρες ή από τούβλα (συμπαγή και μη), για αρμολογήματα όψεων και στερέωση δομόλιθων σε λιθοδομές, ειδικά για την αποκατάσταση τοξωτών αναπτυγμάτων, θόλων/ βόλτων, καμάρας, πεσσών κ.α. σε στοιχεία ανωδομών και θεμελιώσεων.  Κονίαμα εξαίρετων τεχνικών χαρακτηριστικών και φυσικών ιδιοτήτων,  υψηλών αντοχών με κανονικό χρόνο πήξης. Το κονίαμα εφαρμόζεται σε μέγιστο πάχος στρώσης τη φορά: ≤ 30 mm (σε καθετότητα τοίχου). Σχεδιασμένο για στρώση/ στρώσεις ανάπτυξη σε πάχος 15–30 mm, την φορά. Για πάχη ανάπτυξης μεγαλύτερα από 30 mm, η εφαρμογή πρέπει να γίνεται με τη φιλοσοφία επαλληλίας στρώσεων, λαμβάνοντας υπ΄ όψη κατά την ανάπτυξη των σταδίων ότι, η επόμενη στρώση απλώνεται μόλις η προηγούμενη έχει στεγνώσει και ωριμάσει (αποφύγετε τη διευθέτησή της προηγούμενης με σπάτουλα). Ομοίως, με την ίδια φιλοσοφία εκτελείτε η εφαρμογή σε ανεστραμμένες επιφάνειες αλλά, σε πάχη 15–20 mm την φορά (μάλιστα αν απαιτηθεί μεγαλύτερο πάχος συστήνεται όπως μεσολαβήσει ο απαιτούμενος χρόνος αναμονής από στρώση σε στρώση και η επόμενη στρώση εφαρμοστεί πάνω στην τραχειά επιφάνεια της προηγούμενης αφού πρώτα προηγηθεί πολύ καλή διαβροχή). Αναμίξτε ~4,5 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Εφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα, φραγκόφτυαρο ή μηχανή εκτόξευσης (σοβάδων). Διατίθεται σε γκρι. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση επισκευών σκυροδέματος, σε περιοχές όπου έχουν αποκαλυφθεί παράλληλα στοιχεία ράβδων οπλισμών, χρησιμοποιήστε το Betonfix - KIMIFER ή το Betonfix - KIMIFER SP ως κονίαμα αντιδιαβρωτικής προστασίας και γέφυρα πρόσφυσης, πριν από τη χρήση του Basic Malta - R3 κατά τη διαδικασία επισκευής κι αποκατάστασης της διατομής. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

BETONFIX-RR

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE/ EN 1504-3 / Class R2 1-συστατικού, έτοιμο προς χρήση,  τσιμεντοειδούς βάσης, θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, κονίαμα εξομάλυνσης, επισκευής και φινιρίσματος, 1-συστατικού, χαμηλού μέτρου ελαστικότητας, γρήγορης ωρίμανσης και δυνατότητα ταχείας σκλήρυνσης (χρόνος εργασιμότητας, ενδεικτικά, 20 λεπτά περίπου στους +20 °C). Προϊόν αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης, με θιξοτροπία, τροποποιημένο με ειδικά πολυμερή, που εμπεριέχει υδραυλικά συνθετικά, επιλεγμένα ποιοτικά αδρανή (μέγιστη κοκκομετρία 0,6 mm) και χημικά πρόσθετα. Σχεδιασμένο για εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή διαπνοή, εξομάλυνση, διευθέτηση ατελειών επιπεδότητας  και φινίρισμα σκυροδέματος και τοιχοποιίας, για  οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Προϊόν υψηλών επιδόσεων, υψηλής θλιπτικής αντίστασης, με εξαίρετη δύναμη πρόσφυσης στο υπόστρωμα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ταχείες αποκαταστάσεις και επισκευές μη δομικού χαρακτήρα, για βαθουλώματα, πλήρωση μικρών κενών και εξομάλυνση, δηλαδή τοπικές επεμβάσεις, πριν τη διευθέτηση καθολικά των επιφανειών αυτών σε 2η φάση, σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα. Κατάλληλο για μη δομικές επισκευές και αποκαταστάσεις επιπεδότητας κι επισκευές γεωμετρίας στοιχείων και ατελειών οπλισμένου σκυροδέματος σε προβόλους, μαρκίζες, βεράντες, ακμές σε προσόψεις μπαλκονιών, στηθαίων κλπ., για διευθετήσεις και μικρο-επισκευές προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος. Για πλήρωση μικρο-κενών, διευθέτηση κυψελίδων από ατέλειες σκυροδέτησης (αδόνητο σκυρόδεμα), επιφανειακό στοκάρισμα μικρο-ρηγματώσεων κ.α. Σχεδιασμένο για πάχη ανάπτυξης: 2–45 mm, με την φιλοσοφία ανάπτυξης σε επάλληλες/ διαδοχικές στρώσεις των 2–30 mm πάχους, την φορά. Ομοίως, με την ίδια φιλοσοφία σε ανεστραμμένες επιφάνειες αλλά σε πάχη 2–20 mm την φορά. Μέγιστη δυνατότητα ανάπτυξης σε πάχος με μέθοδο επαλληλίας στρώσεων σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, έως 45 mm και ως 30 mm σε επιφάνειες ανεστραμμένες. Αναμίξτε 5,4 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη των 25 kg. Εφαρμογή με μυστρί ή σπάτουλα. Παρότι ο χρόνος εργασιμότητας είναι σχετικά βραχύς, το προϊόν δίνει τη δυνατότητα διευθέτησης της επιφάνειας με μυστρί ή σπάτουλα, για 30 λεπτά. Διατίθεται σε γκρι. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

BETONFIX-RS GRIGIO

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE/ EN 1504-3 / Class R2 1-συστατικού, έτοιμο προς χρήση λεπτόκοκκο κονίαμα φινιρίσματος, με θιξοτροπία, που χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλή συγκολλητική ιδιότητα και την αντίσταση που παρουσιάζει στα θειικά και στις εναλλαγές καιρικών συνθηκών (με ακραία όρια). Προϊόν τροποποιημένο με πολυμερή, ειδικά υδραυλικά συνθετικά που το κάνουν ιδιαίτερα στεγανό, επιλεγμένα ποιοτικά αδρανή (μέγιστη κοκκομετρία 0,5mm) και χημικά πρόσθετα. Σχεδιασμένο για εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή διαπνοή, εξομάλυνση και φινίρισμα επιφανειών σκυροδέματος, τοιχοποιίας κι επιχρισμάτων, για κάθετες, ανεστραμμένες και οριζόντιες, σε αναπτύγματα με πολύ λεπτές, επάλληλες στρώσεις με δυνατότητα μέγιστου συνολικού πάχους 5 mm. Κατάλληλο επίσης για φινίρισμα σε προκατασκευασμένα στοιχεία διαμορφωμένα από οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα. Ελάχιστο πάχος στρώσης: 1,5 mm. Πάχη ανάπτυξης: max. 2 mm τη φορά ανά στρώση (σε κατακόρυφες/ οριζόντιες/ ανεστραμμένες επιφάνειες εφαρμογής). Αναμίξτε 5,0–6,0 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη των 25 kg. Διατίθεται σε γκρι ή λευκό. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

BETONFIX-TX

ΣΗΜΑΝΣΗ CE  / EN 1504-3 / Class R3 1-συστατικού, έτοιμο προς χρήση, τσιμεντοειδούς βάσης, επισκευαστικό κονίαμα αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης, με χαμηλό μέτρο ελαστικότητας, δυνατότητα ταχείας σκλήρυνσης και ταχύτατης ανάπτυξης πρώιμων μηχανικών αντοχών και χαρακτηριστικών ιδιοτήτων. Προϊόν με θιξοτροπία, τροποποιημένο με ειδικά πολυμερή, που εμπεριέχει υδραυλικά συνθετικά, επιλεγμένα ποιοτικά αδρανή (μέγιστης κοκκομετρίας έως 1.2mm), ενισχυμένο πρόσθετα με Αναστολείς διάβρωσης και συνθετικές ίνες. Χαρακτηρίζεται από την υψηλή του συνάφεια με τον χάλυβα,  την εξαίρετη πρόσφυση με το υπόστρωμα (π.χ. σκυρόδεμα κλπ.). Προϊόν ελεύθερο από χλωριόντα ή λοιπές προσμίξεις από παραπροϊόντα μετάλλων. Κατάλληλο για δομικές επισκευές και αποκαταστάσεις βλαβών και παθολογίας σκυροδέματος, επισκευές γεωμετρίας φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος που παρουσιάζουν φθορά λόγω διάβρωσης οπλισμού (κάτω ζώνες δοκών, υποστυλώματα, πυλώνες, δοκάρια, προβόλους, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, κανάλια, κλπ). Επίσης, λόγω της ταχύτητας σκλήρυνσης και της υφής που αφήνει, το προϊόν είναι κατάλληλο για επισκευές δαπέδων, πλήρωση χανδρωμάτων, διευθετήσεις ακμών/ γωνιών, απολήξεων δικτύων σωληνώσεων κλπ., καθώς και την ανάπτυξη επάλληλων στρώσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη μία στρώση στην άλλη. Κονίαμα εξαίρετων τεχνικών χαρακτηριστικών και φυσικών ιδιοτήτων. Σχεδιασμένο για ζώνες επισκευής με μέγιστο πάχος ανάπτυξης έως 30 mm τη φορά. Απαιτήσεις αναπτυγμάτων με μεγαλύτερο πάχος από πλευράς ζήτησης, δύναται να αντιμετωπιστούν, με την φιλοσοφία επαλληλίας στρώσεων αρκεί να μην υπερβαίνουν τα 10–30 mm πάχος, την φορά. Ομοίως, με την ίδια φιλοσοφία σε ανεστραμμένες επιφάνειες αλλά σε πάχη 10–20 mm την φορά. Ελάχιστο δυνατό πάχος στρώσης: >8 mm. Αναμίξτε 4,0–5,0 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Για πρόσθετο βαθμό ευκαμψίας και ακόμα μεγαλύτερη δύναμη πρόσφυσης δυνατότητα προσθήκης και ανάμιξης γαλακτώματος (Kimitech-BC). Το γαλάκτωμα δύναται να αντικαταστήσει μέρος (ή καθ’ ολοκληρία) της ποσότητας του νερού. Βέβαια, ανάλογα με το ποσοστό προσθήκης του γαλακτώματος, αναμένεται να περιοριστεί σημαντικά ο διαθέσιμος χρόνος εργασιμότητας του μίγματος. Εφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα, ή/και φραγκόφτυαρο. Διατίθεται σε γκρι. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που στη ζώνη επισκευής έχουν αποκαλυφθεί παράλληλα,  στοιχεία ράβδων οπλισμών, χρησιμοποιήστε το Betonfix - KIMIFER ως κονίαμα αντιδιαβρωτικής προστασίας και γέφυρα πρόσφυσης, πριν από τη χρήση του Betonfix - TX κατά τη διαδικασία επισκευής κι αποκατάστασης της διατομής. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

BETONFIX-MONOLITE R

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 1504-2 / EN 1504-3 / Class R4 / EN 1504-7 1-συστατικού, έτοιμο προς χρήση, ινοπλισμένο, γεω-πολυμερές κονίαμα, αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης, σε έκδοση με δυνατότητα ταχείας σκλήρυνσης και ταχύτατης ανάπτυξης πρώιμων μηχανικών αντοχών και χαρακτηριστικών ιδιοτήτων. Κατάλληλο  για δομικές και μη δομικές επισκευές σκυροδέματος και ταυτόχρονη προστασία αποκαλυμμένων στοιχείων χαλύβδινου οπλισμού. Οικολογικό προϊόν, ιδιαίτερης σύνθεσης, τροποποιημένο με ανόργανης βάσης, φυσικά, ορυκτά πολυμερή, που εμπεριέχει ποιοτικά επιλεγμένα ορυκτά αδρανή (με διαβάθμιση κοκκομετρίας 0,1–0,5 mm), ενισχυμένο πρόσθετα με συνθετικές ίνες. Χαρακτηρίζεται από την υψηλή του συνάφεια με τον χάλυβα, την εξαίρετα αναβαθμισμένη δύναμη πρόσφυσης στο σκυρόδεμα, την εξαιρετική αντίσταση στη διάβρωση, καθώς επίσης και από την υψηλή του αντοχή σε θειικά και την εξαίρετη αντοχή του μακρόχρονα, ακόμα και σε συνθήκες ιδιαίτερα επιθετικού περιβάλλοντος (π.χ. έκθεση σε παγολυτικά άλατα, όξινη βροχή και εφαρμογές συνθηκών λιμενικών έργων κλπ.). Εξαίρετη αντίσταση στη γήρανση και σε επαναλαμβανόμενους κύκλους ψύχους/ θέρους. Προϊόν φυσικής σύνθεσης, δραστικά περιορισμένης εκπομπής πτητικών (VOCs), σε σχέση πάντοτε με τα κλασικά κονιάματα επισκευής, ελεύθερο από χλωριόντα ή λοιπές προσμίξεις από παραπροϊόντα μετάλλων και πολυμερή οργανικής βάσης. Χρόνοι αρχικής πήξης εντός ~20±10 λεπτά και τελικής εντός ~35±10 λεπτών αντίστοιχα. Κατάλληλο για ταχύτατες δομικές αλλά και μη δομικές επισκευές, αποκαταστάσεις βλαβών και παθολογίας σκυροδέματος, ταυτόχρονα για προστασία στοιχείων εκτεθειμένων οπλισμών (προϊόν με δυνατότητα επαναφοράς των χαλύβων σε παθητική φάση), για γρήγορη επισκευή γεωμετρίας ή/και φινίρισμα ή εξομάλυνση φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος που παρουσιάζουν φθορά λόγω διάβρωσης οπλισμού (υποστυλώματα, κάτω ζώνες δοκών οπλισμένων ή προ-εντεταμένων, πυλώνες, δοκάρια, προβόλους, τοιχοποιίες, γέφυρες, οδογέφυρες, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, κανάλια, φράγματα σήραγγες, κλπ). Το μέτρο ελαστικότητας σε συνδυασμό με τις επιδόσεις του από πλευράς μηχανικών αντοχών, καθώς επίσης και η αντίστασή του σε θειικά, το κάνουν ιδανικό για την ανασυγκρότηση κατασκευών τοιχοποιίας από φυσικές πέτρες ή από τούβλα (συμπαγή και μη), για αρμολογήματα όψεων και στερέωση δομόλιθων σε λιθοδομές, ειδικά για την αποκατάσταση τοξωτών αναπτυγμάτων, θόλων/ βόλτων, καμάρας, πεσσών κ.α. σε στοιχεία ανωδομών και θεμελιώσεων.  Κονίαμα εξαίρετων τεχνικών χαρακτηριστικών, φυσικών ιδιοτήτων και υψηλών αντοχών, με παρατεταμένο χρόνο εργασιμότητας. Σχεδιασμένο για πάχη ανάπτυξης 2–60 mm, με την φιλοσοφία ανάπτυξης σε επάλληλες/ διαδοχικές στρώσεις των 2–30 mm πάχους την φορά (οριζόντια/ δάπεδο) και  2–20 mm πάχους (κατακόρυφες επιφάνειες) την φορά. Ομοίως, με την ίδια φιλοσοφία σε ανεστραμμένες επιφάνειες αλλά σε πάχη 2–20 mm την φορά και πάνω από το ύψος του κεφαλιού. Μέγιστη δυνατότητα ανάπτυξης σε πάχος με μέθοδο επαλληλίας στρώσεων σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, έως 60 mm και ως 45 mm σε επιφάνειες ανεστραμμένες. Οπότε, μεγάλα πάχη δύναται να επιτευχθούν με την φιλοσοφία ανάπτυξης σε επάλληλες/ διαδοχικές στρώσεις. Αναμίξτε 4,5–4,75 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Εφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα, ή φραγκόφτυαρο ή μηχανή εκτόξευσης (Hopper spray-gun equipment ή ακόμα και μηχανή για μίγματα σοβάδων). Διατίθεται σε γκρι. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.  

BETONFIX-MONOLITE N

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 1504-2 / EN 1504-3 / Class R4 / EN 1504-7 1-συστατικού, έτοιμο προς χρήση, ινοπλισμένο, γεω-πολυμερές κονίαμα, αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης, με κανονικό χρόνο πήξης, για δομικές και μη δομικές επισκευές σκυροδέματος και ταυτόχρονη προστασία αποκαλυμμένων στοιχείων χαλύβδινου οπλισμού. Οικολογικό προϊόν, ιδιαίτερης σύνθεσης, τροποποιημένο με ανόργανης βάσης, φυσικά, ορυκτά πολυμερή, που εμπεριέχει ποιοτικά επιλεγμένα ορυκτά αδρανή (με διαβάθμιση κοκκομετρίας 0,1–0,5 mm), ενισχυμένο πρόσθετα με συνθετικές ίνες. Χαρακτηρίζεται από την υψηλή του συνάφεια με τον χάλυβα, την εξαίρετα αναβαθμισμένη δύναμη πρόσφυσης στο σκυρόδεμα, την εξαιρετική αντίσταση στη διάβρωση, καθώς επίσης και από την υψηλή του αντοχή σε θειικά και την εξαίρετη αντοχή του μακρόχρονα, ακόμα και σε συνθήκες ιδιαίτερα επιθετικού περιβάλλοντος (π.χ. έκθεση σε παγολυτικά άλατα, όξινη βροχή και εφαρμογές συνθηκών λιμενικών έργων κλπ.). Εξαίρετη αντίσταση στη γήρανση και σε επαναλαμβανόμενους κύκλους ψύχους/ θέρους. Προϊόν φυσικής σύνθεσης, δραστικά περιορισμένης εκπομπής πτητικών (VOCs), σε σχέση πάντοτε με τα κλασικά κονιάματα επισκευής, ελεύθερο από χλωριόντα ή λοιπές προσμίξεις από παραπροϊόντα μετάλλων και πολυμερή οργανικής βάσης. Κατάλληλο για δομικές αλλά και μη δομικές επισκευές, αποκαταστάσεις βλαβών και παθολογίας σκυροδέματος, ταυτόχρονα για προστασία στοιχείων εκτεθειμένων οπλισμών (προϊόν με δυνατότητα επαναφοράς των χαλύβων σε παθητική φάση), για επισκευή γεωμετρίας ή/και φινίρισμα ή εξομάλυνση φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος που παρουσιάζουν φθορά λόγω διάβρωσης οπλισμού (υποστυλώματα, κάτω ζώνες δοκών οπλισμένων ή προ-εντεταμένων, πυλώνες, δοκάρια, προβόλους, τοιχοποιίες, γέφυρες, οδογέφυρες, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, κανάλια, φράγματα σήραγγες, κλπ). Το μέτρο ελαστικότητας σε συνδυασμό με τις επιδόσεις του από πλευράς μηχανικών αντοχών, καθώς επίσης και η αντίστασή του σε θειικά, το κάνουν ιδανικό για την ανασυγκρότηση κατασκευών τοιχοποιίας από φυσικές πέτρες ή από τούβλα (συμπαγή και μη), για αρμολογήματα όψεων και στερέωση δομόλιθων σε λιθοδομές, ειδικά για την αποκατάσταση τοξωτών αναπτυγμάτων, θόλων/ βόλτων, καμάρας, πεσσών κ.α. σε στοιχεία ανωδομών και θεμελιώσεων.  Κονίαμα εξαίρετων τεχνικών χαρακτηριστικών, φυσικών ιδιοτήτων και υψηλών αντοχών, με παρατεταμένο χρόνο εργασιμότητας. Σχεδιασμένο για πάχη ανάπτυξης 2–60 mm, με την φιλοσοφία ανάπτυξης σε επάλληλες/ διαδοχικές στρώσεις των 2–30 mm πάχους την φορά (οριζόντια/ δάπεδο) και  2–20 mm πάχους (κατακόρυφες επιφάνειες) την φορά. Ομοίως, με την ίδια φιλοσοφία σε ανεστραμμένες επιφάνειες αλλά σε πάχη 2–15 mm την φορά και πάνω από το ύψος του κεφαλιού. Μέγιστη δυνατότητα ανάπτυξης σε πάχος με μέθοδο επαλληλίας στρώσεων σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, έως 60 mm και ως 45 mm σε επιφάνειες ανεστραμμένες. Οπότε, μεγάλα πάχη δύναται να επιτευχθούν με την φιλοσοφία ανάπτυξης σε επάλληλες/ διαδοχικές στρώσεις. Αναμίξτε 5,0–5,25 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Εφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα, φραγκόφτυαρο ή μηχανή εκτόξευσης (Hopper spray-gun equipment ή ακόμα και μηχανή για μίγματα σοβάδων). Διατίθεται σε γκρι. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.  

BETONFIX-RCA

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 1504-3 / Class R3 1-συστατικού, έτοιμο προς χρήση, τσιμεντοειδούς βάσης, ινοπλισμένο, επισκευαστικό κονίαμα. Προϊόν αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης, με θιξοτροπία, τροποποιημένο με ειδικά πολυμερή, που εμπεριέχει υδραυλικά συνθετικά, επιλεγμένα ποιοτικά αδρανή (μέγιστης κοκκομετρίας έως 3.0mm), ενισχυμένο πρόσθετα με Αναστολείς διάβρωσης. Χαρακτηρίζεται από την υψηλή του συνάφεια με τον χάλυβα,  την εξαίρετη πρόσφυση στο σκυρόδεμα, όπως επίσης, εξασφαλισμένα, σε τοιχοποιία (οπτοπλινθοδομές) και κεραμικά. Επίσης, για την υψηλή του αντοχή σε θειικά, σε παραθαλάσσιες κατασκευές και κτηριακά παρακείμενα στη θάλασσα. Εξαίρετη αντίσταση στη γήρανση και σε επαναλαμβανόμενους κύκλους ψύχους/ θέρους. Προϊόν ελεύθερο από χλωριόντα ή λοιπές προσμίξεις από παραπροϊόντα μετάλλων. Κατάλληλο για δομικές επισκευές και αποκαταστάσεις βλαβών και παθολογίας σκυροδέματος, επισκευές γεωμετρίας φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος που παρουσιάζουν φθορά λόγω διάβρωσης οπλισμού (κάτω ζώνες δοκών, υποστυλώματα, πυλώνες, δοκάρια, προβόλους, τοιχοποιίες, γέφυρες, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, κανάλια, φράγματα σήραγγες, κλπ). Ιδανικό για την ανασυγκρότηση κατασκευών τοιχοποιίας από φυσικές πέτρες ή από τούβλα (συμπαγή και μη), για αρμολογήματα όψεων και στερέωση δομόλιθων σε λιθοδομές, ειδικά για την αποκατάσταση τοξωτών αναπτυγμάτων, θόλων/ βόλτων, καμάρας, πεσσών κ.α. σε στοιχεία ανωδομών και θεμελιώσεων.  Κονίαμα εξαίρετων τεχνικών χαρακτηριστικών και φυσικών ιδιοτήτων,  υψηλών αντοχών με κανονικό χρόνο πήξης. Μέγιστη δυνατότητα ανάπτυξης σε πάχος με μέθοδο επαλληλίας στρώσεων σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, έως 80 mm και ως 60 mm σε επιφάνειες ανεστραμμένες. Σχεδιασμένο για πάχη ανάπτυξης 15–80 mm, με την φιλοσοφία ανάπτυξης σε επάλληλες/ διαδοχικές στρώσεις των 20–30 mm πάχους, την φορά. Ομοίως, με την ίδια φιλοσοφία σε ανεστραμμένες επιφάνειες αλλά σε πάχη 15–20 mm την φορά. Περιμένετε τουλάχιστον 12 ώρες πριν εφαρμόσετε την επόμενη στρώση. Αναμίξτε 4,0–5,0 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Για πρόσθετο βαθμό ευκαμψίας και ακόμα μεγαλύτερη δύναμη πρόσφυσης δυνατότητα προσθήκης και ανάμιξης γαλακτώματος (Kimitech-BC). Το γαλάκτωμα δύναται να αντικαταστήσει μέρος (ή καθ’ ολοκληρία) της ποσότητας του νερού. Βέβαια, ανάλογα με το ποσοστό προσθήκης του γαλακτώματος, αναμένεται να μειωθεί σημαντικά ο διαθέσιμος χρόνος εργασιμότητας του μίγματος. Εφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα, φραγκόφτυαρο ή μηχανή εκτόξευσης (σοβάδων). Διατίθεται σε γκρι. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που στη ζώνη επισκευής έχουν αποκαλυφθεί παράλληλα,  στοιχεία ράβδων οπλισμών, χρησιμοποιήστε το Betonfix - KIMIFER ως κονίαμα αντιδιαβρωτικής προστασίας και γέφυρα πρόσφυσης, πριν από τη χρήση του Betonfix - RCA κατά τη διαδικασία επισκευής κι αποκατάστασης της διατομής. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.  

BETONFIX-FB

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 1504-3 / Class R4 1-συστατικού, έτοιμο προς χρήση, τσιμεντοειδούς βάσης, ινοπλισμένο, επισκευαστικό κονίαμα. Προϊόν αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης, με θιξοτροπία, τροποποιημένο με ειδικά πολυμερή, που εμπεριέχει υδραυλικά συνθετικά, επιλεγμένα ποιοτικά αδρανή (μέγιστης κοκκομετρίας έως 3.0mm), ενισχυμένο πρόσθετα με Αναστολείς διάβρωσης. Χαρακτηρίζεται από την υψηλή του συνάφεια με τον χάλυβα,  την εξαίρετη πρόσφυση στο σκυρόδεμα, καθώς επίσης και από την υψηλή του αντοχή σε θειικά και την εξαίρετη αντοχή του μακρόχρονα, ακόμα και σε συνθήκες επιθετικού περιβάλλοντος (π.χ. έκθεση σε παγολυτικά άλατα, όξινη βροχή και εφαρμογές συνθηκών λιμενικών έργων κλπ.). Εξαίρετη αντίσταση στη γήρανση και σε επαναλαμβανόμενους κύκλους ψύχους/ θέρους. Προϊόν ελεύθερο από χλωριόντα ή λοιπές προσμίξεις από παραπροϊόντα μετάλλων. Κατάλληλο για δομικές επισκευές και αποκαταστάσεις βλαβών και παθολογίας σκυροδέματος, επισκευές γεωμετρίας φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος που παρουσιάζουν φθορά λόγω διάβρωσης οπλισμού (υποστυλώματα, κάτω ζώνες δοκών οπλισμένων ή προ-εντεταμένων, πυλώνες, δοκάρια, προβόλους, τοιχοποιίες, γέφυρες, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, κανάλια, φράγματα σήραγγες, κλπ). Το μέτρο ελαστικότητας σε συνδυασμό με τις επιδόσεις του από πλευράς μηχανικών αντοχών, καθώς επίσης και η αντίστασή του σε θειικά, το κάνουν ιδανικό για την ανασυγκρότηση κατασκευών τοιχοποιίας από φυσικές πέτρες ή από τούβλα (συμπαγή και μη), για αρμολογήματα όψεων και στερέωση δομόλιθων σε λιθοδομές, ειδικά για την αποκατάσταση τοξωτών αναπτυγμάτων, θόλων/ βόλτων, καμάρας, πεσσών κ.α. σε στοιχεία ανωδομών και θεμελιώσεων.  Κονίαμα εξαίρετων τεχνικών χαρακτηριστικών, φυσικών ιδιοτήτων και υψηλών αντοχών, με παρατεταμένο χρόνο εργασιμότητας. Μέγιστη δυνατότητα ανάπτυξης σε πάχος με μέθοδο επαλληλίας στρώσεων σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, έως 90 mm και ως 60 mm σε επιφάνειες ανεστραμμένες. Σχεδιασμένο για πάχη ανάπτυξης 15–90 mm, με την φιλοσοφία ανάπτυξης σε επάλληλες/ διαδοχικές στρώσεις των 20–30 mm πάχους, την φορά. Ομοίως, με την ίδια φιλοσοφία σε ανεστραμμένες επιφάνειες αλλά σε πάχη 15–20 mm την φορά. Περιμένετε τουλάχιστον 12 ώρες πριν εφαρμόσετε την επόμενη στρώση. Αναμίξτε 4,0–4,8 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Για πρόσθετο βαθμό ευκαμψίας και ακόμα μεγαλύτερη δύναμη πρόσφυσης δυνατότητα προσθήκης και ανάμιξης γαλακτώματος (Kimitech-BC). Το γαλάκτωμα δύναται να αντικαταστήσει μέρος (ή καθ’ ολοκληρία) της ποσότητας του νερού. Βέβαια, ανάλογα με το ποσοστό προσθήκης του γαλακτώματος, αναμένεται να μειωθεί σημαντικά ο διαθέσιμος χρόνος εργασιμότητας του μίγματος. Εφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα, φραγκόφτυαρο ή μηχανή εκτόξευσης (για μίγματα σοβάδων). Διατίθεται σε γκρι. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που στη ζώνη επισκευής έχουν αποκαλυφθεί παράλληλα,  στοιχεία ράβδων οπλισμών, χρησιμοποιήστε το Betonfix - KIMIFER ως κονίαμα αντιδιαβρωτικής προστασίας και γέφυρα πρόσφυσης, πριν από τη χρήση του Betonfix - FB κατά τη διαδικασία επισκευής κι αποκατάστασης της διατομής. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.  

SINTOCRETE

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE/ EN 1504-3 / Class R4 1-συστατικού, έτοιμο προς χρήση, τσιμεντοειδούς βάσης, ινοπλισμένο, επισκευαστικό κονίαμα, με κανονικό χρόνο πήξης. Προϊόν θιξοτροπικό, αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης, αποτελούμενο από μίγμα τσιμέντου τροποποιημένο με ειδικά πολυμερή, που εμπεριέχει πρόσμικτα, επιλεγμένα ποιοτικά αδρανή, ενισχυμένο με συνθετικές ίνες πολύ-ακρυλικής βάσης. Χαρακτηρίζεται από υψηλή συνάφεια με τον χάλυβα, την εξαίρετη πρόσφυση στο σκυρόδεμα. Πυκνόπορο, ιδιαίτερα ανθεκτικό έναντι χημικής προσβολής και έκθεσης σε θειικά άλατα, αδιαπέρατο από διεισδύσεις νερού ακόμα και υπό πίεση. Προϊόν ελεύθερο από χλωριόντα ή λοιπές προσμίξεις από παραπροϊόντα μετάλλων. Κατάλληλο για αποκαταστάσεις βλαβών και παθολογίας σκυροδέματος, για δομική επισκευή γεωμετρίας φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος που παρουσιάζουν φθορά λόγω διάβρωσης του οπλισμού (υποστυλώματα, κάτω ζώνες δοκών οπλισμένων ή προ-εντεταμένων, πυλώνες, δοκάρια, προβόλους, τοιχοποιίες, γέφυρες, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, κανάλια, φράγματα σήραγγες, κλπ). Επισκευές σε βιομηχανικές περιοχές, ιδιαίτερα σε περιβάλλον που περιέχει βιομηχανικούς ρύπους (Ζώνη C5I). Επισκευές φερόντων στοιχείων σκυροδέματος που υπόκεινται σε περιβάλλον με έντονη παρουσία θειικών αλάτων (Ζώνη C5M) ή αλλιώς [XS] κατά ΕΝ 206-1. Προϊόν/  Επισκευή και Δομική Αποκατάσταση στοιχείων  σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-3, Αρχή (3) (Αποκατάσταση σκυροδέματος), Μέθοδοι (3.1) & (3.3), Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδος (4.4) και Αρχή (7) (Διατήρηση ή αποκατάσταση της παθητικότητας), Μέθοδος (7.1) & (7.2). Κατάλληλο επίσης για ανασυγκρότηση κατασκευών τοιχοποιίας από φυσικές πέτρες ή τούβλα (συμπαγή και μη), για αρμολογήματα όψεων και στερέωση δομόλιθων σε λιθοδομές.  Κονίαμα εξαίρετων τεχνικών χαρακτηριστικών και φυσικών ιδιοτήτων,  υψηλών αντοχών με παρατεταμένο χρόνο εργασιμότητας. Σχεδιασμένο για πάχη ανάπτυξης 10–40 mm, με την φιλοσοφία ανάπτυξης με επαλληλία στρώσεων. Αναμίξτε 3,3–3,5 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Εφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα, φραγκόφτυαρο ή μηχανή εκτόξευσης (για μίγματα σοβάδων). Διατίθεται σε γκρι. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ 534.1.48β

SINTOCRETE Multi-Fix

1-συστ. Πολυμερικό κονίαμα αποκατάστασης επιφανειών σκυροδέματος ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το SINTOCRETE Multi-Fix είναι ένα ενός συστατικού, ινοπλισμένο, σταθερού όγκου, επισκευαστικό κονίαμα, τροποποιημένο με πολυμερή ενισχυτικά χωρίς διαβρωτικά συστατικά, για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος τύπου PCC R2, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-3. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το SINTOCRETE Multi-Fix χάρη στη σύνθεση του αναπτύσσει ισχυρές δυνάμεις πρόσφυσης με το υπόστρωμα. • Παρουσιάζει αυξημένη αντοχή σε διαδοχικούς κύκλους ψύξης -θέρμανσης • Δύναται να αυξήσει την αντιδιαβρωτική προστασία και να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση της υδατοαπορρόφησης του σκυροδέματος. • Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην τριβή και στα συνήθη χημικά. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Επισκευές-κατασκευές υψηλών απαιτήσεων σε στοιχεία σκυροδέματος. Επισκευή αποσαθρωμένων επιφανειών από σκυρόδεμα. Γεμίσματα φωλιών, ατελειών και δημιουργία αρμών-λουκιών σε στοιχεία σκυροδέματος.

SINTOCRETE Basic

ΣΗΜΑΝΣΗ - EN 1504-3 / Class R3 1-συστ. Ινοπλισμένο, Επισκευαστικό Κονίαμα Σταθερού Όγκου με Θιξοτροπία, για Δομικές Αποκαταστάσεις και Επισκευές ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Sintocrete Basic είναι ένα ενός συστατικού, μη συρρικνούμενο, επισκευαστικό κονίαμα με θιξοτροπία με κανονικό χρόνο πήξης, κατάλληλο για δομικές επισκευές και αποκαταστάσεις στοιχείων σκυροδέματος. Πρόκειται για ένα έτοιμο προς χρήση, μίγμα τσιμέντου με πολυμερή και χαλαζιακά αδρανή, ενισχυμένο με συνθετικές ίνες πολυ-ακρυλικής βάσης, το οποίο μετά την ανάμιξη του με νερό δίνει υψηλής αντοχής, στεγανό κονίαμα με υψηλή συνάφεια με τον χάλυβα και το σκυρόδεμα. Το Sintocrete Basic δύναται να εφαρμοστεί με μηχανήματα ψεκασμού, μίγμα πλήρως επεξεργάσιμο επίσης με μυστρί ή σπάτουλα καθώς και με τα συνήθη εργαλεία εφαρμογής κονιαμάτων αποκατάστασης όψεων σκυροδέματος. Το προϊόν είναι αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης τόσο στην φάση που είναι ακόμα νωπό, όσο και όταν σκληρυνθεί. Οι στρώσεις εφαρμογής του προϊόντος μετά την σκλήρυνση, χαρακτηρίζονται από την πολύ καλή δύναμη πρόσφυσης και την ανθεκτικότητά τους, τη στεγανότητα και τις εξαίρετες μηχανικές τους αντοχές. Το υπόστρωμα πρέπει να διαβραχεί πολύ καλά με νερό πριν την εφαρμογή και η επιφάνεια της ζώνης επισκευής να διατηρείται υγρή για τουλάχιστον 24 έως 48 ώρες, μετά το πέρας της εφαρμογής και κατά τη φάση ωρίμανσης της στρώσης, ιδίως όταν το περιβάλλον είναι θερμό και ξηρό.