Σταθεροποίηση & προστασία πορωδών υποστρωμάτων (8)

Υδροφοβισμός - Αδιαβροχοποίηση ποροδών υποστρωμμάτων (9)

Καθαριστικά για καταπολέμηση βρύων - λειχήνων - βακτηριδίων (2)

Προστασία πορωδών υποστρωμάτων από βαφές grafitti (2)