Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων

KIMISTEEL CONNECT RP (Εσχάρα Στέλεχος 2)

Eιδικοί, μεταλλικοί σύνδεσμοι από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX), σε σχήμα (L-shape), διαστ. 80 mm x 250 mm (μήκος). Διατίθενται σε πλάτος 16 mm, με τάση θραύσης 640 MPa, κατάλληλοι για την προσαρμογή και στερέωση σημειακά, των στρώσεων των πλεγμάτων ενίσχυσης φέρουσας τοιχοποιίας Kimisteel WALMESH-MR. Σημειακοί σύνδεσμοι αναπτυγμένοι ανά αποστάσεις σε διάταξη ρόμβου, προσαρμοσμένοι στην λιθοδομή ή την οπτοπλινθοδομή, καθ΄ ύψος και κατά μήκος ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε φαινόμενο «αναδίπλωσης» ή δημιουργίας «κοιλιάς» στο πλέγμα, καθώς για την εξασφάλιση των περιοχών αλληλοεπικάλυψης των αναπτυγμάτων των πλεγμάτων ενίσχυσης (ζώνες αλληλοεπικάλυψης πλεγμάτων ≥15 cm), όπως και σε σημεία απολήξεων, συναρμογών και διαμορφώσεις γωνιών κλπ. Αφού τοποθετηθεί το πλέγμα, οι σύνδεσμοι εφαρμόζονται μετά σε προκαθορισμένες θέσεις σημειακά, σε προδιαμορφωμένα διατρήματα. Οι οπές των διατρημάτων διαμορφώνονται επιμελώς στην εξομαλυντική στρώση και κατ’ επέκταση στην τοιχοποιία (λιθοδομή ή οπτοπλινθοδομή), πάντοτε εντός των διάκενων των βρογχίδων του πλέγματος, αποφεύγοντας όμως τον τραυματισμό, την αποκοπή ή τη διάρρηξη των ινών του πλέγματος, με περιστροφικό και όχι κρουστικό τρυπάνι ώστε να εξασφαλίζεται η μικρότερη δυνατή όχληση των δομικών στοιχείων. Το τμήμα του μεταλλικού συνδέσμου που θα εγκιβωτιστεί στο διάτρημα προσαρμόζεται προσωρινά με ρητίνη και συμπληρώνεται μετέπειτα με ανάλογο ένεμα προσαρμογής. Οι σύνδεσμοι διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.

KIMISTEEL CONNECT (L-shape Στέλεχος 1)

Eιδικοί, μεταλλικοί σύνδεσμοι από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX), σε σχήμα (L-shape), διαστ. 80 mm x 250 mm (μήκος). Διατίθενται σε πλάτος 16 mm, με τάση θραύσης 640 MPa, κατάλληλοι για την προσαρμογή και στερέωση σημειακά, των στρώσεων των πλεγμάτων ενίσχυσης φέρουσας τοιχοποιίας Kimisteel WALMESH-MR. Σημειακοί σύνδεσμοι αναπτυγμένοι ανά αποστάσεις σε διάταξη ρόμβου, προσαρμοσμένοι στην λιθοδομή ή την οπτοπλινθοδομή, καθ΄ ύψος και κατά μήκος ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε φαινόμενο «αναδίπλωσης» ή δημιουργίας «κοιλιάς» στο πλέγμα, καθώς για την εξασφάλιση των περιοχών αλληλοεπικάλυψης των αναπτυγμάτων των πλεγμάτων ενίσχυσης (ζώνες αλληλοεπικάλυψης πλεγμάτων ≥15 cm), όπως και σε σημεία απολήξεων, συναρμογών και διαμορφώσεις γωνιών κλπ. Αφού τοποθετηθεί το πλέγμα, οι σύνδεσμοι εφαρμόζονται μετά σε προκαθορισμένες θέσεις σημειακά, σε προδιαμορφωμένα διατρήματα. Οι οπές των διατρημάτων διαμορφώνονται επιμελώς στην εξομαλυντική στρώση και κατ’ επέκταση στην τοιχοποιία (λιθοδομή ή οπτοπλινθοδομή), πάντοτε εντός των διάκενων των βρογχίδων του πλέγματος, αποφεύγοντας όμως τον τραυματισμό, την αποκοπή ή τη διάρρηξη των ινών του πλέγματος, με περιστροφικό και όχι κρουστικό τρυπάνι ώστε να εξασφαλίζεται η μικρότερη δυνατή όχληση των δομικών στοιχείων. Το τμήμα του μεταλλικού συνδέσμου που θα εγκιβωτιστεί στο διάτρημα προσαρμόζεται προσωρινά με ρητίνη και συμπληρώνεται μετέπειτα με ανάλογο ένεμα προσαρμογής. Οι σύνδεσμοι διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.

FRPs/ GLASS ANCHORS

Υψηλής Αντοχής Αγκύρια Ινών Υάλου, Σύνδεσμοι Αγκύρωσης και Προσαρμογής Υαλοϋφασμάτων Τεχνολογίας ΙΟΠ /FRPs ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα FRPs / Glass Anchors αποτελούν υψηλής αντοχής και εξαίρετων μηχανικών ιδιοτήτων ειδικά αγκύρια, που διαμορφώνουν κορδόνι σχεδόν κυκλικής διατομής, αποτελούμενο από πολλαπλές ίνες υάλου τεχνολογίας Ινοπλισμένων Πολυμερών ΙΟΠ / FRPs, αναπτυγμένων σε μία διεύθυνση. Οι ίνες αυτές περιβάλλονται εξωτερικά από ειδικό πλέγμα συγκράτησης των ινών υάλου στη θέση τους. Τα FRPs/ Glass Anchors είναι σχεδιασμένα για την αγκύρωση, στερέωση υφασμάτων και πλεγμάτων υάλου, τεχνολογίας Ινοπλισμένων Πολυμερών ΙΟΠ / FRPs, κατά τη διάρκεια της προσαρμογής τους στο δομικό υπόστρωμα, σε επεμβάσεις σε κατασκευές σκυροδέματος, σε φέρουσες τοιχοποιίες ή λιθοδομές κ.α. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ • Υψηλή αντοχή και εξαίρετες μηχανικές ιδιότητες. • Υψηλός συντελεστής παραμόρφωσης. • Δεν διαβρώνεται. • Προϊόν ευκολόχρηστο – Παρουσιάζει αμελητέο βάρος. • Μέσο μέτρο ελαστικότητας. • Ευκολία μεταφοράς.    

FRPs/ CARBON REBARS HD

Υψηλής Αντοχής Ράβδοι Άνθρακα Τεχνολογίας Ινοπλισμένων Πολυμερών ΙΟΠ /FRPs ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα FRPs/ Carbon Rebars HD αποτελούν υψηλής αντοχής και εξαίρετων μηχανικών ιδιοτήτων ράβδους, κυκλικής διατομής, από ίνες άνθρακα και ρητίνη, τεχνολογίας Ινοπλισμένων Πολυμερών ΙΟΠ / FRPs. Η εξωτερική τους περίμετρος παρουσιάζει σχετική αδρότητα στην επιφάνεια καθώς φέρουν επίπαση χαλαζιακής άμμου, η οποία έχει ενσωματωθεί βιομηχανικά πάνω στις ράβδους αναφοράς κατά την διάρκεια της παραγωγικής τους διαδικασίας. Οι ράβδοι FRPs/ Carbon Rebars HD παράγονται με διαδικασία εξέλασης των ινών του άνθρακα και είναι ειδικά σχεδιασμένες για την καμπτική ενίσχυση για επεμβάσεις σε κατασκευές σκυροδέματος, ξύλου, στοιχείων μετάλλου και τοιχοποιίας. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ • Πολύ υψηλή αντοχή και εξαίρετες μηχανικές ιδιότητες. • Προϊόν ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον. • Δεν διαβρώνεται. • Παρουσιάζουν αμελητέο βάρος. • Υψηλό μέτρο ελαστικότητας. • Ευκολία μεταφοράς.  

FRPs/ CARBON ANCHORS

Υψηλής Αντοχής Αγκύρια Ινών Άνθρακα, Σύνδεσμοι Αγκύρωσης και Προσαρμογής Ανθρακοϋφασμάτων Τεχνολογίας ΙΟΠ /FRPs ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα FRPs / Carbon Anchors αποτελούν υψηλής αντοχής και εξαίρετων μηχανικών ιδιοτήτων ειδικά αγκύρια, που διαμορφώνουν κορδόνι σχεδόν κυκλικής διατομής, αποτελούμενο από πολλαπλές ίνες άνθρακα τεχνολογίας Ινοπλισμένων Πολυμερών ΙΟΠ/ CFRPs, αναπτυγμένων σε μία διεύθυνση. Οι ίνες αυτές περιβάλλονται εξωτερικά από ειδικό πλέγμα συγκράτησης των ινών άνθρακα στη θέση τους. Τα FRPs/ Carbon Anchors είναι σχεδιασμένα για την αγκύρωση, στερέωση υφασμάτων και πλεγμάτων άνθρακα, τεχνολογίας Ινοπλισμένων Πολυμερών ΙΟΠ / FRPs, κατά τη διάρκεια της προσαρμογής τους στο δομικό υπόστρωμα, σε επεμβάσεις σε κατασκευές σκυροδέματος, σε φέρουσες τοιχοποιίες ή λιθοδομές κ.α. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ • Πολύ υψηλή αντοχή και εξαίρετες μηχανικές ιδιότητες. • Προϊόν ανθεκτικό σε δυσμένειες περιβάλλοντος, υψηλών χημικών αντοχών. • Δεν διαβρώνεται. • Προϊόν ευκολόχρηστο – Παρουσιάζει αμελητέο βάρος και ευκολία μεταφοράς. • Υψηλό μέτρο ελαστικότητας.