Διεύθυνση

Αθανασίου Μητρέλια 28, Μυτιλήνη 811 00

Τηλέφωνο

2251023654

Ιστοσελίδα

Α.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Βορειο Αιγαίο