Διεύθυνση

Πειραιώς 236-238, Ταύρος Αττικής 177 78

Τηλέφωνο

2104836347

Ιστοσελίδα

περιστέρας Αττική