Διεύθυνση

Λάρνακος 6, Ηράκλειο 141 22

Τηλέφωνο

2102829063

Ιστοσελίδα

τελλίδης Αττική