Διεύθυνση

Τέρμα Κύπρου, θέση Καινούργια, Βόλος, 38221, 382 21

Τηλέφωνο

2421056905

Ιστοσελίδα

Μπέικος Ιωλκός