Διεύθυνση

Τρικάλων 98, Καρδίτσα 431 31

Τηλέφωνο

2441071755

Ιστοσελίδα

ΜΗΤΣΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ